Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-672223696993 Đã bán 1
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,132,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Zhengqi
Model: FF10/FF08 model điều hòa không khí 4 quạt bluetooth
Phân loại màu sắc: Phiên bản tiêu chuẩn màu vàng (11000/màn hình kỹ thuật số/cảnh báo va chạm/đèn pha/bộ nhớ hộp số) phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ (11000/màn hình kỹ thuật số/báo động va chạm/đèn pha/bộ nhớ hộp số) phiên bản nâng cao màu vàng (13000/màn hình kỹ thuật số/Cảnh báo va chạm/đèn pha /bộ nhớ bánh răng) phiên bản nâng cao màu đỏ (13000/màn hình kỹ thuật số/cảnh báo va chạm/đèn pha/bộ nhớ bánh răng) phiên bản nâng cao màu trắng (13000/màn hình kỹ thuật số/cảnh báo va chạm/đèn pha/bộ nhớ bánh răng) màu xanh lam Phiên bản nâng cao (13000/màn hình kỹ thuật số/cảnh báo va chạm/ Bộ nhớ đèn pha/bộ nhớ bánh răng) Phiên bản Bluetooth màu vàng (13000/Bluetooth/màn hình kỹ thuật số/cảnh báo va chạm/bộ nhớ đèn pha/bộ nhớ bánh răng) Phiên bản Bluetooth màu đỏ (13000/Bluetooth/màn hình kỹ thuật số/Cảnh báo va chạm/đèn pha/bộ nhớ bánh răng) Phiên bản Bluetooth màu trắng (13000/Bluetooth /màn hình kỹ thuật số/cảnh báo va chạm/đèn pha/bộ nhớ hộp số) Phiên bản Bluetooth màu xanh lam (13000/Bluetooth/màn hình kỹ thuật số/cảnh báo va chạm/đèn pha/bộ nhớ Bit) Phiên bản Bluetooth màu vàng (13000/làm lạnh/Bluetooth/màn hình kỹ thuật số/báo động va chạm/ Bộ nhớ đèn pha/bộ nhớ) Phiên bản điều hòa không khí Bluetooth màu đỏ (13000/làm lạnh/Bluetooth/màn hình kỹ thuật số/báo động va chạm/đèn pha/bộ nhớ hộp số) Phiên bản điều hòa không khí Bluetooth màu trắng (13000/làm lạnh/Bluetooth/màn hình kỹ thuật số/báo động va chạm/đèn pha/bộ nhớ hộp số ) phiên bản điều hòa không khí Bluetooth màu xanh lam (13000/làm lạnh/Bluetooth/màn hình kỹ thuật số/cảnh báo va chạm/đèn pha/bộ nhớ bánh răng) Bốn quạt tăng cường màu vàng (8700/Bánh răng thứ tư/Màn hình kỹ thuật số/Đèn pha) Bốn quạt tăng cường màu đỏ (8700/Bánh răng thứ tư/Kỹ thuật số Màn hình/Đèn pha) Bốn quạt tăng cường màu xanh lam (8700/Bánh răng thứ tư/Màn hình kỹ thuật số/Đèn pha) Bốn quạt tăng cường màu trắng (8700/bánh răng thứ tư/màn hình kỹ thuật số/đèn pha)
Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ thông minh có quạt Mũ gần cảm ứng báo điện điều hòa làm lạnh sạc năng lượng mặt trời công trường có đèn mũ bảo hiểm công trường mũ bảo hộ điện

Customer Reviews

Bởi *** 1 (giấu tên)
"Mình nhận được nón mua cho em trai, vừa mới ưng lắm ?. Mình đã thử rồi, gió vẫn rất mạnh. Các kiểu dáng khác cũng rất ổn. Gió cũng mát, không sợ nóng vào mùa hè Bốn quạt ?, chức năng Có khá nhiều, sạc được, chất lượng cũng ổn, rất đáng muaThiết kế thực sự tốt và nó cũng có thể sạc điện thoại, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc hết pin khi nghịch điện thoại trong giờ giải lao."
t *** 9 (khuyết danh)
"Mũ cứng làm bằng chất liệu dày dặn, chống rơi va đập☺, mình mua 4 cái quạt, gió vừa đủ mát, hiệu quả tốt✨, thích hợp làm việc ngoài trời vào mùa hè, mình rất hài lòng, pin trâu cũng rất bền?rất tốt"
Jin * Feng (khuyết danh)
"Có thể điều chỉnh lượng không khí và bạn sẽ không đổ nhiều mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời✨, điều bắt buộc khi làm việc vào mùa hè. Thiết kế của mũ bảo hiểm rất hợp lý, và chất liệu cũng rất tốt. Nó an toàn và tiện lợi khi sử dụng, ngoài ra nó còn có thời lượng pin năng lượng mặt trời, điều này thực sự tốt. Có đèn vào ban đêm. thực tế. ?Có thể điều chỉnh lượng không khí và bạn sẽ không đổ nhiều mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời✨, điều bắt buộc khi làm việc vào mùa hè. Thiết kế của mũ bảo hiểm rất hợp "
w *** 7 (giấu tên)
"Đây quả thực là một công cụ thần kỳ, năng lượng mặt trời đúng là có thể sạc được, mình dùng 2 ngày rồi chưa sạc ?, hôm nay mình mới sạc bằng củ sạc, đang nói về tác dụng, nhiệt độ có thể giảm dưới ánh nắng mặt trời khoảng 5-10 độ. Nhanh tay đem phơi đi. Nắng gắt không đổ mồ hôi, chất liệu rất tốt?Đây quả thực là một công cụ thần kỳ, năng lượng mặt trời đúng là có thể sạc được, mình dùng 2 ngày rồi chưa sạc ?, hôm nay mình mới sạc bằng củ sạc, đang nói về tác dụng, nhiệt độ có thể giảm dưới ánh n"
y *** a (khuyết danh)
"Mấy hôm nay nhiệt độ tăng cao, thật may là chiếc mũ bảo hiểm này đã về ?, bên cạnh đó còn tích hợp quạt tích điện, dùng được vài ngày, chất lượng cũng tốt và rất khỏe. ?gợi ý"
Phí *** Mỹ (khuyết danh)
"Tôi phải bình luận nhiều lần, và thái độ phục vụ khách hàng rất tốt! Thiết kế mũ đẹp?, đội thoải mái, quạt có tổng cộng 6 tốc độ, tốc độ 1,2 phù hợp sử dụng trong nhà, tốc độ 3 và 4 phù hợp sử dụng ngoài trời?, những bạn vẫn khăng khăng làm việc trong mùa hè nóng bức có thể nghỉ ngơi yên tâm khi mua một chiếc như thế này Đội mũ sẽ mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái mỗi ngày...Tôi phải bình luận nhiều lần, và thái độ phục vụ khách hàng rất tốt! Thiết kế mũ đẹp?, đội thoải mái, quạt có tổng cộng"
t *** 3 (khuyết danh)
"Chất lượng mũ của anh rất tốt, trên mũ có in giấy chứng nhận xuất xưởng, đảm bảo chất lượng?, có cả phiên bản sạc năng lượng mặt trời, pin dùng tương đối lâu. Gió cũng rất mạnh, mặc mát hơn rất nhiều ?, không nặng đầu, còn sạc được cả điện thoại, nhiều chức năng, rất hài lòng?Thiết kế hợp lý, và nó rất hài lòng khi sử dụng, điều này thực sự tốt."
Lan *** nghiên cứu (khuyết danh)
"Chất lượng mũ khá ổn ?, có 4 quạt, đèn, pin năng lượng mặt trời, có cả sạc điện thoại, nhiều chức năng, pin khá lâu nên có thể hóng gió kể cả khi đang làm việc trong ánh mặt trời, do đó bạn có thể hạ nhiệt. Sẽ mua lại ?Chất lượng mũ khá ổn ?, có 4 quạt, đèn, pin năng lượng mặt trời, có cả sạc điện thoại, nhiều chức năng, pin khá lâu nên có thể hóng gió kể cả khi đang làm việc trong ánh mặt trời, do đó bạn có thể hạ nhiệt. Sẽ mua lại ?"
Phí *** Mỹ (khuyết danh)
"Trước khi hè đến mua sớm?, gió rất mạnh, đi ra ngoài đi làm không sợ nóng, đội lên đầu rất thoải mái, chỉnh size xong là vừa đeo vừa tay, thời lượng pin khá lâu, rất đáng tiền ✨Trước khi hè đến mua sớm?, gió rất mạnh, đi ra ngoài đi làm không sợ nóng, đội lên đầu rất thoải mái, chỉnh size xong là vừa đeo vừa tay, thời lượng pin khá lâu, rất đáng tiền ✨"
Lu *** ơi (khuyết danh)
"Bây giờ thời tiết càng ngày càng nắng nóng nhanh tay tậu ngay cho mình một chiếc mũ để giải nhiệt đi nào, làm việc trên công trường vừa chống được đập phá✨ lại còn có thể bị gió thổi, nắng nóng làm việc cũng không sợ hết pin bền, mùa hè nóng quá công nhân có thể cân nhắc mua 1 em?Rất tốt. Ồ rất hữu ích. đề nghị mua hàng"
À *** 1 (giấu tên)
"Đó là một chiếc mũ bảo hiểm an toàn đẹp và nó cũng dễ sử dụng. Dây đeo có thể điều chỉnh trơn tru. Chất lượng của mũ tốt, thoải mái và phong cách. Cái chính là giao hàng nhanh với tiền đề đảm bảo chất lượng. Chất lượng rất tốt và vượt mong đợi. Rất hài lòng ?✨Mình đã mua nhiều lần rồi, đây là sản phẩm nhất định phải có cho gia đình, giá mua phải chăng, tốc độ giao hàng nhanh, đóng gói cũng rất đẹp"
l *** f (khuyết danh)
"Chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Chất lượng sản phẩm không tệ?, nhưng rất tốt. Loại có 4 quạt rất tốt và mát hơn. Hình như có điều hòa, tôi dự định mua một chiếc điều hòa khác dầu xả. Nó sẽ mát hơn và hoạt động tốt hơn. Được rồi, hoàn hảo ☺Chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Chất lượng sản phẩm không tệ?, nhưng rất tốt. Loại có 4 quạt rất tốt và mát hơn. Hình như có điều hòa, tôi dự định mua một chiếc điều hòa khác dầu xả. Nó sẽ mát hơn và hoạt động tốt hơn. Được rồi, hoàn hảo ☺"
b *** 6 (khuyết danh)
"Đã nhận được mũ cứng có quạt, nóng lòng muốn dùng thử, khá tốt, các bạn đang làm công trường có thể đặt hàng, sạc 1 lần là dùng được cả ngày, giá cả và chất lượng đáp ứng yêu cầu của tôi?Chiếc mũ bảo hiểm này được thiết kế bằng năng lượng mặt trời, có chức năng làm mát và được trang bị quạt gió, rất phù hợp với thời tiết này."
Ze *** cá (Khuyết danh)
"Điện rất bền và bộ lưu trữ năng lượng mặt trời thì vô đối ? Chất dày dặn thì khỏi phải bàn cãi, đôi quạt và đèn chiếu sáng mùa hè rất ổn, rất đáng mua ? Rất hài lòngVới cái này, tôi sẽ không sợ nóng nữa, nó rất tốt, tôi khuyên bạn nên mua nó!"
Ze *** cá (Khuyết danh)
"Mũ này rất tốt, thời tiết rất nóng, đội mũ này trên công trường mát hơn nhiều, tôi đã mua bốn cái quạt, và cái đầu đủ mát, và tuổi thọ pin sẽ lâu hơn. Giá cả cũng phải chăng hơn một chút✨. Thái độ phục vụ khách hàng rất tốt. Hậu cần là rất nhanh! thỏa mãn!Chất lượng tốt, mặc không nặng, rất nên mua!"

0965.68.68.11