Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-647080534787 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
596,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Jingjiu Shenlong
Mô hình: 1,2m * 1,6m
Chất liệu: lớp phủ silicon sợi thủy tinh
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Bắc Kinh
Thành phố: Bắc Kinh
Phân loại màu: Quần áo chống cháy silicone cho người lớn [áo choàng thoát hiểm] 1,2m×1,6m Quần áo chống cháy silicone cho trẻ em [áo choàng thoát hiểm] 1,2m×1,2m Quần áo chống cháy sợi thủy tinh cho người lớn [áo choàng thoát hiểm] 1,2m×1,6m Quần áo chống cháy sợi thủy tinh cho trẻ em [áo choàng thoát hiểm] 1. Bộ hai mảnh bằng silicon dành cho người lớn m × 1,2m [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói] bộ hai mảnh bằng silicon cho trẻ em [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói] bộ hai mảnh bằng sợi thủy tinh dành cho người lớn [áo choàng chống cháy + chống khói Mặt nạ chống khói] Bộ hai món bằng sợi thủy tinh cho trẻ em [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói] Bộ ba món bằng silicon dành cho người lớn [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói + bình thoát hiểm] Bộ ba món bằng silicon dành cho trẻ em [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói + bình thoát hiểm] dành cho người lớn Bộ ba món bằng sợi thủy tinh [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói + bình thoát hiểm] Bộ ba món bằng sợi thủy tinh cho trẻ em [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói + bình thoát hiểm] Bộ bốn món bằng silicon dành cho người lớn [áo choàng + mặt nạ + bình thoát hiểm + đa chức năng đèn pin] Bộ bốn món bằng silicon cho trẻ em [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói + bình thoát hiểm + đèn pin đa năng] bộ bốn món bằng sợi thủy tinh dành cho người lớn [áo choàng chống cháy + mặt nạ chống khói + bình thoát hiểm + đèn pin đa chức năng] bộ bốn món bằng sợi thủy tinh cho trẻ em bộ [áo chống cháy + mặt nạ chống khói + bình thoát hiểm + đèn pin đa năng] Mô hình silicone cho gia đình 3 người [2 bộ người lớn + 1 bộ cho trẻ em + bình thoát hiểm] Mô hình sợi thủy tinh cho gia đình 3 người [2 bộ cho người lớn + 1 bộ cho trẻ em + bình thoát hiểm] Bốn mô hình silicone cho gia đình bốn người [2 bộ cho người lớn + 2 bộ cho trẻ em + bình thoát hiểm + bình chữa cháy] mô hình sợi thủy tinh cho gia đình bốn người [2 bộ cho người lớn + 2 bộ cho trẻ em + bình thoát hiểm + bình chữa cháy] Mô hình silicone cho gia đình 5 người [4 bộ cho người lớn + 1 bộ cho trẻ em + bình thoát hiểm + bình chữa cháy + đèn pin] Mô hình sợi thủy tinh cho gia đình 5 người [4 bộ cho người lớn + 1 bộ trẻ em + bình thoát hiểm + bình chữa cháy + đèn pin] mặt nạ chống khói [thoát khói lọc khói 30 phút] Bình chữa cháy gốc nước 2L 【Dập lửa thân thiện với môi trường gia đình cấp độ 55B】
Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang Áo chống cháy thoát hiểm nhà cao tầng hộ gia đình tự cứu quần áo chống cháy chịu nhiệt độ cao chăn chống cháy chăn chống cháy áo bảo hộ phản quang

Customer Reviews

b *** hào (khuyết danh)
"Phải có cấp độ cao, tôi hy vọng nó sẽ không bao giờ được sử dụng. Sản phẩm đủ tiêu chuẩn có thể được yêu cầu"
Một *** y (khuyết danh)
"Tình trạng đóng gói còn tốt, hạn sử dụng là tháng 4, tặng kèm bộ đựng đồ khẩn cấp, bộ hai bình chữa cháy áo choàng che mặt nạ lớn và một nhỏ này có thể mua tại một cửa hàng, rất tiện lợi và giá cả phải chăng. Thái độ phục vụ khách hàng rất tốt."
Mông *** dương (khuyết danh)
"Không tệ, thương nhân cũng gửi một túi lưu trữ, bao bì là tốt. ."
l *** 7 (khuyết danh)
"Nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn là điều bắt buộc đối với cư dân cấp cao. Tôi đã mua một suất ăn cho gia đình bốn người. Thái độ phục vụ của cửa hàng rất tốt. Họ kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bạn. Tốc độ giao hàng cũng rất nhanh. Chỉ cần nhìn là biết nhìn bao bì thì thấy vừa ý và chất lượng cũng ổn, khuyên mọi người ai sống ở nhà cao tầng thì nên mua, mong cả đời không cần dùng nữa, mua thì tốt hơn còn hơn không mua.em yên tâm ngủ ?"
w *** 2 (ẩn danh)
"Nhận hàng, hôm sau mở ra thấy chai thoát bị chảy nước, tối qua lập tức phản hồi khách, khách đồng ý cấp lại, sáng nay gửi số chuyển phát nhanh, qua WeChat là hết hướng dẫn sử dụng Đã gửi, rất cẩn thận và chu đáo."
một *** p (khuyết danh)
"Người bán rất tốt, và cũng cẩn thận đưa ra video hoạt động, những thứ cũng rất tuyệt, tất nhiên tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ sử dụng chúng"
trượt *** mưa (khuyết danh)
"Giá cả phải chăng, chất lượng tuyệt vời, thái độ phục vụ của anh chủ cũng tốt, tôi sẽ mua sản phẩm phòng cháy chữa cháy tại nhà trong thời gian tới"
Peng *** li (khuyết danh)
"Thiết bị chữa cháy thiết yếu trong gia đình"
p *** 3 (khuyết danh)
"Giao hàng đúng hẹn, tài liệu giảng dạy bằng video ngắn gọn rõ ràng, dịch vụ hậu mãi chu đáo, cố gắng không dùng mới là kết quả tốt nhất!"
Bao *** zi (khuyết danh)
"Chất dày dặn, bình thoát hiểm bị rò rỉ, người bán còn cấp lại bình chữa cháy cho mình, người bán có tâm còn cho mình hộp để đựng!"
Em **** hoa (khuyết danh)
"Nhận được trọng lượng là khá nặng, bao bì là rất tốt! Bề ngoài cao cấp phải là hàng thật, có biển báo phòng cháy chữa cháy! Phòng ngừa khác nhau! Tôi hy vọng nó không hoạt động ???Phòng ngừa trước! An ninh không bao giờ được nới lỏng! Nam Mô A Di Đà ???Không cần cầu nguyện???"
x *** n (khuyết danh)
"Tôi đã chuẩn bị một bộ áo choàng chống cháy cho Double Eleven, và tặng rất nhiều thứ, tất cả đều có ngày sản xuất mới nhất nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, người bán rất tốt và tôi đã giới thiệu cho bạn bè của mình mua."
l *** o (khuyết danh)
"Đánh giá muộn, nhận hàng qua đường bưu điện về nhà bố mẹ, chưa đọc, hôm nay mới thấy, chất lượng rất tốt? Lần sau sẽ mua tiếp.Quên chụp ảnh máy dò khói, rất tốt."
z *** g (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn, mong là sẽ không bao giờ dùng nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn?"
Xuân *** 6 (Khuyết danh)
"Mấy hôm trước mình có mua một số bình chữa cháy, chăn cứu hỏa và 5 bộ áo chống cháy, mặt nạ thoát hiểm, thái độ phục vụ của shop rất tốt, ngày nhận hàng là mới nhất, đóng gói rất ổn. Hướng dẫn sử dụng và video do bộ phận chăm sóc khách hàng gửi đến đã bổ sung rất nhiều kiến ​​thức về an toàn phòng cháy chữa cháy, tôi để bình chữa cháy, chăn chữa cháy và bình thoát hiểm đã mua ở các khu vực khác nhau trong nhà.Thiết bị chữa cháy đã sẵn sàng và hy vọng không bao giờ cần thiết."
d *** 1 (giấu tên)
"Nó rất tốt. Nó đáng để mua. Đừng lo lắng. Hạn chót cũng là vào tháng Giêng."

0965.68.68.11