Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd

MÃ SẢN PHẨM: TD-689582653744 Đã bán hơn 500
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
411,000 đ
kích cỡ:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
sắp xếp theo màu sắc:
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Vải thiên thần
Kích thước: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
hoa văn: trơn
Phong cách: Đi lại
Chiều cao gót: gót giữa (3-5cm)
Phân loại màu: TC xanh con công, TC xanh đậm, TC xanh đậm, TC xanh da trời, TC đậu xanh, TC trắng, TC hồng, TC tím đậm, TD peacock blue [tinh tế và đàn hồi] TD blue [mềm cộng với phong cách TD xanh đậm [chống trơn trượt và chống mài mòn] Xanh da trời phong cách TD [thoải mái và không mỏi chân] Nhân đậu đỏ phong cách TD xanh lục [cảm thấy dễ chịu hơn] Hồng phong cách TD [mật độ cao, không bị xẹp sau khi đứng lâu ] TC có thắt lưng màu xanh lông công TC có thắt lưng màu xanh đậm TC có thắt lưng màu xanh đậm TC có thắt lưng màu xanh da trời TC có thắt lưng màu xanh lá cây bột đậu TC có thắt lưng màu trắng TC có mẫu màu hồng TC có thắt lưng màu tím đậm TD có mẫu màu xanh lông công [tinh tế và đàn hồi] TD có dây đeo màu xanh đậm [độ đàn hồi phía trên mềm mại] TD có dây đeo màu xanh đậm [không trơn trượt và chống mài mòn] TD có dây đeo màu xanh da trời [thoải mái và không mỏi chân] TD có dây đeo màu xanh lá cây [cảm thấy dễ chịu hơn] TD Có màu hồng [mật độ cao, không bị xẹp sau khi đứng lâu] miếng dán [chống trượt] miếng dán màu xanh con công [chống trượt] miếng dán màu xanh đậm [chống trượt] miếng dán màu xanh đậm [chống trượt] miếng dán màu xanh da trời [chống trượt] 】 Miếng dán màu xanh lá cây [chống trượt] màu hồng có miếng dán [chống trượt] màu xanh lông công có miếng dán [chống trượt] ] xanh đậm có miếng dán [chống trượt] xanh đậm có miếng dán [chống trượt] xanh da trời Có miếng dán [chống trượt] bột đậu xanh có miếng dán [chống trượt] hồng
Mục số: Giày phẫu thuật-096
Năm niêm yết Mùa: Mùa thu 2022
Kiểu gót: gót phẳng
Chất liệu đế: EVA
Đối tượng áp dụng: Thanh niên (18-40 tuổi)
Quy trình sản xuất giày: Giày tiêm
Phong cách: Bao Đầu
Trợ giúp vật liệu bề mặt: EVA
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd Dép đi trong phòng mổ nữ bác sĩ và y tá giày phẫu thuật đặc biệt giày lỗ y tế chống trượt giày làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh viện dép esd

Customer Reviews

đường *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề ổn, đế rất dày, đi không mỏi, mang rất thoải mái, có khả năng đàn hồi, chống trơn trượt cũng rất tốt, kích thước vừa phải , màu sắc rất tốt, và nó là giá cả phải chăng"
t *** 8 (khuyết danh)
"Giày đi rất êm chân ~ nhẹ, thoáng khí, không mùi, chống trơn trượt tốt, đi cực kỳ thoải mái, size giày rất chuẩn mà giá cả lại rất phải chăng, mình thực sự bất ngờ về chất lượng ! !"
Thế hệ *** 0 (Ẩn danh)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, giày đi rất thoải mái, thoáng khí tốt, kích thước vừa phải, màu sắc cũng rất khả quan, hiệu quả chống trơn trượt cũng tốt, giá cả phải chăng là rất cao, tôi thích nó rất nhiều."
Akatsuki *** 1 (ẩn danh)
"Chất lượng và tay nghề của giày rất tốt, không có khuyết điểm và mùi hôi, đế dày dặn, chống mài mòn và chống trơn trượt, đi rất thoải mái và size chuẩn, mình sẽ mua lại nếu có nhu cầu."
một *** 2 (khuyết danh)
"Giá rất cao, mặc rất thoải mái, chống trơn trượt rất tốt, size do bộ phận chăm sóc khách hàng đề xuất cũng rất chuẩn nên các bạn yên tâm mua hàng"
Amoy *** x (ẩn danh)
"Chất lượng giày rất tốt, đế rất dày và mềm, size vừa vặn, chống trơn trượt hiệu quả rất tốt, khuyên dùng!"
yêu *** được (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, hiệu quả chống trơn trượt hạng nhất, đế mềm và thoáng khí, mang thoải mái và có khả năng đàn hồi, khuyên dùng"
Tôi *** 8 (khuyết danh)
"Cửa hàng giao hàng rất nhanh, chất lượng giày rất tốt, tôi rất hài lòng, tác dụng chống trơn trượt cũng tốt, phần trên để chân thoải mái, đế chống trơn trượt, chống mài mòn, kích thước phù hợp Thái độ phục vụ khách hàng cũng rất tốt và phản hồi rất nhanh."
Người đàn ông *** tháng (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, chống trơn trượt hiệu quả, đế siêu mềm, đi vừa chân, đảm bảo là hàng xịn!"
q *** 3 (khuyết danh)
"Giày đi rất thoải mái, độ thoáng khí tốt, size chuẩn, đế tương đối dày, xỏ vào không bị cấn."
j *** 8 (khuyết danh)
"Hậu cần chuyển phát nhanh rất tốt, hàng về sau ba ngày, sử dụng không chậm trễ, dép y tế, chất lượng rất tốt, đế rất mềm, chống trượt cũng rất xuất sắc, không tệ, không tệ, kinh tế và giá cả phải chăng"
m *** dương (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, hơi rộng, giá 20 tệ, rất thơm và mình rất thích."
c *** Satoshi (ẩn danh)
"Chất lượng rất tốt, đeo cả ngày không mỏi rất thoải mái, mình sẽ mua lại và giới thiệu cho mọi ngườiChất lượng thực sự siêu tốt, nhanh tay mua nhé"
nhỏ *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, rất tốt, rất cao cấp."
l *** 9 (khuyết danh)
"rất thoải mái khi mặc"
Cưỡi đại bàng (Khuyết danh)
"Chất lượng siêu tốt, giống hệt như những gì bạn thấy ở cửa hàng thực và rẻ hơn rất nhiều so với cửa hàng thực, ai thích có thể đến mua."
Tôi *** 2 (giấu tên)
"Dép không bị trơn khi bước xuống nước, mình rất thích điều này, size giày cũng chuẩn, khi giẫm lên có cảm giác dội, bên trong giày còn có các hạt massage. Trưởng khoa của chúng tôi đã xem xét và nói rằng họ đang có kế hoạch mua theo đợt, và họ rất hài lòng."
Big *** tim (khuyết danh)
"Mình rất thích màu này, thấy chất lượng cũng ổn, đến khoa mình thay dép đi trong nhà vẫn thoải mái hơn rất nhiều, đi làm ca đêm cũng tiện, nên mua , và giá cả không tệ!"
y *** 3 (giấu tên)
"Một đôi giày rất tốt. Tôi đã mua cho mỗi đồng nghiệp của Corey một đôi. Họ đều nói rằng đi rất thoải mái và không gây mệt mỏi. Chúng rất đáng để mua."
la *** khóc (khuyết danh)
"Shop đóng gói rất cẩn thận, tay nghề rất tốt, mặc thử rất mềm, giẫm lên có cảm giác như dội lại, đi không bị trơn, kích thước do khách hàng đề xuất là tiêu chuẩn. Nên lấy kích thước lớn hơn nếu bạn có bàn chân rộng hoặc bàn chân mập. Tôi hy vọng người bán sẽ duy trì chất lượng, và tôi chắc chắn sẽ mua lại trong tương lai, khen ngợi và khen ngợi???"

0965.68.68.11