Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-720146179585 Đã bán 25
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
720,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Những người bạn
Mô hình: MZ01
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tây
Thành phố: Thành phố Nam Xương
Phân loại màu: Vàng [quạt đơn 6800 mAh] đỏ năng lượng mặt trời [quạt đơn 6800 mAh] vàng năng lượng mặt trời [quạt đôi 4000 mAh] đỏ năng lượng mặt trời [quạt đôi 4000 mAh] vàng năng lượng mặt trời [quạt kép 6000 mAh] năng lượng mặt trời + dòng Sạc // gửi bộ sạc màu đỏ [quạt kép 6000mAh] sạc năng lượng mặt trời + dòng // gửi bộ sạc màu vàng [quạt kép 8000mAh] sạc năng lượng mặt trời + dòng // gửi bộ sạc màu đỏ [quạt kép 8000mAh] năng lượng mặt trời + Sạc dòng // gửi bộ sạc màu vàng [quạt kép 10000 mAh] năng lượng mặt trời + sạc dòng // gửi bộ sạc màu đỏ [quạt kép 10000 mAh] sạc năng lượng mặt trời + dòng // gửi bộ sạc màu trắng [quạt kép 10000 mAh] sạc năng lượng mặt trời + dòng // gửi bộ sạc màu xanh [quạt kép 10000 mAh] sạc năng lượng mặt trời + dòng // gửi bộ sạc màu vàng [quạt kép 12000 mAh] sạc năng lượng mặt trời + dòng // gửi bộ sạc màu đỏ [quạt kép 12000 mAh ] Sạc năng lượng mặt trời + cáp // gửi bộ sạc màu vàng [quạt đôi 9000mAh + làm lạnh điều hòa + năng lượng mặt trời] đỏ [quạt đôi 9000mAh + làm lạnh điều hòa + năng lượng mặt trời + Bluetooth] vàng [quạt đôi 9000mAh + làm lạnh điều hòa + năng lượng mặt trời] Đỏ [quạt đôi 9000 mAh + làm lạnh điều hòa + năng lượng mặt trời vàng [bốn quạt 11000 mAh] năng lượng mặt trời + vạch đỏ [bốn quạt 11000 mAh] sạc năng lượng mặt trời + dòng // gửi bộ sạc màu vàng [bốn quạt 13000 mAh] năng lượng mặt trời + Sạc dòng màu đỏ [bốn quạt 13000 mAh] nâng cấp năng lượng mặt trời + dòng sạc màu vàng [phiên bản quạt kép 3 năng lượng mặt trời + pin] nâng cấp màu đỏ [3 năng lượng mặt trời + phiên bản quạt kép pin] bản nâng cấp màu vàng [quạt kép 10000 mAh] mẫu nâng cấp đôi mặt trời Màu đỏ [quạt đôi 10000 mAh] mẫu sang trọng màu vàng đôi mặt trời [tám quạt 22000 mAh] mẫu sang trọng đôi quá đỏ [tám quạt 22000 mAh] đôi mặt trời
Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn Điều hòa không khí mũ bảo hiểm năng lượng mặt trời sạc mùa hè công trường có quạt làm mát đôi mũ nam che nắng mũ bảo hộ gắn kính hàn

Customer Reviews

hee *** 9 (giấu tên)
"Đã mua cho bố một chiếc, nó khá tốt, gió tốt, chất lượng tốt, chất liệu khá tốt, bố tôi nói nó hơi nặng, có thể do pin nặng và chất lượng đủ tốt."
t *** 7 (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, giao hàng nhanh, mình đã dùng thử, chức năng đúng như người bán nói. Các câu hỏi và câu trả lời dịch vụ khách hàng được đưa ra. Thời hạn bảo hành. đáng mua."
t *** 7 (khuyết danh)
"Chất lượng của mũ bảo hiểm rất tốt, cánh quạt đặc biệt mát và có một số bánh răng. Thực sự đáng đồng tiền, rẻ hơn những nơi khác, rất khuyến khích! Mua đi, mua đi"
t *** 5 (giấu tên)
"Trong thời tiết nắng nóng oi ả như mùa hè, thợ bảo dùng quạt này thổi gió rất tốt, không còn oi bức nữa, mình mua loại quạt này thiết kế chuyên dụng, giá cả cũng rất tiết kiệm, thợ rất tiết kiệm. rất hài lòng. , đừng sợ thời tiết nóng trong tương lai. Công việc thoải mái hơn"
t *** 6 (khuyết danh)
"Gió tốt, còn có đèn, còn sạc được bằng năng lượng mặt trời, bạn nào muốn mua thì nhanh tay lên nhé.Quạt rất mát, rất tốt"
j *** 6 (giấu tên)
"Mũ bền và gia công tốt, hiệu ứng quạt cũng rất tốt, bật quạt thì mát, pin tốt.Sau khi sử dụng vài ngày, tôi đến đây để đánh giá tiếp theo, chất lượng của mũ bảo hiểm đủ cứng và sản phẩm rất tốt. Phúc cho anh em làm việc ngoài trời vào mùa hè. Cảm ơn ông chủ đã làm một sản phẩm tuyệt vời như vậy."
t *** 7 (khuyết danh)
"Nó thực sự là một điều tốt, tôi không sợ nóng khi làm việc vào những ngày nắng nóng, đội lên đầu rất mát. Bên trong rất thoải mái. Mũ có chất lượng tốt, rất chắc chắn, tốt -Được trang bị, có thể điều chỉnh gió, bảng sạc năng lượng mặt trời và tuổi thọ pin dài. Sản phẩm chính hãng, hôm qua mình đi làm về dùng được 1 ngày hôm nay mới vào đánh giá, rất tốt, bạn nào thích thì yên tâm mua hàng"
Đính chính *** 1 (khuyết danh)
"Đã nhận được nắp quạt năng lượng mặt trời, tốc độ gió rất mạnh, rất mát, chất lượng tốt, dịch vụ hậu mãi đảm bảo, rất đáng để muaSau khi sử dụng vài ngày, tôi đến đây để đánh giá tiếp theo, chất lượng của mũ bảo hiểm đủ cứng và sản phẩm rất tốt. Phúc cho anh em làm việc ngoài trời vào mùa hè. Cảm ơn ông chủ đã làm một sản phẩm tuyệt vời như vậy."
t *** 2 (khuyết danh)
"Em bé sau khi nhận được rất ưng ý, mình rất thích hình dáng và màu sắc, mình đã chọn rất nhiều ngôi nhà và chắc chắn là mình đúng, mong được chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người☺Mình rất thích những món đồ này nhiều, và chất lượng cũng rất tốt. Mua với giá này thực sự là một thỏa thuận tốt"

0965.68.68.11