Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân

MÃ SẢN PHẨM: TD-675652563188 Đã bán 33
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
644,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: khác / khác
Kích thước: M (75-100 cân) L (101-115 cân) XL (116-135 cân) 2XL (135-150 cân) 3XL (151-180 cân) 4XL (181-200 cân)
Vải: Cotton pha
Phân loại màu sắc: Gió siêu mạnh 12V + 1 mảnh ngụy trang (pin lithium 50.000), Gió siêu mạnh 12V + 1 mảnh màu xanh nước biển (pin lithium 50.000), Gió siêu mạnh 12V + 1 mảnh màu xám (pin lithium 50.000), 12V gió siêu mạnh + 2 mảnh ngụy trang ( 50.000 pin lithium) Siêu gió 12V + 2 mảnh xanh navy (50.000 pin lithium) Siêu gió 12V + 2 mảnh xám (50.000 pin lithium) 1 mảnh ngụy trang + siêu gió 12 volt [ Pin lithium 60.000] 1 mảnh màu xanh hải quân + Siêu bão 12 Volt [pin lithium 60.000] 1 mảnh màu xám + siêu gió 12 volt [pin lithium 60.000] 2 mảnh ngụy trang + siêu gió 12 volt [pin lithium 60.000] 2 mảnh xanh hải quân + siêu gió 12 volt [pin lithium 60.000] ] 2 mảnh xám + siêu gió 12 volt [pin lithium 60.000] 1 mảnh ngụy trang + nghiên cứu khoa học 19 volt [pin lithium 60.000] 1 mảnh xanh hải quân + khoa học 19 volt nghiên cứu [pin lithium 60.000] 1 mảnh màu xám + Mô hình nghiên cứu khoa học 19 volt [pin lithium 60.000] 2 mảnh ngụy trang + mô hình nghiên cứu khoa học 19 volt [pin lithium 60.000] 2 mảnh màu xanh hải quân + mô hình nghiên cứu khoa học 19 volt [60.000 lithium pin] 2 mảnh màu xám + mô hình nghiên cứu khoa học 19 volt [pin lithium 60.000] 5V Bình thường + 2 mảnh ngụy trang (báu vật sạc 30.000) 5V bình thường + 2 mảnh màu xanh hải quân (báu vật sạc 30.000) 5V bình thường + 2 mảnh màu xám ( Bảo vật sạc 30.000) 5V bình thường + 1 mảnh ngụy trang (báu vật sạc 30.000) quần áo ngụy trang đơn + Phụ kiện quạt (không bao gồm bảo vật sạc)
Mục số: 001
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: làm việc
Đối tượng áp dụng: trung niên
Phân loại trên và dưới: Tops
Ngành áp dụng: xưởng sản xuất
Loại công việc: công nhân
Thời gian đưa ra thị trường: 2023
Thành phần chất liệu: bông 90% polyetylen terephthalate (polyester) 10%
Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân Quần áo điều hòa làm mát mùa hè có quạt quần áo công nhân hàn điện lạnh công trường bảo hiểm lao động nhà máy quần áo bảo hộ lao động nam nữ áo bảo hộ công nhân

Customer Reviews

anh z***
09:08 ngày 05/06/2023
"Đã nhận hàng và dùng được 2 ngày thấy mát lạnh, mình sẽ đặt hàng mua thêm 1 bộ nữa."
Góc ăn mày (khuyết danh)
21:02, ngày 25 tháng 05 năm 2023
"Những ngày chờ đợi cho một sự trở lại. không thể chờ đợi"
t***1 (ẩn danh)
Tháng Sáu 08, 2023 lúc 13:52
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
t *** 4
Ngày 21 tháng 3 năm 2023 lúc 20:04
"Tôi đã nhận được hàng và tôi rất hài lòng. Tôi có thể nhận được hàng vào ngày hôm sau. Chất lượng tốt, giao hàng nhanh và hậu cần cũng nhanh chóng. Tôi rất hài lòng với việc mua sắm trực tuyến này"
t *** 4
Tháng Sáu 16, 2023 lúc 19:37
"Đây là cái thứ 3 mình mua rồi, lần này giá phải chăng hơn, nếu cần mình sẽ mua tiếp"
t***1 (ẩn danh)
Tháng Sáu 13, 2023 lúc 11:02
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
Có ***9 (Khuyết danh)
Tháng Năm 10, 2023 lúc 20:51
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***0 (ẩn danh)
Tháng Tư 17, 2023 lúc 21:11
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***5 (ẩn danh)
Tháng Năm 14, 2023 lúc 20:30
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***8 (ẩn danh)
09/05/2023 11:31
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***6 (ẩn danh)
Tháng Tư 19, 2023 lúc 21:30
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Một sinh viên *** (giấu tên)
28 Tháng Năm, 2023 lúc 19:08
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"

0965.68.68.11