Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-707871241197 Đã bán 7
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
640,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Huiton
Model: 2023HT-MK
Chức năng: kem chống nắng làm mát đệm thoáng khí
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu: [2 quạt] vàng 8000 mAh + Bluetooth [2 quạt] đỏ 8000 mAh + Bluetooth [2 quạt] vàng 16000 mAh + Bluetooth [2 quạt] đỏ 16000 mAh + Bluetooth [2 quạt] xanh lam 16000 mA + Bluetooth [2 quạt] trắng 16000 mA + Bluetooth [2 quạt] vàng 10000 mA + Bluetooth [2 quạt] đỏ 10000 mA + Bluetooth [2 quạt] xanh dương 10000 mA + Bluetooth [2 quạt] trắng 10000 mAh + Bluetooth [2 quạt] vàng 13000 mAh + Bluetooth [2 quạt] đỏ 13000 mAh + Bluetooth [2 quạt] vàng 16000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép [2 quạt] đỏ 16000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép [2 quạt] vàng 18000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép [2 quạt] đỏ 18000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép [2 quạt] vàng 18000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép + giọng nói thông minh AI [2 quạt] đỏ 18000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép + giọng nói thông minh AI [2 quạt] ] xanh dương 18000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép + giọng nói thông minh AI [2 quạt] trắng 18000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép + giọng nói thông minh AI [4 quạt] Vàng 10000mAh + Bluetooth [4 quạt] Đỏ 10000mAh + Bluetooth [4 quạt ] Vàng 13000mAh + Bluetooth [4 quạt] Đỏ 13000mAh + Bluetooth [4 quạt] Vàng 16000mAh + Bluetooth [4 quạt] Đỏ 16000 mAh + Bluetooth [4 quạt] Vàng 18000 mAh + Bluetooth [4 quạt] Đỏ 18000 mAh + Bluetooth [4 quạt] Vàng 20000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép + giọng nói thông minh AI [4 quạt] Đỏ 20000 mAh An + Bluetooth + điều hòa kép + giọng nói thông minh AI [4 quạt] xanh dương 20000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép + giọng nói thông minh AI [4 quạt] trắng 20000 mAh + Bluetooth + điều hòa kép + giọng nói thông minh AI [6 quạt] vàng 20000mAh + Bluetooth [6 quạt] đỏ 20000mAh + Bluetooth [6 quạt] vàng 22000mAh + Bluetooth [6 quạt] đỏ 22000mAh + Bluetooth [ 6 quạt] vàng 24000mAh + Bluetooth [6 quạt] đỏ 24000 mAh + Bluetooth [6 quạt] xanh dương 24000 mAh + Bluetooth [6 quạt] trắng 24000 mAh + Bluetooth [phiên bản nhẹ] vàng-8000 mAh [phiên bản nhẹ] đỏ-8000 mAh
Tổng trọng lượng: 1,8kg
Khối lượng đóng gói: 33*23*20CM
Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng Mũ bảo hiểm quạt năng lượng mặt trời mới có bluetooth điều hòa không khí sạc đa chức năng gió siêu mạnh 6 quạt mũ bảo hiểm nón bảo hộ trắng

Customer Reviews

*** Nếm
Ngày 13 tháng 4 năm 2023 lúc 17:04
"Rất hữu ích, sẽ mua lại trong tương lai"
t***3 (ẩn danh)
Ngày 13 tháng 4 năm 2023 lúc 10:47
"Đã nhận được mũ, giao hàng nhanh, chất lượng rất tốt. Tôi rất thích nó, kích thước của gió có thể được điều chỉnh, năng lượng mặt trời cũng có thể được sạc, mũ cũng có thể sạc điện thoại di động và nó cũng có thể trả lời điện thoại sau khi kết nối Bluetooth, rất thuận tiện khi sử dụng ."
Little*** Tong (giấu tên)
Tháng Tư 06, 2023 lúc 21:27
"Nắp quạt có chất lượng tốt và bền. Có quạt ở phía trước và phía sau, được điều khiển bằng công tắc riêng biệt, bạn có thể thổi bất cứ loại quạt nào bạn muốn. Cũng sẽ có màn hình hiển thị nguồn, tôi sẽ sạc trước khi gần hết điện, rất tiện lợi."
c *** h (khuyết danh)
07/04/2023 17:17
"Vừa nhận hàng về, tôi bật quạt lên chạy thử, cảm giác rất mát ở cấp độ thứ ba, tổng cộng có sáu cấp độ, thực sự rất tuyệt. Mũ rất dày và tốt hơn nhiều so với mũ bảo hiểm do công trường chúng tôi cấp."
Biển***0
Ngày 10 tháng 4 năm 2023 lúc 18:40
"Nắp quạt đã về, đúng kiểu mình muốn, sức gió cũng ưng ý. giá cả hợp lý"
t***4 (ẩn danh)
03/04/2023 08:43
"Logistics nhanh chóng, thoải mái khi mặc và chất lượng tốt. Thái độ phục vụ khách hàng cũng rất tốt, bạn nào chưa biết thì kiên nhẫn chỉ giáo, cảm ơn nhiều"
tiết kiệm * tình yêu
14/04/2023 14:03
"Đây là chiếc mũ quạt tốt nhất mà tôi từng mua, 4 quạt thổi cho tôi lạnh, và pin rất bền"
năm***4 (ẩn danh)
Ngày 12 tháng 4 năm 2023 lúc 12:01
"Tôi đã tháo nó ra và kiểm tra thì mũ không bị hư hại gì cả. Mũ có quạt rất thiết thực trong mùa hè nóng nực này. Có thể điều chỉnh nhiều chế độ và thời lượng pin cũng rất dài. Chất liệu dày dặn và chất lượng rất tốt Tốt."

0965.68.68.11