Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e

MÃ SẢN PHẨM: TD-711466720759 Đã bán 64
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
248,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Khiên vệ sinh
Mô hình: fcasc00
Chức năng: cách âm
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Lâm Nghi
Phân loại màu sắc: Dùng thử miễn phí 30 ngày, nếu hiệu quả không tốt, bạn sẽ được hoàn lại tiền! Màu cam có thể điều chỉnh và thoải mái (không có quà tặng) 23 màu đen và đen có thể điều chỉnh và thoải mái [gối hơi + mặt nạ mắt + nút tai] 23 màu đỏ và đen có thể điều chỉnh và thoải mái [gối hơi + mặt nạ mắt + nút tai] X6 màu đen và đen sang trọng và thoải mái [ Gối hơi + bịt mắt + nút bịt tai] Giảm tiếng ồn và thoải mái tăng cường Giao hàng màu đỏ và đen [gối hơi + bịt mắt + nút tai] Cam_send có thể điều chỉnh và thoải mái [gối hơi + bịt mắt + nút tai] Thoải mái giảm tiếng ồn tăng cường Giao hàng màu xanh và đen [gối hơi + mắt mặt nạ + nút tai] X6 giao hàng màu đỏ và đen sang trọng và thoải mái [gối hơi + mặt nạ mắt + nút tai] Giao hàng X3 nâng cấp màu xanh trái cây [gối hơi + mặt nạ mắt + nút tai] giao hàng màu đỏ và đen có thể điều chỉnh và thoải mái [gối hơi + mặt nạ mắt + nút tai ] giao hàng màu đen và đen có thể điều chỉnh và thoải mái [Gối hơi + mặt nạ mắt + nút tai] Tăng cường khả năng giảm tiếng ồn và thoải mái với màu đen và đen [Gối hơi + mặt nạ mắt + nút tai] Quà tặng đỏ nâng cấp X3 [Gối hơi + mặt nạ mắt + nút tai]
Tổng trọng lượng: 1
Là nó dùng một lần: không
Mục số: dfsdf00
Năm niêm yết Mùa: Xuân/Hè 2023
Đối tượng áp dụng: bịt tai trẻ em, bịt tai trẻ em, bịt tai người lớn
Khối lượng gói: 1
Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e Bịt tai cách âm cấp công nghiệp tạo tác giấc ngủ trống ngủ đặc biệt dành cho trẻ em tai nghe chống ồn siêu chống ồn tĩnh chụp tai chống ồn 3m h9p3e

Customer Reviews

j***1(匿名)
"这种东西应该火爆到断货,后面要是有隔音性能更好的耳罩也会考虑入手的!觉得一百多的贵,大家都说夹脑袋,就不想买了,但是这个耳罩是真的不夹脑袋,第一次买就买到心仪的产品,开心开心!宿舍太吵需要学习可以考虑入手这款,性价比高。"
刘***砣(匿名)
"整体评价:好用,降噪效果明显,材质很好,价格实惠。"
刘***砣(匿名)
"整体评价:降噪明显,相对舒适,尺寸刚好,质量不错,整体好评。"
a***y(匿名)
"整体评价:真的太好用了,建议给每一位正在备考的同学们,好用到令人发指,肯定看到这里就会有的人就会说,我是托儿,收卖家两元红包什么的,不好意思,本人非常有钱。真的好用,我几乎购物十次,能给写一次评价就不错了,而且非常舒服戴上去 防护效果:效果一级棒"
a***1(匿名)
"整体评价:很不错 尺寸大小:合适 使用体验:拒绝了一切外界噪音的侵袭 防护效果:隔音降噪防护效果好 产品材质:材质环保,佩戴舒服,没有副作用?"
小***1(匿名)
"给老爸买的,他说隔音还不错,看得出来他很喜欢。降噪效果明显,适合家庭使用。工业上还要更高降噪标准的!"
张***5(匿名)
"不是托,真的好用!旅游途中携带,买的硬卧隔壁老大爷打呼噜听不见,然后在的楼下是大排档超级吵,带上啥都听不见了!超级好用!但是这个耳机比较紧,我体型偏瘦带着很舒服,降噪真的yyds了,送的赠品也非常实用"
t***3(匿名)
"优秀太优秀了。生娃前买的一次没用,这次坐月子遇上了邻居装修用上了。戴上耳机能舒舒服服睡一觉醒来。"
j***e(匿名)
"工作必需品,厂里面也有发的,但效果太差了,只能自己花钱买了。戴着不是很紧,大小很适合我,非常满意。隔音效果的话肯定不能完全隔绝了,但比我们发的效果好多了,款式也好看,已经有好几个工友要链接买了。"
b***s(匿名)
"送女朋友的盒子特别好,包装很高大上,隔音效果很好女朋友特别喜欢,戴上之后啥都听不见, 学习的时候戴效果特别好"

0965.68.68.11