Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch

MÃ SẢN PHẨM: TD-672168827128 Đã bán 87
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
495,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Kitchen Friends
Chức năng: thoáng khí
phong cách: khác
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Phật Sơn
Phân loại màu: [Sườn kép xanh 19 inch 1000] 10 gói [Sườn kép trắng 19 inch 1000] 10 gói [Sườn kép hồng 19 inch 1000] 10 gói [Sườn kép đen 19 inch 1000] 10 gói [21 Inch sườn đôi xanh 1000] 10 gói [sườn kép trắng 21 inch 1000] 10 gói [sườn kép hồng 21 inch 1000] 10 gói [sườn kép đen 21 inch 1000] 10 gói xanh [sườn kép chắc và dày ] 1000 chiếc 10 gói màu trắng [sườn đôi chắc và cực dày] 1000 chiếc 10 gói màu hồng [sườn đôi chắc và cực dày] 1000 chiếc 10 gói [sườn đôi xanh 19 inch 2000] [sườn đôi 19 inch màu trắng sườn 2000] [ Sườn đôi màu hồng 19 inch 2000] [Sườn đôi màu đen 19 inch 2000] [Sườn đôi màu xanh 21 inch 2000] [Sườn đôi màu trắng 21 inch 2000] [Sườn đôi màu hồng 21 inch 2000] [21 -inch đen sườn kép] 2000 sườn] Xanh [sườn kép chắc và cực dày] 2000 cái 20 gói Trắng [sườn kép chắc và cực dày] 2000 cái 20 gói Hồng [sườn kép chắc và cực dày] 2000 cái 20 gói
Hình dạng mái hiên: khác / khác
Mùa áp dụng: bốn mùa
độ dày: Dày
Cảnh áp dụng: trong nhà
Đối tượng áp dụng: Chung
Kiểu vành: khác / khác
Người áp dụng: unisex
Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch Dùng Một Lần Nón Che Đầu Không Dệt Mũ Đầu Bếp Bác Sĩ Chống Bụi Vệ Sinh Thực Phẩm Mũ Phục Vụ Mũ Lưới Mũ Nhà Bếp nón phòng sạch

Customer Reviews

t *** 8
Tháng 4 05, 2023 lúc 13:30
"Đánh giá chung: Mua của hãng thực phẩm, hàng tốt"
À *** dương
03/04/2023 21:37
"Tôi nghe người bán nói rằng yêu cầu cao nên tôi đã mua loại dày hơn, tôi không bị lừa và tôi sẽ quay lại sau khi dùng hết."

0965.68.68.11