Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời

MÃ SẢN PHẨM: TD-703560588561 Đã bán 3
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
552,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Xinyuanming
Mô hình: 0-5
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
sắp xếp theo màu sắc:Vàng [quạt đôi] 10000+ điều hòa đôi đỏ [quạt đôi] Điều hòa đôi 10000+ vàng [quạt đôi] Điều hòa đôi 15000+ đỏ [quạt đôi] Điều hòa đôi 15000+ vàng [bốn quạt] Điều hòa đôi 13000+ + Điều hòa đôi bluetooth đỏ [bốn Quạt] 13000+ điều hòa đôi + bluetooth vàng [bốn quạt] Điều hòa đôi 18000+ + điều hòa đôi bluetooth đỏ [bốn quạt] Điều hòa đôi 18000+ + xanh bluetooth [bốn quạt] Điều hòa đôi 18000+ + bluetooth trắng [bốn quạt] 18000+ Điều hòa đôi + Bluetooth Vàng [Sáu quạt] 20000 + Điều hòa kép + Bluetooth Đỏ [Sáu quạt] 20000 + Điều hòa kép + Xanh Bluetooth [Sáu quạt] 20000 + Điều hòa kép + Bluetooth trắng [ Sáu quạt] 20000 + Điều hòa không khí kép + Bluetooth Vàng [ Eight fans] 22000+ điều hòa không khí kép + Bluetooth đỏ [tám quạt] 22000+ điều hòa kép + Bluetooth xanh [tám quạt] 22000+ điều hòa kép + Bluetooth trắng [tám quạt] ] 22000+ điều hòa không khí kép + Bluetooth vàng [Quạt kép] 8000 đỏ [Quạt đôi] 8000 Vàng [Quạt đôi] 10000 Đỏ [Quạt đôi] 10000 Vàng [Quạt đôi] 12000 Đỏ [Quạt đôi] 12000 Xanh lam [Quạt đôi] 12000 Trắng [Quạt đôi] 12000 Vàng [Quạt đôi] Làm mát 9000+ Đỏ [Quạt đôi] Làm lạnh 9000 Xanh lam [Quạt đôi] 9000+ Làm lạnh Trắng [Quạt đôi] 9000+ Vàng làm lạnh [Quạt đôi] 9000+ Làm lạnh + Đỏ Bluetooth [ Quạt đôi] 9000+ Làm lạnh + Xanh Bluetooth [Quạt đôi] 9000+ Làm lạnh + Trắng Bluetooth [Quạt đôi] 9000+ Làm lạnh + Vàng Bluetooth [Bốn quạt] 9000+ Đỏ đơn giản [Bốn quạt] 9000+ Vàng đơn giản [Bốn quạt] 9000 + Bluetooth Red [Four Fans] 9000+ Bluetooth Yellow [Four Fans] 13000+ Bluetooth + Cooling Red [Four Fans] 13000+ Bluetooth + Cooling Blue [Four Fans] 13000+ Bluetooth + Cooling White [Four Fans] 13000+ Bluetooth + Cooling Vàng [Bốn quạt] 16000+ Bluetooth+ Đỏ làm mát [Bốn quạt] 16000+ Bluetooth + Xanh lam làm mát [Bốn quạt] 16000+ Bluetooth + Trắng làm mát [Bốn quạt] 16000+ Bluetooth + Vàng làm mát [Bão quạt đôi] 10000+ Bluetooth Đỏ [ Double Fan Storm] 10000 +Bluetooth Vàng [Mẫu Double Fan Storm] 16000+BluetoothĐỏ [Mẫu Storm quạt đôi] 16000+ Bluetooth Vàng [Mẫu Storm quạt đôi] 16000+ Bluetooth + Cooling Red [Mẫu Storm quạt đôi] 16000+ Bluetooth + Xanh lam làm mát [Mẫu Storm quạt đôi] 16000+ Bluetooth + Cooling White [Quạt đôi mô hình bão] 16000+ Bluetooth + màu vàng làm mát [một quạt] 4200+ không có tấm pin mặt trời
Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời Mũ bảo hộ công trường kết hợp quạt điều hoà và bluetooth, Mũ xây dựng chống va đập chắc chắn có quạt năng lượng mặt trời

Customer Reviews

t *** 3
Tháng Tư 20, 2023 lúc 19:03
"Chất lượng rất tốt, bố tôi rất thích, và chuyển phát nhanh rất nhanh"
mới *** thổi còi (ẩn danh)
Ngày 20 tháng 4 năm 2023 lúc 20:00
"Tôi đã mua một cái cho bố và anh trai tôi. Mùa hè nóng quá và họ cũng thích. Rất đáng"
tình yêu *** phí (khuyết danh)
Ngày 24 tháng 4 năm 2023 lúc 20:32
"Hoạt động tuyệt vời, ngay cả khi trời nóng vào mùa hè"
t***3 (ẩn danh)
Ngày 29 tháng 4 năm 2023 lúc 10:39
"Đó là điều cần thiết cho mùa hè, tôi đã mua mọi thứ xung quanh mình, nó thực sự tốt"
một *** 5 (ẩn danh)
Tháng Ba 09, 2023 lúc 11:35
"Ngay sau khi nó đến, nó mát hơn rất nhiều để làm việc. Tôi đã mua một viên pin có dung lượng lớn hơn và thời lượng pin dài hơn. Nó cũng có thể sạc điện thoại. Nó tương tự như cục sạc dự phòng. Nó rất tốt và giá cũng cao. Anh trai tôi cũng sẽ mua nó hai"
t***1 (ẩn danh)
Ngày 11 tháng 4 năm 2023 lúc 12:22
"Rất dễ sử dụng, nhiều chức năng, rất gió"
m *** c (ẩn danh)
Ngày 07 tháng 3 năm 2023 lúc 22:02
"Có một tấm pin mặt trời ở phía trên, một la bàn và một đèn pha ở phía trước.Kết cấu dày và giao hàng nhanh.Nó được trang bị bộ sạc và cáp dữ liệu để sạc điện thoại di động.Tiếng ồn của quạt là thấp."
t***7 (ẩn danh)
08 Tháng 4, 2023 lúc 16:20Thêm 9 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Thêm bình luận] Nhiều người hâm mộ thoải mái và dễ sử dụng"
Rei***0 (ẩn danh)
Tháng Ba 02, 2023 lúc 20:10
"Gió tốt và mạnh, ngoài ra còn có thể kết nối với điện thoại để nghe nhạc, mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng cửa hàng kinh doanh của nhà sản xuất."
t***7 (ẩn danh)
Ngày 10 tháng 3 năm 2023 lúc 21:13
"Gió mạnh, giao hàng nhanh, sạc năng lượng mặt trời cũng nhắc nhở, rất đáng để sở hữu"
t***2 (ẩn danh)
Tháng Ba 03, 2023 lúc 11:42
"Nắp quạt đôi có đèn, đi công trường mát hơn rất nhiều, rất đáng mua, đánh giá năm sao"
học sinh 6***
Ngày 03 tháng 3 năm 2023 lúc 11:00
"Gió mạnh, cũng có thể phun ra, không tồi."
t***9 (ẩn danh)
Ngày 11 tháng 3 năm 2023 lúc 13:31
"Giao hàng kịp thời, chất lượng tốt, gió mạnh."
w *** 6 (ẩn danh)
01/03/2023 09:48
"Rất tốt, hãy đối xử tốt với chính mình, rất thích hợp cho mùa hè"
Đặng***2 (giấu tên)
Tháng Ba 09, 2023 lúc 17:28
"Chất lượng rất tốt, giá cả phù hợp, rất hài lòng"
hee *** n
Ngày 05 tháng 3 năm 2023 lúc 20:03
"tốt hơn nhiều so với mong đợi"
t***0 (ẩn danh)
Ngày 10 tháng 3 năm 2023 13:42
"Đã nhận mũ. Tôi cảm thấy gió rất mạnh, đúng như mô tả, và người bán hàng cũng rất chu đáo. Đóng gói rất cẩn thận. Cực kỳ hài lòng, lần này mua cùng bố, bố đi làm cũng rất tuyệt."
t *** 4
Tháng Tư 09, 2023 lúc 17:08
"Đồ rất tốt, mặc rất thoải mái khi gió to. Đèn cũng sáng và loa bluetooth vẫn ổn."
Văn***6 (khuyết danh)
Ngày 27 tháng 4 năm 2023 lúc 19:02
"Tốt"
t***1 (ẩn danh)
Tháng Tư 29, 2023 lúc 19:48
"Rất tốt, gia đình tôi rất thích"

0965.68.68.11