Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay

MÃ SẢN PHẨM: TD-710670007335 Đã bán 37
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
189,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Chất liệu: Silicon
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Nam
Phân loại màu: Bao ngón tay rỗ màu cam (cỡ lớn) Bao ngón tay rỗ 10 màu cam (cỡ nhỏ) Bao ngón tay rỗ 100 màu cam (cỡ vừa) Bao ngón tay rỗ 100 màu cam (cỡ lớn) Bao ngón tay rỗ 100 màu cam Bao ngón tay rỗ (cỡ nhỏ) 200 bao ngón tay rỗ màu cam (cỡ trung) 200 bao ngón tay rỗ màu cam (cỡ lớn) 200 bao ngón tay rỗ màu cam (cỡ nhỏ) 300 bao ngón tay rỗ màu cam (cỡ trung) 300 bao ngón tay rỗ màu cam (cỡ lớn) 300 bao ngón tay rỗ màu cam cũi (cỡ nhỏ) 500 chiếc cũi ngón tay có lỗ màu cam (cỡ vừa) 500 chiếc cũi ngón tay có lỗ màu cam (cỡ lớn) 500 chiếc cũi ngón tay màu trắng một cỡ 100 chiếc cũi ngón tay màu trắng cỡ một 300 chiếc cũi ngón tay màu trắng một cỡ bao ngón tay trắng 800 chiếc
Mục số: Cũi ngón tay dùng một lần
Cảnh áp dụng: nhà hoặc thẩm mỹ viện
Đối tượng áp dụng: người lớn
Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay Cao su bảo vệ latex rỗ ngón cũi dày chống trơn trượt chịu mài mòn tiền giấy hoa văn thêu bảo vệ ngón tay dùng một lần cũi ngón tay

Customer Reviews

Màu *** tốt (giấu tên)
"Rất tốt, quay lại nếu cần thiết"

0965.68.68.11