Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc

MÃ SẢN PHẨM: TD-719660249830 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
210,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ chống bụi khói oxy độc mặt nạ đầy đủ phun sơn mặt nạ bảo vệ đặc biệt khí hóa học mặt nạ chống khói độc
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Arrow Yu (nhà và sử dụng hàng ngày)
Mô hình: Diệt virus 417A
Chức năng: chống sương mù
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Lâm Nghi
Phân loại màu sắc: Khẩu trang chống bụi hiệu quả cao, khẩu trang chống bụi hiệu quả cao + Bộ đồ chống bụi 20 miếng cotton công nghệ KN95 Bộ đồ chống bụi + Bộ đồ chống bụi 20 miếng cotton công nghệ KN95 nâng cấp bộ đồ chống vi rút đôi lon nâng cấp Bộ quần áo diệt virus + Bông công nghệ KN95 10 chiếc nâng cấp Bộ quần áo chống virus đôi + Bông công nghệ KN95 20 chiếc Bộ quần áo diệt virus đôi tăng cường + Bông công nghệ KN95 Bộ 40 chiếc quần áo chống virus nâng cấp đôi + Bộ đồ chống virus KN95 bông 60 món nâng cấp Bộ quần áo chống virus đôi + than lọc 200g bộ quần áo diệt virus đôi tăng cấp + bông công nghệ KN95 20 Viên + than lọc 200g bộ quần áo diệt virus nâng cấp đôi + bông công nghệ KN95 40 miếng + than lọc 200g bộ quần áo diệt virus nâng cấp + than lọc 400g bộ diệt virus nâng cấp -Bộ quần áo chống vi rút + Bông công nghệ KN95 20 cái + Than lọc 400g Bộ đồ chống vi rút nâng cấp gấp đôi + Bông công nghệ KN95 40 cái + Than lọc 400g Bộ đồ chống vi rút nâng cấp 2 thùng + Bông công nghệ KN95 20 cái + Khẩu trang mắt to chống sương mù nâng cấp bộ quần áo chống vi-rút hai lon + bông công nghệ KN95 40 miếng + mặt nạ chống sương mù mắt to Bộ nâng cấp chống vi-rút hai thùng + bông công nghệ KN95 20 miếng + mặt nạ mắt to chống sương mù + bộ lọc carbon 200g nâng cấp chống vi-rút hai thùng Bộ quần áo chống vi rút + Bông công nghệ KN95 40 cái + Mặt nạ mắt to chống sương mù + Bộ đồ chống vi rút 2 thùng kép nâng cấp carbon 200g + Bông công nghệ KN95 20 miếng + Kính chống sương mù lớn + Than lọc 400g Bộ quần áo chống vi rút 2 thùng nâng cấp + Bông công nghệ KN95 40 cái + kính lớn chống sương mù + bộ lọc carbon 400g Bộ quần áo chống vi rút hộp đôi nâng cấp + bông công nghệ KN95 20 cái + gương chống sương mù Bộ đồ chống vi rút hộp đôi nâng cấp + bông công nghệ KN95 40 cái + áo chống -Bộ quần áo chống vi rút 2 lớp gương nâng cấp + bông công nghệ KN95 20 miếng + gương chống sương mù + than lọc độc 200g Bộ đồ chống vi rút 2 lớp nâng cấp + bông công nghệ KN95 40 miếng + gương chống sương + than lọc độc 200g KN95 Bông lọc công nghệ hiệu quả cao 10 miếng Bông lọc công nghệ cao KN95 100 miếng có thể thay thế than lọc 1 kg có thể thay thế than lọc 2 kg

Customer Reviews

cỏ x *** (khuyết danh)
"Đã nhận được sản phẩm, hiệu quả bảo vệ rất tốt, rất dễ sử dụng, tôi không còn ngửi thấy mùi hăng khi khử trùng, tôi không thể ngửi thấy bất kỳ mùi lạ nào, và không có vấn đề gì về hô hấp, giao hàng nhanh chóng , và chất lượng tốt, Ngăn mùi và bụi hiệu quả."
Ye *** la (khuyết danh)
"Bé đã nhận được nó. Lắp ráp rất tốt, chất lượng tốt, tốt hơn mặt nạ thông thường. Phải mất hai ngày nữa. Nó trông ổn cho đến nay, không còn tro trong mũi khi đeo nó. Tác dụng diệt virus tốt, khi đeo không có mùi. Cảm giác sử dụng rất tốt, tôi khuyên mọi người nên mua chất lượng thực sự tốt. dễ sử dụng!"
Lý *** o (khuyết danh)
"Nó rất tốt để sử dụng ngay sau khi nó đến, độ kín khí rất tốt, và nó có thể thở dễ dàng sau khi mặc nó, điều này rất cần thiết cho chúng ta khi đào cống. Đeo trong một thời gian sẽ không cảm thấy khó chịu, có thể điều chỉnh độ kín để không bị lọt khí, lắp ráp cũng rất đơn giản. rất hài lòng!"
z *** 7 (khuyết danh)
"Chất lượng sản phẩm: Cuối cùng tôi đã mua được một chiếc mặt nạ phòng độc tốt. Tôi đã sử dụng nó khi phun thuốc trừ sâu cho cha tôi. Bố thích lắm, nói rằng mặc vào bố khó ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu. Rất thiết thực. Mặc thuốc trừ sâu cả buổi sáng sẽ không thấy ngột ngạt, khó chịu. Giống như người bán. Chất lượng là rất tốt!"
l *** 6 (giấu tên)
"Mặt nạ phòng độc này hoạt động tốt đến mức chúng ta thường cần đến nó trong xưởng ô tô để ngăn bụi xâm nhập vào phổi. Hiệu quả bảo vệ rất tốt và giá rẻ. Giá trị lớn. Hậu cần cũng rất nhanh, thiết kế ngoại hình hoàn hảo"

0965.68.68.11