Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis

MÃ SẢN PHẨM: TD-44016622613 Đã bán 10.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
274,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Narshy
Kích thước: 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
hoa văn: trơn
phong cách: đơn giản
Các yếu tố phổ biến: Nêm rỗng
Chiều cao gót: gót thấp (1-3cm)
Phân loại màu: Xanh lá cây (ưu đãi đặc biệt), xanh lam đậm (ưu đãi đặc biệt), xanh lông công một xanh nhạt một hồng đậu xanh lục một tím một trắng một vàng một cam một đen một xanh lá cây một (dây giày) 01 tím (dây giày) 01 Xanh lá cây nhân đậu Một (dây) 01 Xanh lông công (dây) 01 Xanh đậm (dây) 01 Xanh nhạt (dây) 01 Đen (dây) 01 Hồng (dây) 01 Trắng (dây) S03 Xanh S03 Xanh con công S03 Xanh đậm S03 Bột đậu xanh S03 Hồng S03 Tím S03 Xanh nhạt S03D Xanh lá Plus S03D Xanh dương đậm Plus S03D Xanh đậm Plus S03D Bột đậu Xanh lá S03D Tím Plus S03D Xanh nhạt Plus
Mục số: DR1688
Năm niêm yết Mùa: Mùa xuân 2015
Dịp thích hợp: văn phòng
Kiểu gót: Nêm
Chất liệu đế: EVA
Đối tượng áp dụng: Thanh niên (18-40 tuổi)
Tính năng da: dập nổi da
Quy trình sản xuất giày: Giày tiêm
Phong cách: Bao Đầu
Trợ giúp vật liệu bề mặt: EVA
Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis Giày phẫu thuật dép phòng mổ bác sĩ nam và nữ chống trượt Bao Đầu bác sĩ và y tá phòng chăm sóc đặc biệt giày lỗ thí nghiệm làm việc dép y tế bitis

Customer Reviews

t *** 7 (khuyết danh)
"Tôi thường mặc size 38, còn chiếc này là 3536. Nó vừa phải, nếu bạn đã quen thì có thể mặc size 37. Nó rộng rãi và có thể đeo ổn định mà không bị ôm chân. Dịch vụ khách hàng rất tốt kiên nhẫn."
Văn bản Chen *** (khuyết danh)
"Tôi thực sự không nói nên lời, tôi đã từng đi giày của công ty này trong tất cả các bộ phận, họ luôn luôn tốt, lần này tôi đã mua một kích thước quá lớn, tôi đã mua kích thước nhỏ nhất là 35, và hóa ra nó lớn hơn 37 đôi giày thể thao."
Lynn *** e (Khuyết danh)
"Chất liệu cực kỳ cứng, mặt trong được làm cực cao, mặt trong của bàn chân phía trên cực kỳ đau, đứng nửa tiếng sẽ bị xẹp chân. Tôi tiếp tục tranh cãi với dịch vụ khách hàng, nói rằng đôi giày của anh ấy mềm, mềm như địa ngục."
cần *** mưa (khuyết danh)
"Kích thước phù hợp, chất liệu rất tốt, phần trên bàn chân thoải mái và mềm mại"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng cũng tốt, kích thước chuẩn, tổng thể rất tốt"
t *** 9 (khuyết danh)
"Hậu cần giao hàng nhanh, thái độ phục vụ khách hàng tốt, đi chân rất thoải mái, giá rẻ, các bạn yên tâm mua hàng"
Chí *** 0 (Khuyết danh)
"Có bị người khác mặc rồi trả lại không, bẩn và sờn một chút."
Bạn *** jing (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Không giặt nước nóng, không phơi nắng được ?, mua phải hỏi rõ nha, ngại quá, giờ giày bé đi 1 2 size luôn ?"
m *** 2 (khuyết danh)
"Rất thoải mái nhưng quá to, tôi 37 tuổi, lớn hơn một ngón tay"
Suy nghĩ *** mệt mỏi (khuyết danh)
"Tôi lấy 3536, to hơn chân tôi rất nhiều, trước đây tôi đã mua một đôi, và tôi cảm thấy rằng kích thước lần này quá lớn."
t *** 1 (giấu tên)
"Nhìn cũng được, to quá, lần sau sẽ mua vì bền"
e *** qiu (giấu tên)
"Dữ liệu lớn được xử lý theo cách khác, tất cả các đơn đặt hàng được đặt cùng nhau và của tôi là đắt nhất. . . Tiêu nhiều tiền hơn."
Ít tiếng *** (khuyết danh)
"Tôi đã mua 44 với kích thước 45 và nó có vẻ hơi nhỏ"
t *** 4 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Thật thoải mái khi mặc trong một thời gian."
t *** 1 (giấu tên)
"Vâng, vâng, rất tốt, dễ mặc"
t *** 2 (khuyết danh)
"Nhẹ và thoải mái, rất tốt"
Chen *** 0 (Khuyết danh)
"Không sao, nhưng kích thước quá lớn"
Say rượu ai *** (khuyết danh)
"Đây là lần đầu tiên mua, chất liệu tốt, mặc rất thoải mái và hậu cần cũng nhanh chóng"
t *** 9 (khuyết danh)
"Em mặc cái này đi, đẹp đấy!"
b *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt và giá thấp, cảm thấy tốt, hài lòng!"

0965.68.68.11