Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-676240876486 Đã bán hơn 500
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dawei
Mô hình: 2542
Chức năng: Chống bẩn và chống dầu
Chất liệu: MÁY TÍNH
Phân loại màu sắc: Một bộ màn hình trong suốt độ nét cao phía trên màu hồng (có thể lật lên và xuống), một bộ màn hình trong suốt độ nét cao phía trên màu xanh da trời (có thể lật lên và xuống), một bộ màn hình trong suốt phía trên màu hồng có độ phân giải cao màn hình trong suốt (có thể lật lên và xuống) + găng tay dùng một lần miễn phí 50 mặt trên màu xanh da trời Một bộ màn hình trong suốt độ nét cao (có thể lật lên và xuống) + 50 găng tay dùng một lần miễn phí Một bộ màn hình trong suốt độ nét cao mặt trên màu vàng ( có thể lật lên và xuống) Một bộ màn hình trong suốt độ phân giải cao hàng đầu màu vàng (có thể lật lên và xuống) + 50 găng tay dùng một lần để nâng cấp -Nâng cấp áo màu hồng (có thể đảo ngược)-nâng cấp màu xanh da trời (có thể đảo ngược)-chống dầu mặt nạ khói-nâng cấp màu hồng-mặt nạ vẩy cá chiên-nâng cấp màu hồng-mặt nạ vẩy dầu-nâng cấp màu hồng-rau củ chiên Mặt nạ--mô hình nâng cấp màu hồng-mặt trên màu vàng (có thể đảo ngược) một bộ màn hình trong suốt độ nét cao mặt trên màu hồng (có thể lật lên và xuống dưới) + tay bảo vệ tay áo màu hồng 1 cặp màn hình trong suốt độ nét cao phía trên màu xanh da trời (có thể lật lên và xuống) + tay bảo vệ tay áo màu hồng 1 bộ màn hình trong suốt độ nét cao hàng đầu màu vàng (có thể lật lên và xuống ) + bảo vệ tay áo màu hồng nâng cấp thanh toán 1 - gói màu hồng 1 (màn hình mặt + chất lỏng chống sương mù + găng tay dùng một lần 50) nâng cấp - gói màu xanh da trời 1 (màn hình mặt + chất lỏng chống sương mù + găng tay dùng một lần 50) nâng cấp - gói màu hồng hai (màn hình mặt + chất lỏng chống sương mù + găng tay dùng một lần 100) nâng cấp - gói hai màu xanh da trời (màn hình mặt + chất lỏng chống sương mù + găng tay dùng một lần 100) [Trang phục bạn gái] xanh da trời + hồng (có thể lật lên xuống) hồng + Tặng thêm màn hình HD nâng cấp màu hồng + Tặng thêm mặt nạ chống dầu thay thế màn hình HD có mui chống sương mù toàn mặt PET HD chống sương mù- 5 gói các mẫu đặc biệt có mặt trên màu hồng và màn hình trắng (không phải màn hình chống sương mù mềm)
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2022
Khối lượng gói: 0,2
Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu Mặt nạ nấu ăn chống dầu khói nấu ăn toàn mặt chống dầu bắn mũ nhà bếp bảo vệ chống dầu bắn hiện vật mặt nạ nấu ăn mũ nữ mũ bảo hộ trùm đầu

Customer Reviews

một *** 8 (khuyết danh)
"Tôi thường nấu chảo dầu, chiếc mũ này rất thiết thực và bảo vệ! Vỏ trong suốt có độ dày!"
r *** 6 (giấu tên)
"Đã nhận được khẩu trang bảo hộ, chất lượng tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất tốt, mình không biết cách cài đặt, hãy nói với bộ phận chăm sóc khách hàng, lúc đó mình sẽ gửi hướng dẫn cài đặt cho bạn, đó là đáng có"
w *** tôi (ẩn danh)
"Đứa bé này sẽ sớm đến, tôi hy vọng vợ tôi sẽ không làm tổn thương khuôn mặt của cô ấy bằng cách nấu ăn."
b *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng sản phẩm rất tốt, và vết dầu bắn rất chặt. Giá trị tuyệt vời của tiền."
t *** 2 (khuyết danh)
"Có mùi nhựa thối, mùi rất nồng, không chênh lệch mười hai tệ, trọng tâm đè lên đỉnh đầu rất nặng, rất khó chịu, vô vị"
Yu *** nhân dân tệ (khuyết danh)
"Mặt nạ độ nét cao đắt nhất + tay áo màu hồng mà tôi đã chụp, thành thật mà nói, tôi không hài lòng với những thứ này. Lần đầu chụp hình, sau khi nhận hàng mình thấy trên khẩu trang có 1 chấm đen nhỏ, tình cờ là ở vị trí nhãn cầu, nhìn khó chịu nên mình xin đổi trả và hoàn tiền . Sau đó chụp lại thì thấy khẩu trang nhận được không có vết đen, có nhiều vết xước nhưng rất may là vết xước ở cả 2 bên khẩu trang, đeo xong thì có mùi nhựa hắc xộc vào mặt. điều đó thực sự khó chịu Tôi bị đau đầu vì hút "
muốn *** (khuyết danh )
"Bé nhận được rồi, thích lắm, hậu cần siêu siêu nhanh! Màu sắc mà tôi yêu thích và nấu ăn thực sự không thấm dầu."
c *** 5 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tôi thấy sản phẩm này tốt, việc lắp đặt ngăn khói dầu cũng thuận tiện và được khen ngợi!"
Bắc *** 1 (Khuyết danh)
"Tôi đã sử dụng nó ngay trong ngày tôi nhận được nó, và tôi không còn sợ dầu bắn và bỏng mặt khi nấu ăn nữa"
t *** 5 (giấu tên)
"Chức năng sản phẩm: Hiệu ứng chống khói dầu tuyệt vời Chất liệu bên ngoài: Chất liệu rất tốt, đẹp Chất lượng sản phẩm: Ống kính độ nét cao không sương mù"
t *** 6 (khuyết danh)
"Đã nhận được con, chất lượng tốt, không có mùi lạ, khi nấu không bị bắn dầu lên mặt."
Lee *** 7 (Khuyết danh)
"Nấu nướng thế này thì khỏi lo mùi khói dầu mỡ, lại còn che được cả mặt nữa, thích lắm, rất thích và rất hài lòng"
Nhỏ *** ha (khuyết danh)
"Siêu đáng tiền, kết cấu rất tốt, có cảm giác là hàng cao cấp, không thể tin được lại rẻ như vậy, co giãn điều chỉnh được kích thước"
Bing *** na (khuyết danh)
"Rất tốt, cài đặt rất đơn giản và có thể cách ly phần lớn bóng đèn."
Con ruồi 5 *** (giấu tên)
"Chức năng sản phẩm: bề ngoài rất đẹp chất liệu: rất tốt chất lượng sản phẩm: chất lượng rất caoDễ lắp ráp, rất thoải mái khi mặc, hiệu quả ngăn khói dầu tuyệt vời"
x *** n (khuyết danh)
"Mua về nấu ăn thì bảo vệ chắc chắn, không sợ bắn dầu"
t *** 9 (khuyết danh)
"Rất tốt, rất thiết thực, dễ cài đặt, khen ngợi!"
fang *** 0 (ẩn danh)
"Đã nhận được hàng, tuy có một vấn đề nhỏ nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng đã xử lý dứt khoát và nhanh chóng, khách hàng hài lòng!"
b *** 8 (khuyết danh)
"Rất tốt, nhanh chóng, tài liệu tuyệt vời, chất lượng rất tốt"
t *** 6 (khuyết danh)
"Cảm thấy ổn, nhưng tôi sợ nó sẽ hơi nóng vào mùa hè, nhưng tôi sẽ mua lại và mua cho em gái tôi"

0965.68.68.11