Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động

MÃ SẢN PHẨM: TD-669672405270 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
556,000 đ
cỡ giày:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
sắp xếp theo màu sắc:
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Fomel
Chức năng: thoáng khí, cách nhiệt thoáng khí, chống va đập, chống trơn trượt, chống đâm thủng
Vật chất: 1kg
Cỡ giày: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49.5 50
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Duy Phường City
Phân loại màu: Bộ sưu tập 00 cộng đủ để tận hưởng ưu tiên giao hàng [không bắn] 01 thoáng khí chống mài mòn chống va đập chống va đập 02 nâng cấp đế nâng cấp chống va đập và chống đâm thủng 03 thoáng khí thoải mái chống va đập chống va đập và chống đâm thủng 04 Phong cách thoáng khí, chống mài mòn, chống va đập và chống đâm thủng 05 Phong cách thoáng khí, chống mài mòn, chống va đập và chống đâm thủng 06 Phong cách thoáng khí, mềm mại và thoải mái, chống va đập và chống đâm thủng 07 Thoáng khí kiểu dáng thoải mái, chống mài mòn và chống va đập, chống đâm thủng 08 Phong cách thoáng khí, đáy chắc chắn và bền Mạ sắt chống va đập, chống đâm thủng 09 Cách điện bốn mùa 6KV chống va đập, chống đâm thủng 10 Thoải mái chống va đập bốn mùa -đập chống va đập và chống đâm thủng 11 Mạt sắt đáy cứng bốn mùa chống va đập và chống đâm thủng 12 Bốn mùa thoải mái chống va đập và chống đâm thủng Chống đâm thủng 13 Bốn mùa mềm mại và thoải mái chống va đập và chống đâm thủng 14 Cách điện bốn mùa 10KV chống va đập và chống đâm thủng 15 Đáy nhẹ bằng cao su và nhựa thoáng khí chống va đập và chống đâm thủng 16 Cách điện thoáng khí Chống va đập và chống đâm thủng 6KV 17 Bốn mùa Cách điện 10KV chống va đập và chống đâm thủng - Giày chống trượt chuyên nghiệp thoáng khí 18 chống va đập và chống đâm thủng 19 Giày chống trượt chuyên nghiệp cho bốn mùa chống va đập và chống đâm thủng 20 phong cách thoáng khí dày dặn chống mài mòn chống va đập và chống đâm thủng 21 mềm mại và thoáng khí thoải mái chống va đập và chống đâm xuyên 22 Cách điện bốn mùa 10KV chống va đập và chống đâm thủng 23 cách điện thoáng khí Chống va đập và chống đâm thủng 10KV 24 cách điện thoáng khí Chống va đập và chống đâm thủng 10KV 25 siêu thoáng khí Đáy mềm nhẹ chống va đập và chống đâm thủng 26 thoáng khí Đáy mềm siêu nhẹ chống va đập và chống đâm thủng 27 chống mài mòn bốn mùa chống va đập chống va đập chống đâm thủng 28 thoáng khí mềm mại và thoải mái chống va đập và chống đâm thủng chống đâm thủng 29 thoáng khí chống mài mòn chống va đập chống va đập chống đâm thủng 30 thoáng khí chống mài mòn và chống đâm thủng Chống va đập và chống đâm thủng
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2022
Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động Giày bảo hiểm lao động nam chống đập chống đâm mùa hè thoáng khí đầu thép nhẹ làm việc cách nhiệt an toàn cũ bảo hiểm thép tấm mua giày bảo hộ lao động

Customer Reviews

s *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng giày rất tốt, rất chắc chắn, đế cũng rất mềm, đi không bị đinh đóng vào chân, bên trong còn có chất liệu chống đâm thủng nên mua về bạn yên tâm mang. .Mặc dù là giày công sở nhưng hình thức cũng rất đẹp, mang vào cũng rất thoáng chân, người bán còn gửi cả lót khử mùi và dây giày, rất chu đáo"
t *** 8 (khuyết danh)
"Tính năng sản phẩm: Nó thực sự không trơn trượt, tốt hơn nhiều so với cái tôi đã mua trước đây Chất liệu ngoại hình: Vẻ ngoài trông thời trang hơn, đặc biệt sẽ không bị cộm khi đeo và rất thoải mái khi đeo Chất lượng sản phẩm: Bạn nhận được những gì bạn muốn phải trả Hợp lý, rất thoáng khí, mặc sẽ không cảm thấy ngột ngạt"
Qiu *** 1 (giấu tên)
"Ngoại hình đẹp, mặc rất thoải mái, rất đáng để mua lại. Rất thoáng khí, cỡ giày vừa vặn hoàn hảo. Chất liệu rất chắc chắn. Chất lượng sản phẩm: rất tốt"
Biển *** muốn (khuyết danh)
"Chuẩn size giày rất bền và đảm bảo chất lượngĐế ngoài bằng cao su chịu mài mòn và bền, độ thoáng khí cũng rất tốt, thích hợp mặc vào mùa hè"
Ninh *** r (khuyết danh)
"Nhẹ, bao gồm, co giãn và không trơn trượt, tôi nghĩ rằng tôi đang đứng chân trần trên ghế sofa Chức năng sản phẩm: tốt Chất liệu ngoại hình: tốt Chất lượng sản phẩm: tốt"
t *** 2 (khuyết danh)
"Chống đập, chống đâm và chống áp lực cao, không sợ đinh trên đường. Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng đôi chân, và tuyết tan trên con đường nguy hiểm."
z *** g (khuyết danh)
"Tôi đã đặc biệt mua một đôi giày thoáng khí vào mùa hè, và ông chủ thậm chí còn tặng tôi một đôi lót giày!Tốt!"
s *** 3 (khuyết danh)
"Giày hơi nặng nhưng chất lượng nhìn khá ổn, hi vọng bền"
Ann *** 0 (Khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: Chống trơn trượt và chống va đập, quan trọng nhất là chống mùi hôi Chất liệu bề ngoài: Hình thức rất đẹp, tay nghề tinh xảo, nhìn không ra là giày bảo hộ lao động. cảm thấy giày thể thao rất bình thường, và hình thức đẹp Chất lượng sản phẩm: Chất lượng rất tốt và dịch vụ hậu mãi chính rất tốt, tôi chỉ đến để đánh giá nó vì dịch vụ hậu mãi, tôi không bao giờ đánh giá bất cứ điều gì Khi tôi mua nó, tôi không đánh giá tốt với giá 5 nhân dân tệ. ?Chất lượng quá kém, tôi mới đeo c"
Dương *** 1 (Khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng giày vẫn chấp nhận được: mang rất thoải mái: trọng lượng vừa phải: thoáng và không hôi chân:"
Moe *** 5 (Khuyết danh)
"Giày bảo hiểm lao động được làm giống như giày sửa chữa thông thường, an toàn, đẹp và thoáng khí, rất tốt."
q *** o (khuyết danh)
"Chất liệu bề ngoài: Tôi rất hài lòng với việc mua sắm trực tuyến này, giày rất đẹp."
quả q *** (khuyết danh)
"Nó là thời trang và thoải mái khi mặc, và tôi sẽ mua nó lần sau"
bay *** 5 (khuyết danh)
"Tốc độ hậu cần rất nhanh, thương nhân còn gửi cả lót giày vani, rất tốt"
Siêu *** 1 (Ẩn danh)
"Không sao, tôi đã mặc vài ngày trước khi đánh giá, chất lượng ổn, và tôi thậm chí còn gửi một đôi lót"
Linh *** 6 (Khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, rất tốt, còn được tặng một đôi lót giày"
灬***灬(ẩn danh)
"Rất tốt, cảm ơn người bán cho dây buộc dự phòng và lót"
w *** 7 (giấu tên)
"Tính năng sản phẩm: tấm thép trên mũi giày, bề mặt lưới thoáng khí hơn, đế cũng chống mài mòn, chức năng chống trượt tốt hơn, đi êm chân, tôi đã mua rồi. Đôi thứ 2. Tôi rất thích chất liệu bề ngoài: Bề ngoài ưa nhìn. Chất lượng sản phẩm: Chất lượng ổn"
Tôi *** 0 (Khuyết danh)
"Nó rất thoải mái khi mang, không quá nặng và có độ thoáng khí tốt, nó còn đi kèm với lót vani và dây giày dự phòng, rất chu đáo, tôi hy vọng nó sẽ bền lâu hơn."
A *** 5 (Khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Giày lần đầu hơi nặng, có một nhược điểm là đế không trơn chút nào, không chú ý sẽ bị ngã, nếu bạn đang sửa ô tô thì không nên đi mua nó Có thể không đủ để bạn rời đi trong một tháng."

0965.68.68.11