Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s

MÃ SẢN PHẨM: TD-621356965226 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
435,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: JALU
Model: Mặt nạ bảo vệ hàn tự tối
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Ninh Ba
Phân loại màu: True Color FC-1 Standard Edition (gửi gói quà lớn), FC-3 Standard Edition (gửi gói quà lớn), FC-1 Standard Edition + 20 màng bảo vệ + đèn pha (gửi gói quà lớn), Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 Standard + 20 phim bảo vệ (gói quà tặng) Phiên bản FC-1 thông minh + 20 phim bảo vệ (gói quà tặng) phiên bản true color FC-3 tiêu chuẩn (gói quà tặng) Phiên bản tiêu chuẩn FC-3 + 20 phim bảo vệ (quà tặng đóng gói) phiên bản thông minh FC-1 màu thật +20 màng bảo vệ (gửi một túi quà lớn) Phiên bản tiêu chuẩn FC-3 +20 màng bảo vệ + đèn pha (gửi một túi quà lớn) Phiên bản thông minh FC-1 màu thật +20 màng bảo vệ + đèn pha (gửi một túi quà lớn) Phiên bản thông minh FC-3 màu thật + 20 màng bảo vệ (gửi một túi quà lớn) Phiên bản thông minh FC-1 màu thật (gửi một túi quà lớn) Phiên bản thông minh FC-1 + 20 màng bảo vệ + đèn pha (gửi túi quà lớn) Phiên bản thông minh FC-3 (gửi túi quà lớn) Phiên bản thông minh FC-3 màu thật (gửi túi quà lớn) Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 màu thật + phim bảo vệ 20 + đèn pha (gửi túi quà lớn) túi quà lớn) Phiên bản thông minh FC-3 + 20 phim bảo vệ (gửi túi quà lớn) Phiên bản tiêu chuẩn FC-3 màu trung thực + 20 phim bảo vệ (gửi gói quà lớn) Phiên bản thông minh FC-3 + 20 phim bảo vệ + đèn pha ( gửi gói quà lớn) Phiên bản tiêu chuẩn FC-3 màu trung thực + 20 màng bảo vệ + đèn pha (gửi gói quà lớn) Gói quà) Phiên bản thông minh FC-3 màu trung thực + 20 màng bảo vệ + đèn pha (gói quà tặng) Tiêu chuẩn FC-1 phiên bản (gói quà tặng) Phiên bản thông minh FC-1 (gói quà tặng) Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 + 20 màng bảo vệ (Gửi một túi quà lớn)
Tổng trọng lượng: 0,44kg
Mục số: FC-3
Khối lượng đóng gói: 32*25*17
Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s Mặt nạ hàn bảo vệ làm mờ tự động gắn trên đầu thợ hàn hồ quang argon nhẹ mặt nạ kính đặc biệt mới nắp hàn kính hàn điện tử tx012s

Customer Reviews

Ăn *** b (khuyết danh)
"Đường ngắm rất rộng, bạn có thể nhìn rõ ở bên trái và bên phải, có thể điều chỉnh ánh sáng, rất dễ sử dụng, điểm mấu chốt là bạn có thể nhìn rõ mọi thứ khi không hàn, đó là dễ sử dụng hơn nhiều so với kính."
Hồng *** 1 (Khuyết danh)
"Vâng, nó biến mất nhanh chóng. Những chiếc mặt nạ công nhân mua mười lăm nhân dân tệ tại công trường đã bị phá sản sau hai ngày. Tôi đã mua cái này sau đó và nói với ông chủ rằng nó có giá hơn hai trăm nhân dân tệ, rất đắt. Hãy trân trọng nó, đây là lần đầu tiên công nhân tiếp xúc với nó và đó là một bất ngờ thú vị. Hiệu quả được cải thiện"
t *** 8 (khuyết danh)
"Mũ dùng ổn, độ nhạy tốt, nhưng khi đội trước khi hàn thì nhìn bên ngoài hơi tối nhìn không rõ, mũ nên nhẹ hơn, khi đội để hàn thì ống kính Trường nhìn hơi hẹp, không lý tưởng, ngoài ra, mặt nạ dễ phản chiếu vào ống kính khi đeo, dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng cũng tốt, găng tay được cung cấp không dùng được, tay nghề kém thô và quá dày, tay không được linh hoạt khi đeo."
t *** 2 (khuyết danh)
"Đã thử nó, nó thực sự tốt, tốt, tốt, tốtNó thực sự tốt cho mắt, một sản phẩm tốt"
chìm *** 2 (khuyết danh)
"Đã nhận được bé yêu, đóng gói rất kĩ, có 2 hộp, dùng xong sẽ đánh giá ạ?"
Một *** aron (Khuyết danh)
"Không sao, nó dễ chịu hơn cho mắt"
Mụ *** Công (khuyết danh)
"Tôi đã mua nó theo nhu cầu của ông chủ, và ông chủ rất hài lòng! !Rất hay, cho bạn tham khảo"
t *** 1 (giấu tên)
"Sản phẩm rất tốt, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng, tiền nào của nấy! xứng đángPhản ứng thay đổi ánh sáng nhanh và hoạt động tốt"
t *** 1 (giấu tên)
"khỏe"
t *** 9 (khuyết danh)
"Tôi đã mua 5 chiếc mặt nạ bảo hộ hàn cho nhân viên và họ đều nói rằng hiệu quả rất tốt sau khi sử dụng, đèn hàn thay đổi tức thì và rất nhạy. Rất tốt, sẽ tiếp tục mua lần sau"
t *** 9 (khuyết danh)
"Không tệ, rất tốt, hoạt động tốt, đúng kích cỡ."
Dương *** 8 (Khuyết danh)
"Chất lượng có vẻ tốt, tốt hơn nhiều so với những gì tôi đã mua trước đây, nói chung là hài lòng!Chất liệu rất tốt, đội đầu rất thoải mái, không còn sợ bị bỏng mặt do hàn điện nữa. Mặt nạ bảo hộ cần có cho thợ hàn, đáng mua"
t *** 8 (khuyết danh)
"Cái tôi mua trước đây tên là Đường hàn, chất lượng thực sự tệ, chất liệu quá mỏng, lỡ tay làm rơi sẽ bị nứt, da sẽ bong hết lớp này đến lớp khác, mắt cũng không chớp nữa. thực sự biết ơn thương gia đã bán những thứ tốt.Mặt nạ bảo hộ hàn này thực sự thiết thực, nó thay đổi ánh sáng nhanh chóng và có thể bảo vệ chống lại ánh sáng hồ quang mạnh mà không đâm vào mắt, tôi sẽ mua mũ hàn của công ty này trong tương lai. mũ hàn cho thợ hàn."
t *** 8 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mặt nạ bảo vệ màu sắc trung thực rất dễ sử dụng và không làm đau mắt, nó thực sự tốt"
5 *** Xuân (khuyết danh)
"Bản thân mình đã trải nghiệm, sự thay đổi ánh sáng rất nhạy, đừng hoảng sợ! Mặt nạ trong suốt có thể nhìn rõ các đồ vật ở bên cạnh, không bị mù, rất tốt! Bề ngoài rất đẹp, hiệu ứng làm mờ rất tốt, có thể bảo vệ mắt hiệu quả, tôi rất thích"
t *** 4 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Lấy về dùng ngay, nhạy cảm với sự thay đổi ánh sáng, không hại mắt, hiệu quả rất tốt"
w *** 3 (khuyết danh)
"Mặt nạ sẽ tự động thay đổi ánh sáng, độ trong rất tốt, có thể bảo vệ mắt tốt khi làm việc! Tay nghề tinh xảo, sản phẩm chất lượng cao, không chói mắt khi mang đi làm. Rất hài lòng"
Chó *** 7 (Khuyết danh)
"Chất lượng của mặt nạ này tốt và dịch vụ tốt, nếu bạn cần nó, bạn có thể cân nhắc mặt nạ này với giá cả phải chăng hơn. Chất lượng rất tốt, tôi rất thích nó, và giá cả không đắt. Hiệu ứng làm mờ rất tốt, không gây khó chịu cho mắt sau khi sử dụng"
9 *** 3 (giấu tên)
"đẹp, đủ dày"
cho *** 5 (ẩn danh)
"Đã nhận được mặt nạ! Đóng gói tốt và chính xác như mô tả! Thật tuyệt khi sử dụng ngày hôm nay! Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và giải thích chi tiết! Những người bạn thích nó có thể yên tâm đặt hàng!"

0965.68.68.11