Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động

MÃ SẢN PHẨM: TD-634398578119 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
556,000 đ
cỡ giày:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
sắp xếp theo màu sắc:
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dyer Shield
Cỡ giày: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Phân loại màu sắc: Gân bò bánh bao gạo xám một bàn đạp Đáy mềm chống bỏng và chống tia lửa - bốn mùa Một bàn đạp có lỗ gân bò đáy mềm mô hình thoáng khí chống bỏng và chống tia lửa Một bàn đạp gân bò mềm chống bỏng một bàn đạp đáy thoải mái Chống mùi--Bốn Mùa Một Bàn đạp Một Bàn đạp Gân màu vàng Đế mềm Chống bỏng và Chống Tia lửa-Bốn Mùa Một Bàn đạp Một với Đế Gân Lỗ Chống bỏng và Chống Tia lửa-Thoáng khí Loại B-Low Top Gân màu nâu Đế mềm Thoải mái và khử mùi --Four Seasons Model B, đế mềm có gân màu nâu cổ thấp, thoải mái và khử mùi -- Breathable Model C, đế mềm cao su chống bỏng một bàn đạp, thoải mái và khử mùi -- Four Seasons Model C, one đế mềm cao su đục lỗ cho bàn đạp, chống bỏng và chống tia lửa--Kiểu C thoáng khí với đế mềm cao su đục lỗ, thoải mái và khử mùi--kiểu C thoáng khí, đế mềm có gân màu nâu cổ thấp, thoải mái và khử mùi-kiểu thoáng khí, D, Đế mềm bằng cao su kaki một bàn đạp, chống bỏng và chống tia lửa--phong cách bốn mùa, D một chân Đế mềm bằng cao su màu xám chống bỏng và chống tia lửa--bốn mùa D một bàn đạp Đế mềm bằng cao su đen chống bỏng và tia lửa kháng bốn mùa D một bàn đạp đế mềm bằng cao su màu nâu chống bỏng và chống tia lửa bốn mùa D một bàn đạp màu nâu Đế cao su mềm màu vàng chống bỏng và chống tia lửa--bốn mùa D trượt trên cao su bánh bao gạo xám đế mềm chống bỏng và khả năng chống tia lửa--bốn mùa E Giày trượt dây kéo loại đế mềm gân bò chống bỏng phía trên-bốn mùa E một thấp Đế mềm có gân màu nâu bền và chống bỏng--bốn mùa E một đế cao su màu nâu trung bình bền và chống bỏng --bốn mùa F một đế ngoài lốp màu nâu đỉnh thấp bền và chống bỏng-bốn mùa F một đỉnh cao một đế ngoài lốp Pedal chống bỏng và chống tia lửa --bốn mùa F-đế ngoài lốp lật cao chống bỏng chống tia lửa-bốn mùa F-đế cao gót màu nâu mềm chống bỏng và chống tia lửa bốn mùa Bàn đạp E Đế mềm gân bò loại dây kéo Mặt trên chống bỏng loại thoáng khí Đế mềm gân màu nâu đỉnh thấp E bền bỉ và chịu nhiệt-thoáng khí loại A trượt trên bánh bao gạo xám đế mềm chống lạnh và giữ ấm--mùa đông loại C-thấp Đế mềm gân bò màu nâu để giữ ấm và lạnh--mùa đông kiểu D một bàn đạp cao su mềm màu đen đế chống bỏng và chống tia lửa--kiểu mùa đông E một đế cao su màu nâu trung bình để giữ ấm và kiểu mùa đông lạnh E Giày trượt có khóa kéo kiểu gân bò mềm Vamp đáy chống bỏng--mẫu mùa đông F-gân màu nâu cao cấp đáy mềm chống bỏng và chống tia lửa--mô hình mùa đông [mô hình sự kiện] gói kết hợp Mô hình bốn mùa màu nâu + mô hình bốn mùa màu nâu (giới hạn mỗi người một cặp, nhiều ảnh sẽ không được gửi) [Mô hình hoạt động] Gói kết hợp màu xám mẫu thoáng khí bánh bao gạo + mẫu thoáng khí nâu (giới hạn mỗi người một cặp, không gửi thêm ảnh) [mẫu sự kiện] gói kết hợp mẫu Gạo xám bốn mùa + mẫu bánh bao bốn mùa xám (giới hạn mỗi người một cặp, thêm ảnh sẽ không được gửi đi) )
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm xuyên thợ hàn mùa hè đặc biệt thoáng khí nhẹ khử mùi đầu thép tấm thép làm việc giày lười lao động

Customer Reviews

S *** ? (Khuyết danh)
"Về chất lượng thì khỏi phải nói vì mặc nhà e mua mấy lần rồi, rất tin tưởng và sẽ luôn chọn.Chống bỏng, thoải mái và nhẹ khi mặc, và tôi không cảm thấy mỏi chân chút nào"
Một *** không (giấu tên)
"Thoải mái khi mặc, kích thước phù hợp, chống co giãn và chống mài mòn, rất đáng để mua"
t *** 5 (giấu tên)
"Đây là lần thứ hai tôi mua nó, kích thước rất vừa vặn và chuyển phát nhanh rất nhanh, chúc ông chủ làm ăn phát đạt! Sẽ đến lần sau"
l *** u (khuyết danh)
"Tôi đã mua nó trước đây và chụp ảnh cho bạn thấy rằng chất lượng rất tốt, đây là lần thứ hai tôi mua nó, nó rất thoải mái khi mặc, nó phù hợp cho chúng tôi mặc như một thợ hàn điện, nó cũng tốt để leo kệ. Lần sau đến đây mọi người cứ yên tâm. Mua giày thợ hàn về nhàGiày rất tốt, không hề bị trượt trên bảng sắt, đây là lần mua thứ hai của tôi, giày có chất lượng tốt và dễ mang, nếu bạn muốn mua giày thợ hàn, bạn có thể mua tại đây"
Zhu *** 1 (ẩn danh)
"rất phù hợp"
t *** 3 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đã nhận được hàng, mặc rất thoải mái không bị đổ mồ hôi, xứng đáng được khen ngợi năm sao, đây là lần thứ tư mình đặt hàng."
t *** 6 (khuyết danh)
"Mặc nó vào ngày đầu tiên, chất lượng thực sự tốt. "
hơn *** 6 (khuyết danh)
"Mua lại lần thứ năm, tôi là một thợ hàn. Những đôi giày này cực kỳ bền và một đôi giày có thể được mang hàng ngày về cơ bản là một năm. Không mở đường và không mở keo. Lớp lót cũng không tệ. Giá trị thực sự tuyệt vời cho tiền. . . Đẩy mạnh."
Giả *** 9 (Khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!rất tốt rất thoải mái"
t *** 8 (khuyết danh)
"Giày dụng cụ kiểu dáng đẹp, mang thoải mái, chất lượng tốt, thợ và thợ rất thích, công ty đã đặt hàng lần thứ 2 và sẽ đặt hàng lâu dài trong thời gian tới."
tuần *** 6 (khuyết danh)
"Tôi mua cái màu vàng. Người bán đã phạm sai lầm. Anh ấy vẫn không thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm. Dịch vụ này là không thể tin được. Không có vấn đề gì nếu bạn gửi nhầm hàng. Anh ta vẫn không thừa nhận rằng mình đã gửi nhầm sản phẩm. Tôi đề nghị bạn không nên mua từ cửa hàng này trong tương lai. Đánh giá xấu Đánh giá xấu Đánh giá rất tệ"
t *** 2 (khuyết danh)
"Đẹp và thoải mái khi mặc. trông cũng tốt"
Anh Ling *** (khuyết danh)
"Vẫn tốt như mọi khi, mềm mại và thoải mái?"
t *** 0 (ẩn danh)
"Những đôi giày rất thoải mái. tốt hơn để mặc hơn những người khác"
l *** hào (khuyết danh)
"Một đôi giày mà tôi rất thích. Bền đã mua lại nhiều lần."
t *** 2 (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: Chống va đập và chống đâm, vừa bảo vệ vừa thoáng khí. Chất liệu ngoại hình: kiểu dáng ưa nhìn,. Chất liệu da Chất lượng sản phẩm: tay nghề tốt, chất lượng cao."
Trịnh *** 6 (khuyết danh)
"Hậu cần nhanh, giày vừa vặn"
t *** 2 (khuyết danh)
"Tốt như mọi khi, tôi đã mua hơn mười đôi giày từ nhà anh ấy, cả bông và đơn. Rất thích hợp cho người đi làm đi làm, thoải mái và không bị mỏi chân. Tôi xin tuyên bố rằng tôi không phải là Thomas."
5 *** n (khuyết danh)
"Phong cách đơn giản, thanh lịch và linh hoạt. Nó thực sự tốt. Điều quan trọng nhất là nó thiết thực. Đế khử mùi rất chu đáo, và giao hàng và hậu cần rất nhanh. Đây là một sản phẩm bạn có thể tin tưởng và mua."
âm hộ *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng giày rất tốt, tôi đã mua lại vài đôi từ nhà anh ấy, chồng tôi đã đi giày của họ được hai năm rồi."

0965.68.68.11