Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng

MÃ SẢN PHẨM: TD-642236513287 Đã bán 39
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
600,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Liqing
Mô hình: ST1
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu: Quạt đơn màu vàng [6800] gửi bộ sạc + quạt đơn màu đỏ sạc đôi năng lượng mặt trời [6800] gửi cáp sạc + quạt đôi màu vàng sạc đôi năng lượng mặt trời [8000] gửi bộ sạc + quạt đôi màu đỏ sạc đôi năng lượng mặt trời [8000] gửi bộ sạc + Quạt đôi màu vàng sạc đôi năng lượng mặt trời [12000] gửi bộ sạc + quạt đôi màu đỏ sạc đôi năng lượng mặt trời [12000] gửi bộ sạc + quạt đôi màu xanh sạc đôi năng lượng mặt trời [12000] gửi bộ sạc + quạt đôi màu trắng sạc đôi năng lượng mặt trời [12000] 】 Gửi bộ sạc + năng lượng mặt trời quạt đôi sạc đôi màu vàng [máy lạnh 9000] gửi sạc + sạc đôi năng lượng mặt trời quạt đôi màu đỏ [máy lạnh 9000] gửi sạc + quạt đôi sạc đôi màu xanh [máy lạnh 9000] gửi sạc + sạc đôi năng lượng mặt trời Quạt đôi màu trắng sạc [máy lạnh 9000] gửi sạc + quạt đôi sạc năng lượng mặt trời màu vàng [bluetooth + điều hòa 9000] gửi sạc + quạt đôi sạc đôi năng lượng mặt trời màu đỏ [bluetooth + điều hòa 9000] gửi sạc + quạt đôi sạc năng lượng mặt trời màu xanh [Bluetooth + điều hòa 9000] gửi bộ sạc + sạc đôi năng lượng mặt trời Quạt đôi màu trắng [Bluetooth + điều hòa 9000] gửi bộ sạc + sạc đôi năng lượng mặt trời Mũ bảo hiểm tiêu chuẩn quốc gia quạt đôi màu vàng Mũ bảo hiểm tiêu chuẩn quốc gia Y6000 quạt đôi màu đỏ Y6000 điều hòa không khí đôi bốn quạt phiên bản bluetooth Màu vàng Y18000 Bốn quạt kép không khí -điều hòa phiên bản bluetooth Đỏ R18000 Điều hòa đôi 4 quạt xanh dương Màu B20000 Điều hòa 6 quạt kép phiên bản bluetooth trắng W20000 Điều hòa 2 quạt 8 quạt phiên bản bluetooth màu vàng Y22000 Điều hòa 2 quạt 8 quạt phiên bản bluetooth đỏ R22000 Điều hòa 2 quạt 8 quạt phiên bản bluetooth B22000 Điều hòa 8 quạt phiên bản Bluetooth trắng W22000
Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng Mũ cứng thông minh quạt điện sạc kép năng lượng mặt trời nam công trường tích hợp đèn làm mát điều hòa mũ bảo hiểm mũ bảo hộ lao dộng

Customer Reviews

t *** 8 (khuyết danh)
"Đã nhận được bé, chất lượng rất tốt, giao hàng nhanh, thái độ phục vụ khách hàng tận tình, rất thích.Mũ cứng, chất lượng rất tốt, gió rất mạnh, rất mát nhé."
Mao *** ( giấu tên )
"Mũ rất chắn gió không sợ nóng nữa"
Tình yêu *** 1 (Khuyết danh)
"Đáng giá"
t *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng của mũ rất tốt, nhìn đẹp và không ngột ngạt."
z *** 1 (ẩn danh)
"Chất lượng rất tốt, sạc được, quạt rất tốt, rất mới lạ, rất dễ sử dụng"
t *** 6 (khuyết danh)
"Bây giờ mặc vào mùa hè thì mát quá, chất lượng rất tốt, lại còn sạc và sạc bằng năng lượng mặt trời."
Amoy *** 6 (Khuyết danh)
"Sau khi xem xét nhiều hãng, cuối cùng tôi đã chọn cái này, và tôi không thất vọng, chất lượng mũ rất tốt, quạt rất mạnh, gió mát vào mùa hè nóng nực, rất thích hợp để đi ngoài trời mặc!"
y *** 6 (giấu tên)
"Đã nhận được mũ bảo hộ, mũ rất dày và chắc, quạt hoạt động tốt và gió khá mạnh."
t *** 9 (khuyết danh)
"Chuyển phát nhanh tệ thật, hàng đến mình không gọi hay nhắn tin gì cả, thái độ của bạn thế nào?"
một *** 3 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mũ này tốt và đáng mua, trời đang nóng mà mũ quạt này rất hữu ích."
Hân *** 0 (khuyết danh)
"Mũ cứng được trang bị quạt, mùa hè này khi làm việc trên công trường có thể hạ nhiệt, có thể thổi gió, chống nắng, rất thiết thực."
嘿***3(匿名)
"Nó rất thoải mái khi mặc, chất lượng rất tốt, rất thiết thực, hậu cần nhanh chóng và độ thoáng khí cũng rất tốt, tôi sẽ giới thiệu bạn bè mua nó!"
c***6(匿名)
"质量特别好,我以前在别人家买的质量好多了,而且价格非常便宜,里面还有保护头部的,真心满意的购物,硬度够强,防护用品必须购买质量过关的优秀产品,材质好质量好比较厚颜色也很正,最主要戴着不夹头发,松紧带也很厚。很结实。下次还会光临。"
徐***司(匿名)
"安全帽子质量非常好 风扇很凉快 非常满意 强烈推荐购买"
t***9(匿名)
"帮朋友代买的,不错,"
t***0(匿名)
"做工好,无异味,物流超快。"
时***木(匿名)
"帽子相当满意,大小合适,还很凉快,好评个。"
柠***嘟(匿名)
"货收到了,包装挺好的,没有破损,质量很好很好,非常满意"
t *** 2 (khuyết danh)
"安全帽质量不错,带着有风扇凉快,以后回购!"
w *** 3 (khuyết danh)
"Bố có mũ này đi làm mát hơn nhiều ????"

0965.68.68.11