Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng

MÃ SẢN PHẨM: TD-680928178964 Đã bán hơn 500
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
213,000 đ
kích cỡ:
Một kích thước phù hợp với tất cả
sắp xếp theo màu sắc:
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Top Man Town/Top Man Way
Model: TMT-GHST
Kích thước: Một Kích thước
Phân loại màu sắc: hổ vàng [thích hợp cho bé 2-5 tuổi] tăng cường bảo vệ chim cánh cụt màu vàng [thích hợp cho bé 5-7 tuổi] tăng cường bảo vệ thỏ vàng [phù hợp cho bé 8-11 tuổi] tăng cường bảo vệ khủng long vàng [thích hợp cho bé trên 11 tuổi tuổi] tăng cường bảo vệ hổ xanh [Thích hợp cho 2-5 tuổi] tăng cường bảo vệ chim cánh cụt xanh [phù hợp cho 5-7 tuổi] tăng cường bảo vệ thỏ xanh [phù hợp cho 8-11 tuổi] tăng cường bảo vệ khủng long xanh [thích hợp cho trên 11 tuổi tuổi] tăng cường bảo vệ hổ hồng [phù hợp với 2-5 tuổi] Tuổi] tăng cường bảo vệ chim cánh cụt hồng [phù hợp với 5-7 tuổi] tăng cường bảo vệ thỏ hồng [phù hợp với 8-11 tuổi] tăng cường bảo vệ khủng long hồng [ thích hợp cho trẻ trên 11 tuổi] tăng cường bảo vệ hồng [nữ] người lớn tím [nữ] người lớn xanh lam [Nam] Người lớn Xanh lục [Nam] Người lớn
Mã số: TMT-FGST
Mùa áp dụng: tất cả các mùa
độ dày: bình thường
Cảnh áp dụng: bãi biển
Đối tượng áp dụng: cha mẹ và con cái
Phong cách: găng tay
Người áp dụng: unisex
Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng Găng tay đi biển dành cho trẻ em đặc biệt để bắt cua, chống kẹp, chống thấm nước, chống cắt, chống cắn, lao động ngoài trời cho thú cưng, làm vườn, bảo vệ cha mẹ và con cái gang tay lam vuon găng tay làm vườn chuyên dụng

Customer Reviews

À *** 3 (khuyết danh)
"Tôi rất hài lòng khi nhận hàng, chất lượng tốt, bé thích mặc, kích thước vừa vặn, khá thoải mái, bé nói không khó chịu, sẵn sàng đi biển, ở trường hợp tay bị trầy xước, nó đáng mua"
Vương *** j (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: để đi chơi bên bờ biển, chất lượng nhìn tốt, trẻ em mặc quá rộng, bạn có thể mặc thêm một năm"
s *** 2 (khuyết danh)
"Kích thước găng tay phù hợp, lòng bàn tay làm bằng nước đặc biệt thích hợp cho trẻ em đi bắt cá ven sông hoặc nghịch cát, đeo vào sẽ không làm đau tay, chất lượng rất tốt!"
z *** 4 (ẩn danh)
"Găng tay không có mùi lạ, phù hợp với lòng bàn tay nhỏ của trẻ em, đeo vào và cởi ra đều được. Màu sắc giống như hình ảnh, kết cấu mềm mại và không bị mài mòn."
j *** o (khuyết danh)
"Không tệ, chất lượng ổn, giá cao, kích thước cũng phù hợp"
w *** cub (ẩn danh)
"Nó khá tốt. Có vẻ như chất lượng cũng khá tốt. Tôi đang mong bắt được những con cua nhỏ khi đưa con đi biển ~"
một *** 8 (khuyết danh)
"Tôi thực sự không thích nó, mặc dù trước đây tôi đã xem những đánh giá không tốt, tôi nghĩ có thể những người khác quá kén chọn, nhưng cuối cùng tôi đã không tin tưởng vào bạn, vì vậy tôi đã mặc nó một lần, cao su trên đó rất mỏng, và nó hoàn toàn không thích hợp để chèo thuyền."
Ba *** 6 (Khuyết danh)
"Đồ dùng rất tốt, tôi rất hài lòng với đồ dùng, chất lượng không thua gì đồ tốt, lần này sẽ mua vài cái và quay lại xem đồ tốt."
Hoàn thành * Chen (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Bao tay màu xanh chất lượng tốt, mẹ có thể mang đi sở thú để cho thú ăn, không lo làm đau tay bé, sử dụng được vài năm mà giá cả rất phải chăng."
Trần *** 3 (Khuyết danh)
"Kích thước phù hợp và chất lượng rất tốt, tôi đã mua để trải nghiệm hái dứa."
Ngụy *** long (khuyết danh)
"Nó có vẻ tốt, và kích thước vừa phải. Lòng bàn tay là silicone. Không quá mỏng. Bị chuột đồng cắn, cảm giác cắn không nổi."
Ngô *** 0 (ẩn danh)
"Giao hàng rất nhanh"
t *** 2 (khuyết danh)
"Đánh giá kém, có lỗ ở cả hai bên, nếu bạn hỏi về nó, sẽ không có nữa."
Big *** 8 (Khuyết danh)
"May là mình không mua loại to, loại này đeo to hơn một chút, có cảm giác dày và mỏng rất phù hợp với trẻ em, bảo vệ tay không bị cộm. rất đẹp"
Goo *** r (Khuyết danh)
"dày và chất lượng tốt. Và đó là kích thước phù hợp."
l *** Yan (khuyết danh)
"Vừa vặn cho bé 10 tuổi, nếu bé lớn hơn thì nên thêm size, chất lượng găng tay tốt, lòng bàn tay làm bằng cao su chống trượt, bé rất thích"
k *** tao (khuyết danh)
"Được sử dụng trong lớp khoa học ở trường, găng tay 8 tuổi vừa vặn. Bạn cũng có thể sử dụng nó vào lần tới khi bạn đi biển.Màu do bé chọn, bé rất thích"
Goo *** 0 (Ẩn danh)
"Những chiếc găng tay nhỏ được chế tác tinh xảo và có giá trị lớn! Nó chỉ cảm thấy hơi lớn, con gái tôi ba tuổi rưỡi và tôi nghĩ nó lớn hơn một chút, tôi sẽ đưa nó cho bạn bè của mình để tham khảo."
Lưu *** 3 (khuyết danh)
"Không sao, không biết có chống nước không nhưng nếu dùng dễ thì sẽ mua tiếpkhông tốn kém"
j *** p (khuyết danh)
"Bé 5 tuổi mặc vừa phải và rất tuyệt"

0965.68.68.11