Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ

MÃ SẢN PHẨM: TD-599767926915 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,092,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dayong
Mã số: KTF-01
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2019
Thành phần chất liệu: polyetylen terephthalate (polyester) 80% cotton 20%
Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ Mùa hè có quạt quần áo làm mát điều hòa quần áo nam công trường điện lạnh say nắng dây sạc thợ hàn bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động nam đồng phục bảo hộ

Customer Reviews

h *** n (khuyết danh)
"Lần mua sắm này rất vui, mua sắm trọn vẹn, cảm ơn bạn đã giới thiệu người bán, tôi rất hài lòng, pin không thể sử dụng hết trong một ngày, cảm ơn người bán có lương tâm"
Hằng *** Béi (khuyết danh)
"Đã nhận được quần áo quạt, chất lượng rất tốt, kiểu dáng đẹp"
t *** 3 (khuyết danh)
"Quần áo rất nhiều gió, rất thoải mái khi mặc trong thời tiết nóng bức"
t *** 0 (ẩn danh)
"Đã nhận được quần áo, chất lượng rất tốt, tay nghề ổn"
s *** xi (khuyết danh)
"Tay nghề rất tỉ mỉ, mặc một mình trông rất đẹp, làm việc với quạt không sợ nóng"
t *** 6 (khuyết danh)
"Quần áo vừa vặn, tôi là khách quen, năm nào cũng đặt hàng, quần áo năm nay thay đổi, mỏng hơn nhiều"
Lỗ *** 2 (Khuyết danh)
"Vừa phải, rất thoáng khí, không quá ngột ngạt Kích thước khuyến nghị: Một kích thước bình thường sẽ ổn Đánh giá chung: Không cần phải nói, chất lượng của quần áo có thể che chắn cho bạn. Tôi đã mua quần áo từ cửa hàng này và nhân viên báo cáo rằng chúng rất thoải mái khi mặc.Khi làm việc vào mùa hè, bạn không phải chịu cái nóng. Hai chiếc quạt điều hòa nhỏ phía sau quần áo rất mát, gió mạnh, quạt dễ tháo lắp, nhìn chung tôi rất hài lòng."
t *** 4 (khuyết danh)
"Không sao, sau khi sạc có thể sử dụng được lâu dài, mùa hè đi làm ngoài trời rất nóng, mặc cái này càng tốt, vừa có thể chống nắng, không bị cháy nắng. Tôi muốn bạn một kinh doanh thịnh vượng.Chất lượng của em bé rất tốt, mặc rất thoải mái và mát mẻ, mua sắm rất dễ chịu, mặc rất thoải mái, rất mát, màu sắc cũng rất đẹp, rất hài lòng. Nó cũng có khả năng chống bụi bẩn tốt hơn!"
chảo *** 6 (khuyết danh)
"Thật tuyệt khi làm việc trong bộ quần áo thoải mái. Làm việc vào mùa hè thì mát hơn. Đó là một bộ quần áo rất tốt. đáng mua. Với tác dụng làm mát, thoáng lưng nên bạn không phải sợ nóng trong mùa hè này. Kích thước vừa phải, tôi sẽ ghé thăm cửa hàng của chúng tôi vào lần tớiKích thước bình thường chắc là đủ dùng, sức gió rất mạnh, lắp quạt cũng rất đơn giản, nhìn chung mình rất hài lòng. Các bạn sợ nóng cứ yên tâm mua, đồ điều hòa vẫn đẹp, đồ không sợ đổ mồ hôi"
Rất **** Nho giáo (khuyết danh)
"Nó có thể được duy trì trong hơn 10 giờ và có thể điều chỉnh thiết bị theo ý muốn. Trong tương lai, bạn sẽ không bao giờ lo lắng về thời tiết nóng bức khi ra ngoài làm việc. Những thứ tốt đến mức chúng có thể được thay đổi và rửa sạch. Đừng tự làm khổ mình!Bạn cũng có thể chống nắng nên không bị bắt nắng, rất thiết thực, mặc một thời gian rồi mua bộ khác về thay, mặc bộ đồ làm mát này xong mát lắm, lúc nào cũng có gió thổi vào, vì vậy ít nhất bạn sẽ không đổ mồ hôi."
Trương *** 0 (ẩn danh)
"Chất vải của quần áo quạt mềm mại, dễ chịu, trước khi mua mình cứ nghĩ chất liệu của quần áo sẽ cứng, sợ mặc vào sẽ khó chịu, phần thân trên không châm chích da chút nào. độ dày phù hợp để mặc vào mùa hè, và kiểu dáng được thiết kế đẹp mắt.Trước hết, vải của quần áo thấm mồ hôi và thoáng khí, mặc vào mùa hè sẽ không bị nóng, hai quạt bên trong thực sự tuyệt vời, chưa kể lắp đặt dễ dàng, còn có thể giải quyết vấn đề sạc điện thoại di động bất cứ lúc nào Chiếc váy này là hoàn hảo."
đường *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng vải: Sau khi thử, kích thước rất phù hợp và màu sắc rẻ hơn rất nhiều so với cửa hàng thực. Mặc vào rất thoải mái, công việc mát mẻ hơn rất nhiều, lý do chính là bạn có thể làm mọi việc nhanh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn! Hahaha tôi không mệt mỏi vì công việcNó trông chắc chắn, và nó không thực tế lắm. Công việc cũng thuận lợi, lý do chính là màu sắc không bị bám bẩn, hơn nữa thái độ phục vụ khách hàng cũng rất tốt, sau này nếu bạn có thắc mắc gì thì họ sẽ kiên nhẫn giải thích rất c"
một *** 2 (khuyết danh)
"Chất liệu rất tốt, có dải huỳnh quang và dải phản quang, an toàn hơn khi đeo, có thể phản quang ngay cả khi lái xe.Không đóng cọc, chiếc quạt điện nhỏ có thể giúp bạn mát mẻ bất cứ lúc nào và bạn sẽ không sợ say nắng. Hiệu quả của phần thân trên rất tốt, rất đáng giá haha!"
Tiểu *** ( giấu tên )
"Chất lượng của quần áo điều hòa rất tốt, kiểu dáng mới lạ, tay nghề tinh tế và sang trọng, kích thước tiêu chuẩn vừa phải, hiệu quả rất tốt, tôi đã mua bộ quần áo bảo hộ lao động có quạt này, rất mát mặcCông suất đủ dùng, tạo tác làm mát, gió mát từ quạt rất dễ chịu, gió tự nhiên dịu nhẹ tạo cảm giác rất dễ chịu, yên tâm làm việc dù trời nắng nóng. Thứ không lớn nhưng rất thiết thực, rất đơn giản và tiện lợi để không bị chìm"
Cảm ơn *** 4 (giấu tên)
"Đã nhận được quần áo điều hòa, chất lượng khá tốt, mặc rất mát, giá cả tương đối phải chăng, đây chắc chắn là một tin vui cho những người lao động ngoài trời và công nhân hàn điện, bộ quần áo này có thể giúp bạn mát mẻ hơn trong thời tiết nắng nóng này . Làm việc không còn sợ nóng!Quạt chạy cực mát, pin dùng rất mát rất lâu! Mặc rất mát, mình mua đi làm, đồng nghiệp cũng muốn mua, mình giới thiệu cho họ, vải rất tốt, mặc vào không sợ nóng nên mua"
t *** 5 (giấu tên)
"Thời tiết nắng nóng như bây giờ, mặc quần áo điều hòa thích hơn trước rất nhiều, gió thổi người hăng hái hơn, quạt không nhiều gió, pin tốt giá cả phải chăng, nên mua !Phiên bản rất đẹp, mặc mát, tin vui cho dân công sở, vừa vặn, rất đáng mua, đi làm mùa hè không sợ đổ mồ hôi, sợ nóng có thể mua nó với sự tự tin."
Tôi **** cạnh (giấu tên)
"Chất liệu và kết cấu tốt, sau khi mặc thử thì kích thước rất vừa vặn, màu sắc rẻ hơn rất nhiều so với cửa hàng thực. Mặc vào rất thoải mái, công việc mát mẻ hơn rất nhiều, lý do chính là bạn có thể làm mọi việc nhanh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn! Hiệu ứng thân trên: Dáng rất đẹp, mặc rất mát Tin vui cho ae là mặc rất vừa vặn Chất lượng vải: Vải rất tốt, không một sợi chỉ thừa, rất hài lòng! ủng hộ! !"
Bọ *** nhỏ (ẩn danh)
"Không sao, sau khi sạc có thể sử dụng được lâu dài, mùa hè đi làm ngoài trời rất nóng, mặc cái này càng tốt, không bị vón cục, hiệu ứng phần thân trên cũng rất đẹp, mình cũng đã gửi video hướng dẫn cho tôi cách vận hành cũng như cách sử dụng và bảo trì pin. Tôi rất vui khi có thể mua quần áo quạt này ở nhà bạnQuạt làm mát đã được lắp đặt, rất thiết thực, quần áo mát hơn, màu sắc đẹp, vải rất thoải mái và mát mẻ, mua sắm rất thú vị, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể mua được một sản phẩm tốt như "
x *** 0 (ẩn danh)
"Mặc đi làm công trường nóng nực mặc đi làm gió cũng thấy mát, mua muộn thì tiếc hùi hụi. Mặc vào cái này, bạn có thể làm việc chăm chỉ! hiệu quả tuyệt vờiTay nghề tinh tế và đúng vị trí, kiểu dáng tổng thể cũng hợp thời trang và đẹp mắt, màu sắc giống hình, mình đã thử quạt lớn, rất mát, có thể điều chỉnh tốc độ gió, rất an toàn. rất hài lòng."
một *** 3 (khuyết danh)
"Vải của quần áo rất thoải mái, phải là cotton nguyên chất. Kích thước vừa phải để mua một kích thước lên. Tôi chưa đeo nó để làm việc, nhưng tôi hy vọng pin sẽ kéo dài hơn. Giá cả phải chăng, nên mua!Tôi rất hài lòng sau khi mặc nó, tôi có thể mặc nó một lúc. Pin được sạc đầy và có thể sử dụng trong một ngày. Quần áo cũng rất tốt, rất thoáng khí và thoải mái. Không có đường chỉ, và không phải là khó chịu khi mặc Nó rất thoải mái, không như cái nóng mùa hè, và ngăn ngừa say nắng."

0965.68.68.11