Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ

MÃ SẢN PHẨM: TD-677202121325 Đã bán 31
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
852,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Đông Quan
Phân loại màu: [tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời màu vàng-13000 + ánh sáng có thể điều chỉnh + động cơ không chổi than [máy điều hòa tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời Q13000 màu vàng + ánh sáng có thể điều chỉnh + động cơ không chổi than [tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời màu vàng-16000 + ánh sáng có thể điều chỉnh + động cơ không chổi than [ Điều hòa tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời Q16000 màu vàng + đèn điều chỉnh + động cơ không chổi than [tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời màu vàng-20000 + đèn điều chỉnh + động cơ không chổi than [máy điều hòa tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời Q20000 màu vàng + đèn điều chỉnh + động cơ không chổi than [tiêu chuẩn quốc gia] đỏ -13000 năng lượng mặt trời + đèn điều chỉnh + động cơ không chổi than mẫu điều hòa không khí tiêu chuẩn quốc gia] đỏ Năng lượng mặt trời Q13000 + đèn điều chỉnh + động cơ không chổi than [tiêu chuẩn quốc gia] đỏ -16000 năng lượng mặt trời + đèn điều chỉnh + động cơ không chổi than [mẫu máy điều hòa không khí tiêu chuẩn quốc gia] đỏ Năng lượng mặt trời Q16000 + Đèn có thể điều chỉnh + động cơ không chổi than [tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời đỏ-20000 + đèn có thể điều chỉnh + động cơ không chổi than [máy điều hòa không khí tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời Q20000 màu đỏ + đèn có thể điều chỉnh + động cơ không chổi than [tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời xanh dương-13000 + có thể điều chỉnh ánh sáng + động cơ không chổi than [điều hòa không khí tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời Q13000 màu xanh lam + ánh sáng có thể điều chỉnh + động cơ không chổi than [tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời -16000 màu xanh lam + ánh sáng có thể điều chỉnh + động cơ không chổi than [điều hòa không khí tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời Q16000 màu xanh lam + ánh sáng có thể điều chỉnh + không chổi than động cơ [tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời màu xanh-20000 + đèn điều chỉnh + động cơ không chổi than [máy điều hòa tiêu chuẩn quốc gia] năng lượng mặt trời Q20000 màu xanh lam + đèn điều chỉnh + động cơ không chổi than quạt đôi màu vàng 8000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu đỏ 8000 + Động cơ không chổi than + Quạt đôi màu trắng 8000+ động cơ không chổi than + Quạt đôi màu xanh 8000+ động cơ không chổi than + Quạt đôi màu vàng 10000+ động cơ không chổi than + Quạt đôi màu đỏ 10000+ động cơ không chổi than + Quạt đôi màu trắng 10000+ động cơ không chổi than + Quạt đôi màu xanh 10000+ động cơ không chổi than + Quạt đôi màu vàng 12000+ động cơ không chổi than + Quạt đôi màu đỏ 12000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu trắng 12000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu xanh 12000+ động cơ không chổi than + Quạt đôi màu vàng 6000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu đỏ 6000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu trắng 12000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu xanh 12000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu đỏ 6000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu trắng 12000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu xanh 12000+ động cơ không chổi than + quạt đôi màu vàng quạt 12000+ kem chống nắng + quạt đôi đỏ 12000+ kem chống nắng + vàng Quạt đôi 10000+ kem chống nắng + quạt đôi đỏ 10000+ kem chống nắng + quạt đôi vàng 8000+ kem chống nắng + quạt đôi đỏ 8000+ kem chống nắng +
Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ Mũ cứng năng lượng mặt trời với quạt đôi có thể sạc lại vào mùa hè công trường xây dựng tấm che nắng nam mái hiên chống nắng điều hòa không khí làm mát nón bhlđ

Customer Reviews

t *** 0
15:45, 24/05/2023
"Hiệu quả thực sự rất tốt, điều hòa không khí kép rất tốt, động cơ không chổi than có âm thanh nhỏ, và nó thực sự đáng giá sau khi sử dụng, bề ngoài rất có kết cấu, tốc độ và hiệu quả làm mát thực sự đủ nhanh, và bạn có thể cảm nhận được luồng điều hòa liên tục phả vào cổ mình Đi ra ngoài, thời lượng pin cũng là một điểm mà tôi đã lo lắng trước khi mua nó, sau tất cả, liệu một sản phẩm nhỏ như vậy có thực sự cung cấp thời lượng pin dài như vậy không, và dịch vụ khách hàng không có tuyên truyền sa"
t***5 (ẩn danh)
20:21 ngày 23/05/2023
"Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, nhanh tay tậu cho mình một chiếc mũ để hạ nhiệt, làm việc trên công trường vừa chống được đập phá, vừa có thể bị gió thổi, nắng nóng làm việc không sợ, pin là bền.Mùa hè nóng quá.Công nhân có thể cân nhắc mua một chiếc"
t***0 (ẩn danh)
21:26, 23/05/2023
"Tôi đã nhận được chiếc mũ quạt đôi có động cơ không chổi than. Đóng gói rất chắc chắn và giao hàng cũng rất nhanh. Chồng tôi làm việc ngoài trời. Đội chiếc mũ này có thể giúp anh ấy mát hơn dưới trời nắng. Tốc độ gió có thể điều chỉnh theo 4 cách, và ở đó cũng là một chiếc đèn pha. Động cơ không chổi than thực sự tuyệt vời. Nó rất tiện lợi, tấm pin mặt trời lớn và có thể lưu trữ đầy đủ điện năng, em bé hoàn toàn phù hợp với mô tả của người bán, rất đáng khen ngợi, bạn thân yêu có nhu cầu có thể "
t *** 0
10:01 ngày 04/06/2023
"Mũ được mang đến công trường, nhiều anh em đã đội thử, đều cho biết đội rất thoải mái và mát, đội cả ngày cũng không vấn đề gì, thời gian sử dụng tương đối lâu, bền thực sự là một điều tốt cho các trang web xây dựng."
l***o (khuyết danh)
21:57, 04/06/2023
"Rất tốt, nhiệt độ đã giảm rất nhiều vào một ngày nóng như vậy. Nó tồn tại trong một thời gian dài và cũng có thể thông gió phía trước và phía sau, rất phù hợp cho công nhân trên các công trường khô ráo"
t***3 (ẩn danh)
21:49 ngày 26/05/2023 Phân
"Mũ bảo hiểm quạt thì không sao, bình thường thì đội có thanh thép là đủ, trời nắng nóng tôi còn lo không dùng được, không ngờ mấy hôm nay gió trên 30 độ. thiết kế lỗ thoát khí rất tốt. Tôi nghĩ cái này rất tốt, phạm vi thổi cũng rộng nên bạn không bị đổ mồ hôi. Âm thanh không lớn nhưng gió rất mạnh."
x*** lần
15:57 ngày 25/05/2023
"Công nhân giới thiệu cho tôi, tôi đã chuẩn bị trước, còn mua mũ bảo hộ lao động có quạt để sử dụng trên công trường, chất liệu dày dặn, quạt rất mạnh, thổi vào rất thoải mái."
t *** 0
21:36, 27/05/2023 Phân
"Sau khi sử dụng, tôi mới biết rằng nó là một điều may mắn cho công nhân xây dựng vào mùa hè, nó thực sự hữu ích trong thời tiết nóng bức, điểm mấu chốt là không phải lo lắng về việc tấm pin mặt trời tự động sạc khi mất điện; quạt trước và sau đơn giản là quá mát, và đèn pha siêu sáng. Bây giờ Tất cả đều tốt. tôi rất hài lòng"
Xu *** Jin (khuyết danh)
2023年06月06日 22:41
"风扇安全帽质量很好,电池耐用,风力挺大的,很好满意"
j***6
2023年05月27日 17:06
"佩戴正好,颜色鲜艳,能够得到很好的保护,还防晒"
t***8(匿名)
2023年06月06日 21:58
"非常好的帽子,与卖家描述一致,吹出来的风很凉快"
知***拉
2023年06月03日 10:37
"不错不错,戴上太阳帽凉快多了,再也不怕太阳晒啦"
龙***贝
2023年06月02日 09:58
"这个安全帽太实用了,带风扇的超级凉快,棒极了"
t***7
2023年05月28日 11:03
"产品质量不错,很满意"
冬***6(匿名)
2023年06月07日 19:29
"戴头上很舒服,调节大小后带上刚刚好,而且帽子不重,做事的时候就方便多了,帽子材料感觉很不错 ,两天就到手了,下班回来老公就把帽子戴上试风扇的风力了,总体还是很满意的,价格也不贵"
z***5
2023年06月07日 20:35
"设计很好,外观款式也不错。挺实用的,没有想象中的那么重,前后风扇,风力可以调节。干工地有了它。干活都轻松了许多。值得推荐给工友们"
千***刻
2023年06月03日 19:54
"安全帽收到了,质量很好,夏季降温必备"
t***5
2023年06月09日 17:16
"电机风扇帽收到了,包裹很严实,发货挺快的,戴上这个帽子在太阳底下挺凉快的,四条风速还带头灯无刷,电机真的很方便,好用,太阳能板很大,能够充电蓄电,宝贝完全符合我的要求,值得拥有。"
t***1(匿名)
21:32, Ngày 09 tháng 06 năm 2023
"安全帽收到了,物流很快,包装很好,质量很好,带着很安全,五星好评。"
Nhỏ***2
15:24, ngày 14 tháng 06 năm 2023
"Đã nhận được mũ, chất lượng rất tốt, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, rất hài lòng."

0965.68.68.11