Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình

MÃ SẢN PHẨM: TD-667442243106 Đã bán 41
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
680,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Mô hình: DF02G
Thương hiệu: Huandun (phần cứng)
Chất liệu: cao su ABS
Phân loại màu sắc: Quạt đơn màu vàng Y6800 [ưu đãi đặc biệt] quạt đơn màu đỏ R6800 [phiên bản đặc biệt] quạt đôi màu vàng 8000 [bản tiêu chuẩn] quạt đôi màu đỏ 8000 [bản tiêu chuẩn] quạt đôi màu vàng 13000 [bản cao cấp] quạt đôi màu đỏ 13000 [bản cao cấp ] 】 Quạt đôi màu vàng 16000 [bản cao cấp] quạt đôi màu đỏ 16000 [bản cao cấp] quạt đôi màu xanh 16000 [bản cao cấp] quạt đôi màu trắng 16000 [bản cao cấp] quạt đôi màu vàng 9000 [bản điều hòa] quạt đôi màu đỏ 9000 [bản điều hòa phiên bản] màu xanh Quạt đôi 9000 [phiên bản điều hòa] Quạt đôi màu trắng 9000 [phiên bản điều hòa] Quạt đôi màu vàng 9000 [phiên bản điều hòa không khí] Quạt đôi màu đỏ 9000 [phiên bản điều hòa không khí] Quạt bốn màu vàng Phiên bản tiêu chuẩn Bluetooth Quạt bốn màu đỏ Bluetooth phiên bản tiêu chuẩn Màu vàng 4 quạt 13000 [ Phiên bản nâng cao] Màu đỏ 4 quạt 13000 [ Phiên bản nâng cấp ] Máy điều hòa không khí Bluetooth bốn quạt màu vàng phiên bản sang trọng Máy điều hòa không khí Bluetooth bốn quạt màu đỏ phiên bản sang trọng Màu vàng + quạt lớn 10cm trước và sau + sạc nhanh [tiêu chuẩn] màu đỏ + quạt lớn 10 cm phía trước và phía sau + sạc nhanh [tiêu chuẩn] màu vàng Phiên bản nâng cao Bluetooth Storm Red Storm Điều hòa không khí Storm màu vàng cải tiến Bluetooth Bluetooth Điều hòa không khí Storm màu đỏ cải tiến Bluetooth Màu vàng tăng cường Bluetooth + Quạt lớn 10 cm phía trước và phía sau + Sạc nhanh + Bluetooth + Air Điều hòa Đỏ + Quạt lớn trước và sau 10cm + Sạc nhanh + Bluetooth + Điều hòa Xanh dương + Quạt lớn 10cm trước và sau + sạc nhanh + Bluetooth + điều hòa màu trắng + quạt điều hòa lớn 10cm trước và sau + sạc nhanh + Bluetooth + điều hòa màu vàng quạt đôi tiêu chuẩn quốc gia phiên bản bluetooth màu đỏ quạt đôi tiêu chuẩn quốc gia phiên bản bluetooth màu trắng quạt đôi tiêu chuẩn quốc gia phiên bản bluetooth màu xanh quạt đôi tiêu chuẩn quốc gia phiên bản bluetooth
Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình Mũ bảo hộ công trường nắp quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí làm mát công suất cao đèn pha chiếu sáng an toàn Mũ công nhân xây dựng nón công trình

Customer Reviews

Bye *** 2 (khuyết danh)
"Không có gì khác biệt giữa Tmall và Taobao, mở hộp thấy bị biến dạng, quạt không quay được, khung mềm, tay nghề không đặc sắc, mủ trắng từ trong ra ngoài rất nhiều, muốn thì lấy. nó được khuyến khích để bỏ qua nó. Tôi đã mua phiên bản cao cấp, chất lượng của phiên bản bình thường có thể tưởng tượng được, và tôi đã mất thể diện của sản xuất tại Trung Quốc. Tôi dự định mua với số lượng lớn và nói với người bán để kiểm soát chặt chẽ chất lượng, cảm ơn người bán đã cho tôi từ bỏ. Tôi sẽ không trả lạ"
t *** 4 (khuyết danh)
"Tôi đã mua chiếc mũ bảo hiểm này trước đây và nó rất tốt, và bạn tôi đã tặng nó cho anh ấy. Lần này tôi sẽ mua một cái mới để sử dụng, nó mát, chất lượng tốt và có nhiều năng lượng hơn."
t *** 4 (khuyết danh)
"Tốc độ giao hàng của người mua đủ nhanh, bức ảnh được chụp lúc 2 giờ chiều và nó đã được chuyển đi lúc 3 giờ chiều. Sau khi thử đội mũ bảo hiểm, tốc độ gió rất mạnh và chức năng sạc điện thoại di động rất thiết thực."
t *** 0 (ẩn danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
r *** 4 (giấu tên)
"Phù hợp với mô tả, chất lượng xứng đáng với giá tiền, rất đáng mua, sẽ cân nhắc mua tiếpSau khi nhận được mũ, tôi đã thử dùng được bao lâu, quạt bật và cứ thổi, thổi 1,5 ngày sau vẫn có điện, vỏ mũ chất lượng tốt. thực tế. thỏa mãn"
O *** shuai (khuyết danh)
"Thấy một số công nhân đang sử dụng loại mũ này, trước đây tôi nghĩ nó vô dụng và trông rẻ tiền nên tôi đã mua về dùng thử, này, sau khi sử dụng được hai ngày, tôi thấy mình không thể sống thiếu nó. . Về cơ bản, Taobao không bình luận về nó, nó cao hơn giá trị mong đợi, và tôi phải đánh giá tốt khi tôi dành thời gian, rất đáng để giới thiệu cho những người có nhu cầu"
một *** f (ẩn danh)
"Thoải mái ?, phù hợp hoàn hảo, bóng râm và mát mẻ, miền nam đất nước bước vào mùa hè rất nhanh, hãy mua trước để chuẩn bị, ví dụ như cpu máy tính cũng cần tản nhiệt, và bộ não con người cũng cần một cái, khi thời tiết nóng nực, Bạn luôn có thể giữ tâm bình tĩnh và bạn sẽ không phạm sai lầm."
x *** 9 (khuyết danh)
"Giắc cắm sạc bị hỏng và tay nghề cần được cải thiện."
t *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng mũ tốt, tay nghề chắc chắn, có quạt đi kèm, gió đủ mạnh, có năng lượng mặt trời tự sạc, quá thích hợp cho ngày nắng nóng, mình sẽ mua tiếp."
1 *** Cánh (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
t *** 2 (khuyết danh)
"Bao bì là ok. Các trường hợp cảm thấy vững chắc. Bốn gian hàng. Gió vẫn ổn và đèn pha cũng sáng. Dịch vụ này cũng tốt, và mọi vấn đề sẽ được giải quyết cho bạn. Mũ bảo hiểm cũng không quá nặng. Khoảng 1 catties là tốt tổng thể"
một *** n (ẩn danh)
"Sau khi nhận được mũ, tôi đã thử dùng được bao lâu, quạt bật và cứ thổi, thổi 1,5 ngày sau vẫn có điện, vỏ mũ chất lượng tốt. thực tế. thỏa mãn!"
Ngựa *** 3 (Khuyết danh)
"Mũ đến nơi, giao hàng nhanh, thời tiết nắng nóng nên tôi mua một chiếc trước, chất lượng tốt, là hàng chính hãng, chế độ hậu mãi ở cửa hàng flagship cũng được đảm bảo."
w *** 0 (ẩn danh)
"Đã nhận được nắp lắp quạt, người bán hàng rất nhiệt tình, hậu cần nhanh chóng, tôi mua cho ông chủ trong nhà máy, sản phẩm không thể thiếu khi làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, nóng bức, an toàn và thoải mái, sẽ không quá hot. Nó rất tốt. Tôi sẽ mua một cái để dùng thử và sau đó tặng tôi, các bậc thầy khác cũng đã mua thêm một vài cái nữa!"
Bài *** quán (khuyết danh)
"Đã nhận dùng thử, gió rất mạnh, rất mát và chất lượng rất tốtMình chỉ đánh giá sau khi sử dụng thôi, khỏi phải nói chất lượng mũ rất tốt, đội vào có cảm giác mát, thao tác rất tiện lợi, kết cấu mũ cũng rất chắc chắn, mình sẽ giới thiệu cho mọi người người khác."
l *** 2 (giấu tên)
"Tôi rất thích chiếc mũ, nó phù hợp với mô tả ở trên, nó rất tốt, tay nghề tốt, bền và gió mạnh, bây giờ tôi không phải sợ nóng nữa."
Vương *** nha (khuyết danh)
"Gió đủ mạnh và mát, dịch vụ của người bán tốt và chất lượng tốt, đi ra ngoài làm việc vào ban đêm với đèn pha rất tiện lợi, cảm giác rất tốt sau khi đeo mà không chạm vào bóng tối."
x *** 6 (khuyết danh)
"Lượng gió rất lớn, dù ngoài trời nắng 37 độ cũng không thấy nóng, chạy cả ngày vẫn còn nhiều sức lực, có đèn chiếu sáng phía trước, mình đã thử ở đêm và trời siêu sáng, về nhà bắt chạch cũng tiện."
k *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng mũ tốt, quạt mạnh, mọi người nên mua, có thể giảm nhiệt độ đầu hiệu quả"
Quần áo *** 5 (Khuyết danh)
"Chất lượng sản phẩm tốt, chi tiết, chất lượng và tay nghề rất tốt, giao hàng rất nhanh, chuyển phát nhanh cũng nhanh, tuyệt vời ~ ???"

0965.68.68.11