Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-651519910152 Đã bán 5000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
204,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: hanfang
Mô hình: Màn hình mặt bảo vệ được bọc
Chức năng: Chống bẩn và chống dầu
Chất liệu: NHỰA PVC
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Lâm Nghi
Phân loại màu: Giá đỡ + Giá đỡ màn hình cạnh PVC + Giá đỡ màn hình cạnh dày PC + Giá đỡ màn hình cạnh màu đen + Màn hình cạnh PVC + Mũ bảo hiểm vải màu vàng + Giá đỡ + Màn hình cạnh PVC Mũ bảo hiểm màu đỏ + Giá đỡ + Màn hình cạnh PVC Mũ cứng màu xanh + Giá đỡ + Viền PVC màn hình mũ cứng màu trắng+giá đỡ+màn hình viền PVCmũ cứng màu vàng+giá đỡ+màn hình viền đenmũ cứng màu đỏ+giá đỡ+màn hình viền đenmũ cứng màu xanh dương+giá đỡ+viền đenMũ cứng màu trắng+giá đỡ+màn hình bọc màn hình đenmũ cứng màu vàng + khung + khung dán màn hình dày PC mũ cứng màu đỏ + khung + màn hình dán cường lực PC mũ cứng màu xanh + khung + màn hình dán cường lực PC mũ cứng màu trắng + khung + Màn hình cường lực PC mũ bảo hiểm màu vàng + khung + viền PVC màn hình + canvas màn hình cạnh PVC riêng biệt PC màn hình dày cạnh riêng biệt màn hình cạnh màu đen riêng biệt
Tổng trọng lượng: 0,25kg
Năm niêm yết Mùa: Mùa đông 2020
Thể tích đóng gói: 0,015m³
Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu Màn hình bảo vệ mặt với mặt nạ chống sốc trong suốt kiểu mũ bảo hiểm chống văng dầu mặt nạ hàn đánh bóng bảo hiểm lao động toàn mặt mũ bảo hộ trùm đầu

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
"Tôi đã mua bốn bộ cùng một lúc, và ông chủ nói rằng chúng rất tốt sau khi sử dụng, lần sau tôi sẽ mua vài bộ.Chất lượng mũ cứng chống bụi rất tốt rất đáng mua"
Xa ***丨(ẩn danh)
"Chất liệu bề ngoài: chức năng sản phẩm tốt: sử dụng, tạo tác bảo vệ da mặt và giá cả phải chăng"
Đường *** ( vô danh )
"Không tệ, tôi rất thích nó, tôi mong được mang nó đến công trường để thửKhông tệ"
Có *** chạy (ẩn danh)
"Đã nhận và cài đặt, cảm thấy tốt và an toàn"
khoai môn *** 6 (khuyết danh)
"Logistics là siêu siêu nhanh! Chất lượng cũng rất tốt, thực sự đáng đồng tiền bát gạo"
sự nghiệp tốt ( giấu tên )
"Chất lượng tốt, hậu cần nhanh chóng, đáng mua, giá trị đồng tiềnNó tốt hơn nhiều so với mong đợi, nó có thể bảo vệ bạn rất tốt, và tôi sẽ tiếp tục mua nó trong tương lai"
d *** a (khuyết danh)
"khỏe.Những thứ thực sự tốt, và bạn có thể đặt hàng để mua chúng nếu bạn cần."
t *** 0 (ẩn danh)
"Logistics là siêu siêu nhanh! Chất lượng cũng rất tốt, thực sự đáng đồng tiền bát gạo"
Thành *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng sản phẩm tuyệt vời và tốc độ giao hàng của người bán cực kỳ nhanh, hãy đánh giá tốt"
z *** 0 (ẩn danh)
"Hậu cần đã được nhận một cách nhanh chóng, và sản phẩm cũng tốt."
Xiao *** tao (khuyết danh)
"Không tốn kém, siêu giá cả phải chăng! Tốt, lần sau mình sẽ mua"
Văn bản *** 4 (khuyết danh)
"Đồ rất tốt, chất lượng không tệ, đồ đáng giá vài đô vẫn được bọc trong hợp kim nhômTruyền ánh sáng tốt, không nhìn mờ, không sương mù, những thứ tốt đáng có"
t *** 3 (khuyết danh)
"Chất lượng sản phẩm không có vấn đề gì, chất lượng rất tốt, lần sau bạn muaTờ này rất hữu ích, có anh ấy, tôi không còn sợ việc cắt cỏ nữa."
h *** 0 (ẩn danh)
"Với mức giá này thì chất lượng khá tốt, sử dụng không có vấn đề gì.Việc cài đặt đơn giản và thuận tiện, và nó hoàn toàn phù hợp với mũ bảo hiểm."
Hức hức * * (khuyết danh)
"Hậu cần nhanh chóng, rất thiết thực, đã mua lần thứ haiNó rất tốt để sử dụng trên công trường, chống bụi và thuận tiện khi sử dụng!"
lau *** 1 (giấu tên)
"Tôi cảm thấy an toàn khi mặc nó sau khi mua nó.Chất lượng tốt,"
Triệu *** 6 (khuyết danh)
"Rất tốt, vừa nhận hàng và mở ra, rất hài lòng, đây là lần thứ hai mua hàng"
Ma thuật *** 8 (Khuyết danh)
"Không tồi, rất tốt,,, rất đẹp trai, ta khen ngươi năm điểm.222, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn 2, thật là 2"
t *** 3 (khuyết danh)
"Chất lượng của sản phẩm là okDễ dàng sử dụng sau khi nhận hàng, chất lượng sản phẩm được đảm bảo"
Xa ***丨(ẩn danh)
"Dễ lắp ráp, dễ sử dụng, sản phẩm rất tốt, giá cả phải chăng"

0965.68.68.11