Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường

MÃ SẢN PHẨM: TD-678533244704 Đã bán 2
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
357,000 đ
cỡ giày:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
sắp xếp theo màu sắc:
Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường
Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường
Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường
Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường
Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường
Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Cỡ giày: 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Lâm Nghi
Phân loại màu: Đáy đen và mặt đen (chống va đập), đáy vàng và mặt đen (chống va đập), ủng đi mưa chống va đập màu vàng (chống va đập và chống đâm), ủng đi mưa chống va đập màu vàng, thực phẩm màu trắng ủng khoảng 38cm (không có mũi thép), ống cao màu đen chống đập, chống đâm (khoảng 38cm)
Tổng trọng lượng: 1kg
Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường Ủng đi mưa chống va đập giày cao su dày thùng trung bình và cao chịu mài mòn chống trơn trượt an toàn công trường đầu thép ủng đi mưa bảo hộ nhà máy ủng công trường

Customer Reviews

t *** 8
15/04/2023 lúc 00:57
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
Đảo Joe *** (khuyết danh)
22 tháng 12 năm 2022 lúc 13:21
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t *** 5
Ngày 24 tháng 12 năm 2022 lúc 12:22
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
Chẳng hạn như cô *** (khuyết danh)
27/04/2023 03:09
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
h *** 9
08:22, 27/02/2023
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
Chúc bạn may mắn (khuyết danh)
14/03/2023 02:11
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Chúc bạn may mắn (khuyết danh)
14/03/2023 07:04
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
y***6 (giấu tên)
31/01/2023 03:59
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***7 (ẩn danh)
08/03/2023 04:28
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
d *** 6 (khuyết danh)
28/02/2023 10:58
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
c***4 (ẩn danh)
10/03/2023 06:14
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"

0965.68.68.11