Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động

MÃ SẢN PHẨM: TD-619949230617 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
435,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: JALU
Model: Tự động làm mờ mặt nạ bảo vệ hàn điện
Chức năng: Chống tia cực tím
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Ninh Ba
Phân loại màu: [Đen] Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 (gửi gói quà lớn) [đen] Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 + 20 màng bảo vệ (gửi gói quà lớn) [đen] Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 + 20 màng bảo vệ + đèn pha (gửi quà Túi quà lớn) Màu thật [đen] Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 (gửi túi quà lớn) Màu thật [đen] Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 +20 màng bảo vệ (gửi túi quà lớn) Màu thật [ đen] Phiên bản tiêu chuẩn FC-1 +20 phim bảo vệ + đèn pha (gửi một túi quà lớn) [đen] FC-3 [nâng cấp] gửi một món quà lớn [đen] FC-3 [nâng cấp] + 20 phim bảo vệ (gửi một túi lớn quà tặng) [đen] FC-3 [nâng cấp] +20 tấm bảo vệ + đèn pha (gửi túi quà lớn) màu thật [đen] FC-3 [nâng cấp] gửi túi quà lớn màu thật [đen] FC-3 [nâng cấp ] +20 tấm bảo vệ (gửi một túi quà lớn) Màu thật [đen] FC-3 [kiểu nâng cấp] + 20 màng bảo vệ + đèn pha (gửi một gói quà lớn) [đen] Phiên bản thông minh FC-1 (gửi một món quà lớn đóng gói) [đen] Phiên bản thông minh FC-1 + 20 tấm phim bảo vệ (gửi gói quà lớn) Túi quà lớn) [Đen] Phiên bản thông minh FC-1 +20 tấm bảo vệ + đèn pha (gửi gói quà lớn) màu thật [đen ] Phiên bản thông minh FC-1 (gửi túi quà lớn) màu thật [đen] Phiên bản thông minh FC-1 +20 màng bảo vệ (gói quà) màu thật [đen] Phiên bản thông minh FC-1 + 20 màng bảo vệ + đèn pha (gói quà ) [đen] FC-3 thông minh [nâng cấp] túi quà [đen] FC-3 thông minh [Nâng cấp] +20 màng bảo vệ (gửi gói quà) [Đen] FC-3 thông minh [nâng cấp] +20 màng bảo vệ + đèn pha ( gửi gói quà) màu thật [đen] FC-3 thông minh [nâng cấp] gửi Gói quà lớn màu thật [đen] FC-3 thông minh [nâng cấp] + 20 màng bảo vệ (gửi túi quà lớn) màu thật [đen] FC -3 thông minh [nâng cấp] + 20 phim bảo vệ + đèn pha (gửi một túi quà lớn)
Tổng trọng lượng: 0,44kg
Mã số: [Đen] FC-3
Khối lượng đóng gói: 32*25*17
Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động Màu thật hàn mặt nạ bảo vệ tự động làm mờ đầu đeo toàn mặt ánh sáng hàn hồ quang argon kính đặc biệt nắp hàn mũ hàn tự động

Customer Reviews

z *** 1 (ẩn danh)
"Tốc độ làm mờ màu thật của hàn điện nhanh, hiệu ứng chặn rất tốt, pin và tấm bảo vệ cũng được cung cấp để thay thế, điều này thực sự tốt!"
w *** 6 (ẩn danh)
"Có thể sử dụng dễ dàng, lần thứ hai để mua."
l *** 1 (giấu tên)
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, có nhiều quà tặng. ."
t *** 0 (ẩn danh)
"Khả năng cản sáng rất tốt, đèn sẽ tự động giảm độ sáng, không làm bỏng mặt, rất nhẹ tiện mang theo, sử dụng rất an toàn không sợ hại mắt, chất lượng cũng vậy. rất tốt, giao hàng nhanh, và cũng có một ống kính bảo vệ."
Hoàng *** xing (khuyết danh)
"Đã nhận hàng và dùng thử thấy ổn"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chưa sử dụng nhưng cũng khá ổn Hình thức và chất liệu: Nhựa rất chắc chắn và chất liệu rất tốt."
h *** 8 (khuyết danh)
"chất lượng tốt! Dễ sử dụng!"
b *** 0 (ẩn danh)
"Cảm giác sử dụng rất dễ dàng, ánh sáng thay đổi nhanh, rảnh tay trái, không cần cầm nắp hàn, dùng 1 ngày rưỡi không còn xỉ hàn trên nắp hàn, nhìn rõ cũng rất tốt Cả hàn điểm và hàn dài đều đáng có."
Người *** nhựa (giấu tên)
"Đã nhận được hàng, chất lượng tốt, dễ sử dụng, không sợ làm đau mắt khi làm việc!"
t *** 7 (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: rất tốt Chất lượng sản phẩm: rất tốt, đã mua lần thứ hai Chất liệu bên ngoài: Mặt nạ dạng đòn bẩyNó rất tốt và chất lượng tốt Đây là lần mua thứ hai"
t *** 8 (khuyết danh)
"Rất dễ sử dụng, rất nhẹ, rất thoải mái khi mang theo và linh hoạt khi làm việc"
华***6(匿名)
"Giao hàng đúng hẹn và nhanh chóng, em bé cũng tốt, tôi rất thích, rất hài lòng!"
t***0(匿名)
"焊帽子美观大方,精美别致,主要是用起来非常好用,立刻变光,客服也很热心,有个小件在运输中损坏了,客户马上给补发了一个!非常好用!!!主要是变光效果好,客服热情!!"
飞***楼(匿名)
"物美价廉,工作期间用这个防护安全,超赞"
自***递(匿名)
"质量非常不错,第二次购买了!"
嘉***际(匿名)
"期待效果用完追评"
里***叶(匿名)
"产品功能:确实能马上变光,效果很明显。 外观材质:产品用胶没有异味,镜面光亮透明。 商品品质:不易摔烂,因为全是塑胶制作,做工也没有一点儿遐思。正品货值得信赖。而且镜面下方还有真伪查询码。"
邢***爱(匿名)
"产品功能:挺好用的 外观材质:外观有点廉价 商品品质:还可以,但是手套竟然掉色!!!"
七***哥(匿名)
"产品的性能很好,用起来感觉还是可以,"
đến *** 8 (khuyết danh)
"Rất tốt, bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, nó thực sự giải quyết được một vấn đề lớn, mà trước đây phải cầm cự"

0965.68.68.11