Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè

MÃ SẢN PHẨM: TD-703205309723 Đã bán 3000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
630,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: PISSA (dùng tại nhà)
Model: HB-003-424
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
sắp xếp theo màu sắc:Quạt đôi [10000mah] quạt đôi màu vàng [10000mah] quạt đôi màu đỏ 10000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] quạt đôi màu vàng 10000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] quạt đôi màu đỏ 10000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] Quạt đôi màu xanh 10000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] quạt đôi màu trắng 13000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] quạt đôi màu vàng 13000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth ] quạt đôi màu đỏ 16000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] Quạt đôi màu vàng 16000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] quạt đôi màu đỏ 18000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] quạt đôi màu vàng 18000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] quạt đôi màu đỏ 18000 [điều hòa kép + Năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI] quạt đôi màu vàng 18000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI] quạt đôi màu đỏ 18000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI] quạt đôi màu xanh 18000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI] Quạt bốn màu trắng 10000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] bốn quạt màu vàng 10000 [ điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] bốn quạt màu đỏ 13000 [điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] bốn quạt màu vàng 13000 [điều hòa không khí kép + Năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] bốn quạt màu đỏ 16000 [điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] bốn quạt màu vàng 16000 [điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] bốn quạt màu đỏ 18000 [điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] bốn quạt màu vàng 18000 [Điều hòa đôi + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] bốn quạt màu đỏ 20000 [điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI] bốn quạt màu vàng 20000 [điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI] bốn quạt màu đỏ 20000 [điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI ] bốn quạt màu xanh lam 20000 [máy điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI] sáu quạt màu trắng 20000 [máy điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] sáu quạt màu vàng 20000 [máy điều hòa không khí kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] sáu quạt màu vàng quạt 22000 [điều hòa đôi + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth] sáu quạt màu vàng 22000 [điều hòa đôi + năng lượng mặt trời + APP+ Bluetooth] Sáu quạt màu đỏ 24000 [máy điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI + báo điện mạnh] sáu quạt màu vàng 24000 [máy điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI + báo điện mạnh] sáu quạt màu đỏ 24000 [ điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI + báo điện mạnh] sáu quạt màu xanh 24000 [điều hòa kép + năng lượng mặt trời + APP + Bluetooth + AI + báo điện mạnh] quạt đôi màu trắng [8000mah] quạt đôi màu vàng [8000mah] quạt đơn đỏ vàng phiên bản thời trang 5000mAh quạt đơn đỏ Phiên bản thời trang 5000mAh........
Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè Mũ bảo hộ công nhân có quạt điều hoà năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng, Mũ công trường giải nhiệt mùa hè

Customer Reviews

chị *** 8 (giấu tên)
"Mũ bảo hộ lao động này rất đa năng, vừa có thể bảo vệ an toàn, vừa chống nắng, vào mùa hè còn có mũ bảo hộ năng lượng mặt trời quạt kép bluetooth quạt, đây là vật dụng cần thiết cho các loại công nhân đặc biệt vào mùa hè."
Lưu *** 8 (khuyết danh)
"Mũ cứng trông bền hơn, thiết kế có quạt rất chu đáo. Lúc đi làm thường nóng và ngột ngạt, nhưng giờ đỡ rồi, khi nóng thì một lúc sau cũng hết nóng."
t *** 7 (khuyết danh)
"Mũ bảo hiểm rất tốt, nhưng bao bì quá đơn giản và sản phẩm đã bị hỏng"
t *** u (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, rất hài lòng! Đề nghị bạn bè để mua! Cảm ơn!"
t *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng mũ bảo hộ lao động tốt, có thể đội đi làm hàng ngày, hoặc dùng cho mẹ và bé đi chơi ngoài trời, có nhiều mục đích sử dụng"
tuổi *** 8 (giấu tên)
"Mũ quạt rất hữu ích, nắp quạt rất dày, không phải loại chất lượng sẽ gãy nếu làm rơi, có thể mát cả mùa hè không lo hết điện để sạc năng lượng mặt trời. Mũ bảo hiểm rất độc đáo, có quạt điện năng lượng mặt trời, rất thiết thực khi bạn ra ngoài làm việc, không lo đổ nhiều mồ hôi, bên trong còn có một cục pin nhỏ, rất thiết thực. mùa hè mát như nằm phòng điều hòa haha!!"
giật gân *** y (ẩn danh)
"Đã nhận được mũ, nhìn rất đẹp, nhìn bề ngoài thì giống mũ bình thường nhưng thực chất là mũ bảo hiểm có quạt, phía trước có lỗ thoát gió, gió thổi trực tiếp vào mặt, rất thích. gió rất mát. Có một cổng sạc ở phía sau mũ, có thể cắm trực tiếp vào mũ để sạc, cũng có thể sạc điện thoại di động, dùng cả ngày vẫn có điện, rất đáng để giới thiệu , đầu tiên cho một đánh giá tốt!"
Gừng *** 0 (Ẩn danh)
"Nó không tệ, chất lượng tốt và rẻ, nó có thể được sử dụng bình thường, nhưng mức độ bảo vệ không đủ ở những nơi nguy hiểm"
t *** 5 (giấu tên)
"Lớp lót bên trong không có miếng xốp, quạt bị bong keo, khâu kiểm tra chất lượng không có trách nhiệm như chất lượng, dù có giá chục đô cũng không thể có khuyết điểm rõ ràng như vậy, các đồng chí mua hàng chú ý sàng lọc"
t *** 6 (khuyết danh)
"Đã nhận được nắp bluetooth màn hình kỹ thuật số điều hòa không khí quạt kép, thái độ phục vụ của nhà sản xuất rất hài lòng. Pin rất bền, ngày chỉ dùng được 8 tiếng. Tôi thấy chất lượng rất tốt, không có Tôi đổ mồ hôi đầu khi mặc vào, giao hàng cũng nhanh, đi công trường an toàn, dễ dàng, bạn bè có nhu cầu cứ yên tâm đặt hàng."
Xiao *** 8 (khuyết danh)
"Giao hàng rất nhanh, 1 ngày mình đã nhận được, mũ bảo hiểm có quạt đi mưa đúng lúc, giải quyết cơn đau khi làm việc trời nóng, đội xong rất có gió và thoải mái, mình rất ghen tị tạo tác này, sau khi mặc xong bật quạt cũng không ra mồ hôi. Chiếc mũ này thực sự giải quyết được một vấn đề lớn"
Po *** yao (khuyết danh)
"Đây là loại gì vậy? Nó nói là có quạt nhưng không có. Nó cực kỳ xấu xí. Nghe nói là mũ cứng nhưng logo lại như thế này ???"
t *** 3 (khuyết danh)
"Chất lượng mũ rất tốt, quạt điện nhỏ rất khỏe, đội lên đầu rất thoải mái không hề thấy áp đầu, pin rất bền, khâu hậu cần và giao hàng rất chu đáo. nhanh, thợ thích lắm,"
t *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng cũng không tệ, mình mua cho bố, bố bảo rất mát, đi công trường có chiếc mũ như thế này, mát hơn, không bị nôn hay chóng mặt khi đi làm. Nóng quá, tôi có thể mua một cái cho bố mẹ tôi."
có thể *** 7 (khuyết danh)
"Em bé đã được nhận, như mô tả của người bán, giá cả phải chăng và đáng có"
t *** 7 (khuyết danh)
"Đã nhận được nắp quạt, và tôi đã chọn loại 4 quạt và loại quạt kép có sức gió mạnh hơn. Chất lượng tốt, vật liệu tay nghề tinh tế hơn. Điều khiển riêng biệt phía trước và phía sau của bốn quạt rất tuyệt, ngoài ra còn có chức năng hiển thị kỹ thuật số. Cả sạc trực tiếp và sạc năng lượng mặt trời đều sạc được, đảm bảo tuổi thọ pin, tôi rất hài lòng. Mũ cũng có thể điều chỉnh kích thước và rất linh hoạt. Trong trường hợp nhiệt độ cao đội trên đầu và quạt kép hoạt động cùng lúc, nó thực sự mát mẻ và"
t *** 9 (khuyết danh)
"Hiệu quả thực sự rất tốt, điều hòa không khí kép rất tốt, động cơ không chổi than có âm thanh nhỏ, và nó thực sự đáng giá sau khi sử dụng, bề ngoài rất có kết cấu, tốc độ và hiệu quả làm mát thực sự đủ nhanh, và bạn có thể cảm nhận được luồng điều hòa liên tục phả vào cổ mình Đi ra ngoài, thời lượng pin cũng là một điểm mà tôi đã lo lắng trước khi mua nó, sau tất cả, liệu một sản phẩm nhỏ như vậy có thực sự cung cấp thời lượng pin dài như vậy không, và dịch vụ chăm sóc khách hàng không có tuyên "
Bắt giữ *** Anh (Khuyết danh)
"Mũ bảo hiểm này thích hợp sử dụng vào mùa hè, mũ có chế độ quạt và chế độ điều hòa, đặc biệt mát mẻ, có cả đèn rọi, chế độ Bluetooth, mạnh mẽ và rất tốt."
NGUỒN *** CHI (Khuyết danh)
"Đã nhận được rủi ro an toàn năng lượng mặt trời, hậu cần nhanh chóng, dịch vụ thương gia siêu tốt, chỉ hai hoặc ba ngày là đến, rất tốt, mùa hè này không sợ nóng, điều quan trọng nhất là có một đèn pha, cái này giải quyết vấn đề khi tôi sử dụng khi ánh sáng kém , Rất tốt, tôi khuyên một vài người bạn nên mua trong vài ngày tới, rủi ro an toàn năng lượng mặt trời rất tốt, những người bạn thực sự thích nó, bạn nên mua một chiếc cho mùa hè, công trường nóng quá không sợ nóng"
l *** 7 (khuyết danh)
"Mũ còn tốt, nên chọn loại có thời lượng pin nhỏ nhất, nếu không sẽ nặng và sẽ vô tình rơi xuống mặt, khung nhựa bên trong mắt không có miếng bọt biển, nếu bạn đội quá chặt , trán của bạn sẽ rất đau. Nếu bạn đeo nó lỏng lẻo, nó sẽ tiếp tục rơi ra. Tôi đã mua một chiếc thấm hút mồ hôi khác. Tốt hơn là chọn loại có thời lượng pin nhỏ nhất là đủ. Thời lượng pin càng lớn thì càng nặng chiếc mũ, trải nghiệm càng tồi tệ."

0965.68.68.11