Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân

MÃ SẢN PHẨM: TD-711430888500 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
972,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Nam Cực
Kích thước: 165/M 170/L 175/XL 180/2XL 185/3XL 190/4XL
sắp xếp theo màu sắc:[12V 50.000 hai quạt] 2 cái xanh quân đội + 1 bộ phụ kiện [80% người mua chọn kiểu gió mạnh] [12V 50.000 hai quạt] bông hoa lớn 2 cái + 1 bộ phụ kiện [80% người mua chọn kiểu gió mạnh] ] [Quạt 12V 50.000] Hoa gãy 2 cái + 1 bộ phụ kiện [80% người mua chọn gió mạnh] [Quạt 12V 50.000] 2 cái xám đậm + 1 bộ phụ kiện [80% người mua chọn gió mạnh] [12V 50.000 Hai quạt] 2 chiếc màu xanh hải quân + 1 bộ phụ kiện [80% mẫu gió mạnh do người mua lựa chọn] [12V 50.000 hai quạt] 1 chiếc xanh quân đội + 1 bộ phụ kiện [80% mẫu gió mạnh là người mua chọn] [12V 50.000 hai quạt] Dahua 1 cái + 1 bộ phụ kiện [80% model gió mạnh do người mua chọn] [12V 50.000 hai quạt] 1 cái xanh navy + 1 bộ phụ kiện [80% kiểu gió mạnh do người mua lựa chọn] [12V 50.000 hai quạt] xám đậm 1 cái + 1 bộ phụ kiện [80% kiểu gió mạnh do người mua lựa chọn] [24V 100.000 quạt] 2 cái xanh quân đội + 1 bộ phụ kiện [Nâng cấp và nâng cấp sức gió siêu mạnh] [Quạt 24V 100.000] 2 cái xanh đen + 1 bộ phụ kiện [Nâng cấp và nâng cấp sức gió siêu mạnh] [Quạt 24V 100.000] 2 mảnh hoa vỡ + 1 bộ phụ kiện [Nâng cấp và nâng cấp siêu gió] [Quạt 24V 100.000] Hoa lớn 2 cái + 1 bộ phụ kiện [Nâng cấp nâng cấp siêu gió] [Quạt 24V 100.000] xám đen 2 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp nâng cấp siêu gió] [24V quạt 100.000] xanh quân đội 1 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp nâng cấp siêu gió] [24V 100.000 hai quạt] Hoa to 1 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp lên sức gió siêu mạnh] [19V 60.000 hai quạt] xanh quân đội 2 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp gió mạnh] [19V 60.000 hai quạt] xanh navy 2 cái + 1 bộ Phụ kiện [nâng cấp gió mạnh] [19V 60.000 quạt] 2 bông hoa lớn + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp mạnh gió] [Quạt 19V 60.000] hoa gãy 2 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp gió mạnh] [19V 60.000 Hai quạt] 1 cái xanh quân đội + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp gió mạnh] [Quạt 19V 120.000] 2 cái Xanh quân đội + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp gió mạnh][Quạt 19V 120.000] 2 cái xanh đậm + 1 bộ phụ kiện [Nâng cấp gió mạnh][Quạt 19V 120.000] 2 cái bông hoa lớn + 1 bộ phụ kiện [Nâng cấp mạnh gió] [Quạt 19V 120.000] 2 cái hoa gãy + 1 bộ phụ kiện [Nâng cấp gió mạnh] [Quạt 19V 120.000] Xanh quân đội 1 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp gió mạnh][Quạt 21V 100.000] 2 cái xanh quân đội + 1 bộ phụ kiện [siêu năng lượng gió nâng cấp toàn diện] [Quạt 21V 100.000] 2 cái xanh navy + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp nâng cấp siêu năng lực] [Quạt 21V 100.000] Hoa lớn 2 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp nâng cấp sức gió siêu mạnh] [21V 100.000 hai quạt] hoa gãy 2 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp nâng cấp sức gió siêu mạnh] [21V 100.000 hai quạt] xám đậm 2 cái + 1 Bộ phụ kiện [nâng cấp nâng cấp siêu gió] [quạt 21V 100.000] xanh quân đội 1 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp nâng cấp siêu gió] [quạt 21V 100.000] hoa lớn 1 cái + 1 bộ phụ kiện [nâng cấp và nâng cấp gió siêu mạnh] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: làm việc
Đối tượng áp dụng: thanh niên
Phân loại trên và dưới: Tops
Ngành áp dụng: xưởng sản xuất
Loại công việc: công nhân
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2023
Thành phần nguyên liệu: Polyethylene terephthalate (polyester) 100%
Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân Nam Cực mùa hè say nắng quạt quần áo làm mát áo liền quần nam công trường xây dựng ngoài trời quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo công nhân

Customer Reviews

tôi *** e
09:01 ngày 15/05/2023
"Chất lượng ổn, kích thước hơi nhỏ, khoảng 130 catties, nên mua 2XL. Chuyển phát nhanh muốn đổi hàng không cho gửi pin nên để quên và mặc thế này. Chưa test pin được bao lâu."
m *** im lặng
20:17, 19/05/2023Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Cảm giác đầu tiên là tốt, quần áo là phong cách tôi thích, khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Tôi nóng lòng muốn dùng thử ngay sau khi lấy lại, sức gió của bánh răng thứ tư thật tuyệt vời! Thời lượng pin sẽ không được biết cho đến vài ngày sau, tôi hy vọng nó sẽ kéo dài! Sẽ giới thiệu đồng nghiệp mua"
t***2 (ẩn danh)
22/04/2023 lúc 18:12
"Vâng, rất tốt, người bán vận chuyển nhanh chóng"
t *** 2
Ngày 20 tháng 4 năm 2023 lúc 17:44
"Kích thước rất phù hợp, nó cũng vừa vặn, gió không tệ, rất mát"
t***3 (ẩn danh)
20/04/2023 lúc 20:28
"Kích thước vừa vặn, chất lượng tốt và rất tuyệt"
t *** 7
20/04/2023 lúc 21:46 Phân
"Đã nhận được em bé, chất lượng rất tốt, đúng với mô tả, mời các bạn xem ảnh bên dưới"
t *** 5
12:48 ngày 27/05/2023
"Đã nhận được quần áo điều hòa, rất vừa vặn, mặc mát, tay nghề ít ra mồ hôi, rất tốt!"
tôi *** 1
09:48 ngày 08/05/2023
"Hậu cần nhanh chóng, chất lượng tốt, tôi đã mặc thử và đúng kích cỡ."
Wolf*day (Khuyết danh)
22:42 ngày 30/05/2023
"Chất lượng cực kỳ kém, hoàn toàn không phù hợp với tuyên truyền, thái độ phục vụ của người bán rất tệ"
t***1 (ẩn danh)
17:42, ngày 17 tháng 05 năm 2023
"Đã nhận được quần áo, chất lượng rất tốt, tôi đã giảm kích thước, người bán đồng ý đổi, tuyệt vời?"
t *** 0
20:49, 09/05/2023Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Thêm bình luận] Chất lượng rất tốt, dịch vụ rất tốt, giá ưu đãi"
mẹ hoa
29/05/2023 lúc 18:22
"Ra ngoài rồi thì mặc vào thật sự không muốn cởi ra, gió thổi mạnh cực mát."
trứng***3 (ẩn danh)
10:02 ngày 26/05/2023
"Sức gió mạnh, với bộ quần áo này tôi hầu như không đổ mồ hôi, rất đáng để mua lần thứ hai và người bán cũng rất có tâm"
t***3 (ẩn danh)
19/04/2023 14:33Đã thêm 1 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Đã nhận, tốc độ giao hàng, là số tiền tôi muốn, được đề xuất [Add comment] Chụp ảnh cho mọi người đi, em thích lắm."
t *** 6
17:52, ngày 11 tháng 05 năm 2023
"Giao hàng nhanh, chất lượng tốt và giá thấp, đáng mua."
Ye*bai
03/06/2023, 10:02
"Mình mua cho bố đeo nhưng hao điện lắm, có khi chạy file lớn chạy 1 ngày không đủ. Nó vẫn còn mới và chỉ có thời lượng pin nửa ngày."
t***9
10:08 ngày 03/05/2023
"Kết cấu của quần áo rất thoải mái, quạt mạnh, người bán rất ân cần, thậm chí còn tặng một cục sạc dự phòng. Công nhân muốn mua nó, và tôi sẽ giới thiệu nó."
t***9
20/04/2023 lúc 18:17
"Tốt"
đụ bạn lần nữa
20:21, 19/05/2023Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Rất hài lòng với một mua sắm [Bình luận bổ sung] Hài lòng, rất hài lòng, đủ trọng lượng"
đám mây***
15:56, 08/05/2023
"Khi mặt trời bắt đầu chiếu sáng tại nơi làm việc, hãy bật bánh răng thứ tư và một cục pin có thể sử dụng trong một ngày! Nếu tôi biết sớm hơn, tôi đã không phải mua hai cục pin!"

0965.68.68.11