Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-38623110951 Đã bán hơn 500
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
sắp xếp theo màu sắc:
Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: seagebell
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Tô Châu
Phân loại màu: Đen (dành cho 2 dép), dép đế mềm dày SPU (thoải mái), nhỏ (ưu đãi đặc biệt), xanh nhỏ (ưu đãi đặc biệt), đen nhỏ (ưu đãi đặc biệt), nhỏ
Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện Dép chống tĩnh điện Seagebel dép chống bụi dép đen dép không bụi giày không bụi đế mềm thoải mái dép tĩnh điện

Customer Reviews

tiền *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng quá tệ, đeo hai ba ngày là hỏng, chức năng sản phẩm: coi như mình xui xẻo, lần sau không mua nữa"
n *** 9 (khuyết danh)
"Tôi từng mua một đôi giày, đi được 2 tháng thì hỏng, tôi mong muốn được đi lâu hơn. Cỡ giày này nhỏ, nên mua cỡ lớn hơn."
Hơ *** ơi (khuyết danh)
"Kích thước tốt và thoải mái khi mặc."
s *** 2 (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: Mặc vào cho cảm giác dễ chịu, khá thoải mái, kiểu tóc này mặc cả vào mùa hè, nên được coi là tương đối thoáng khí, mặt trước thỉnh thoảng không dứt ra được. Ngoại hình và chất liệu: Ờ thì nhìn cũng được, tương đối mới lạ và quanh co. Chất lượng sản phẩm: Chất vải ok, mặc khá thoải mái, cũng ok nhưng không biết mặc được bao lâu."
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, mua hôm qua, hôm nay đã có"
w *** 0 (ẩn danh)
"Thái độ phục vụ thì tạm ổn nhưng mình vẫn nghĩ chất lượng là trên hết, linh kiện hư hỏng hay nứt vỡ chốt người mua lựa chọn kỹ"
t *** 6 (khuyết danh)
"Không nên dùng, có ba lỗ khi bạn mua nó, liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và vẫn không thay đổi"
0 *** sẽ (khuyết danh)
"Được khen đúng, chất lượng tốt, rất đáng để mua lại, thái độ phục vụ khách hàng niềm nở.Sau hơn 20 ngày sẽ như thế này, anh em xem mà lựa chọn"
t *** 8 (khuyết danh)
"Dép rất êm và mềm, rất hài lòng"
Lôi *** diều hâu (khuyết danh)
"Kích thước vừa phải, kiểm tra tĩnh điện có thể vượt qua, và những lo lắng của tôi trước khi mua đã biến mất (•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)"
t *** 5 (giấu tên)
"Quy mô vẫn còn nhỏ, khỏe mạnh và thoải mái.Chúc năm con hổ tràn đầy năng lượng và sức sống! ♛"
Thực hành *** 9 (Khuyết danh)
"Thoải mái khi mặc, co giãn, chất lượng tốt, hãy làm theo lời khuyên để mua tăng kích thước, kích thước vừa phải"
black **** pro (ẩn danh)
"Rất hài lòng! Thật là một món hời! Cảm ơn ông chủ, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!"
Lưu *** 7 (khuyết danh)
"Dép đi trong nhà xưởng thoải mái, cần thiết, giờ dép tĩnh do công ty cấp toàn là hàng kém chất lượng, hôi chân, đi còn nóng, loại này rẻ vừa túi tiền, 3 tháng đổi 1 lần"
một *** 9 (khuyết danh)
"Không hiểu sao 1 số shop lại lừa khách hàng cũ Giày mình mua lần này kiểu dáng y hệt nhưng chất lượng kém hơn lần trước rất nhiều, đế quá mỏng, chênh lệch quá nhiều . Hơn nữa lần này đắt hơn lần trước nên sẽ không đến đây nữa Gia đình họ đã mua một cái gì đó, ** thương giaNó không cùng chất liệu với cái tôi mua lần trước."
6 *** đ (khuyết danh)
"Chất liệu giày mình mua trước rất mềm, nhưng lần này mua về cứng và khó chịu, khuyên các bạn không nên mua"
x *** 8 (khuyết danh)
"Mình mua 1 đôi rồi cũng ok, đôi này ko đẹp tí nào, nhựa cứng quá, chân bo, sẽ ko bao giờ mua nữa"
nhỏ *** 7 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất liệu bề ngoài: tốt Chất lượng sản phẩm: tốt và thoải mái khi mặc"
t *** 7 (khuyết danh)
"Giày hơi lỗi, ko muốn đổi, phí vận chuyển ko đủ, mặc thế này thôi"

0965.68.68.11