Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động

MÃ SẢN PHẨM: TD-717550160797 Đã bán hơn 500
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
680,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Nam Cực
Kích thước: S (khuyên dùng 80-105 ca) M (khuyến nghị 90-115 ca) L (khuyến nghị 115-125 ca) XL (khuyến nghị 125-145 ca) 2XL (khuyến nghị 145-160 ca) 3XL (khuyến nghị 160-180 ca) 4XL (khuyến nghị 180-200 catties)
Phân loại màu sắc: [12V hai quạt] 1 mảnh ngụy trang [12V hai quạt] 2 mảnh ngụy trang [12V hai quạt] xanh hải quân 1 mảnh [12V hai quạt] xanh hải quân 2 mảnh [12V hai quạt] xám 1 mảnh [12V hai quạt] xám 2 [12V hai quạt] Xanh hoàng gia 1 [12V hai quạt] Xanh hoàng gia 2 [19V hai quạt] Ngụy trang 1 [19V hai quạt] Ngụy trang 2 [19V hai quạt] Xanh hải quân 1 [19V hai quạt] Xanh hải quân 2 [ 19V hai quạt] màu xám 1 cái [19V hai quạt] màu xám 2 cái [19V hai quạt] xanh sapphire 1 cái [19V hai quạt] xanh sapphire 2 cái [24V hai quạt] xanh hải quân 1 cái [24V hai quạt] xanh hải quân 2 mảnh [24V hai quạt] 1 mảnh ngụy trang [24V hai quạt] 2 mảnh ngụy trang [24V hai quạt] 1 mảnh màu xám [24V hai quạt] 2 mảnh màu xám [24V hai quạt] 1 mảnh màu xanh hoàng gia [24V hai quạt] 2 cái màu xanh hoàng gia [12V bốn quạt] 1 cái ngụy trang [12V bốn quạt] 2 cái ngụy trang [12V bốn quạt] xanh hải quân 1 cái [12V bốn quạt] xanh hải quân 2 cái [12V bốn quạt] xám 1 cái [12V 4 quạt] màu xám 2 cái ngụy trang [19V 4 quạt] 1 [19V 4 quạt] 2 cái ngụy trang [19V 4 quạt] 1 cái xanh nước biển [19V 4 quạt] 2 cái xanh nước biển [19V 4 quạt] ] 1 mảnh màu xám [19V bốn quạt] 2 mảnh màu xám [24V bốn quạt] 1 mảnh ngụy trang [ 24V bốn quạt] 2 mảnh ngụy trang [24V bốn quạt] xanh hải quân 1 mảnh [24V bốn quạt] xanh hải quân 2 mảnh [24V bốn quạt] xám 1 cái [24V bốn quạt] xám 2 cái 4 quạt đơn
Mục số: 001
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: làm việc
Đối tượng áp dụng: trung niên
Phân loại trên và dưới: Tops
Ngành áp dụng: xưởng sản xuất
Loại công việc: công nhân
Thời gian đưa ra thị trường: 2023
Thành phần chất liệu: 100% sợi polyester
Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động Quần áo người Nam Cực có quạt làm mát áo liền quần ngoài trời làm lạnh mùa hè phòng chống say nắng công trường xây dựng lao động điều hòa không khí quần áo người mẫu nam áo lao động

Customer Reviews

một nửa***7 (ẩn danh)
18/05/2023 lúc 21:13 Phân
"Mình mua ở cửa hàng này trước, mặc mấy năm rồi mua bộ khác mặc mùa hè, giao hàng nhanh, ngày thứ 2 đã nhận được, trời nắng cũng rất mát, thích lắm vẫn tốt hơn bao giờ hết, một sản phẩm đích thực từ Nanjiren."
e***e (ẩn danh)
12:26, ​​ngày 31 tháng 5 năm 2023
"Siêu mát, gió, mát, cộng với pin kéo dài 8 giờ"
bởi *** Liang
13/05/2023 lúc 20:54
"Này, 4 cái quạt này, gió rất mạnh, thổi 2 cái là quần áo bay lên, gió luồn vào trong áo, mình cố tình phơi nắng thử, ngoài trời 30 độ, rất mát, và nó thổi trong vài giờ Pin chỉ sử dụng một pin, và bạn không muốn tháo nó ra sau khi đeo. Chất liệu vải cũng thân thiện với da, vải trơn, sờ rất thoải mái, rất có họa tiết,"
t *** 6
23:06, Ngày 13 tháng 05 năm 2023
"Mình mua cho chồng, thấy anh ấy đi làm ngày nào cũng ra mồ hôi đầm đìa nên mình tìm trên mạng rất lâu, cuối cùng chọn cửa hàng này, chồng mình nhận rồi mặc đi làm, anh ấy bảo ưng ý mát mẻ, và đó là một ngày nóng. Trời nắng cũng rất mát. Tôi bảo anh ấy đội mũ để làm việc, nhưng anh ấy không đội. Anh ấy nói rằng anh ấy không quen. Sau một ngày làm việc, anh ấy vẫn có điện. Sạc rất tiện lợi. Nó giống như điện thoại di động. Nó cũng dễ cài đặt. Tôi sẽ mua một cái cho anh ấy. Một bộ quần áo để thay, "
t***5 (ẩn danh)
Ngày 20 tháng 5 năm 2023 lúc 21:18
"Mình mua loại 2 quạt 4 số, ngày đi làm 12 tiếng dùng số tối đa, đi làm về còn ít điện, có 4 số, thấp chưa thử về số thấp và thời gian về số thấp chắc chắn sẽ lâu hơn rất nhiều Lần này cũng đủ rồi"
t *** 8
Ngày 19 tháng 5 năm 2023 lúc 19:14
"Chồng tôi và bạn bè khuyên nên mua nó, tôi mặc đi làm công trường, anh ấy nói rằng anh ấy uống ít hơn mỗi ngày vài chai nước, và công việc dễ dàng hơn nhiều, và anh ấy sẽ không bao giờ bị ướt nữa."
Đan *** 6 (Khuyết danh)
20:15, Ngày 17 tháng 05 năm 2023
"Giao hàng nhanh, do SF Express giao, quần áo mặc quá thoải mái, gió thổi mạnh vẫn là thương hiệu Nanjiren, bạn có thể yên tâm khi lựa chọn thương hiệu"
quá***1
11:19 ngày 16/05/2023 Phân
"Bộ quần áo có quạt này nam nữ đều mặc được, rất phù hợp để mặc trong vườn cây ăn trái của gia đình tôi, cách lắp đặt rất đơn giản, lắp vào là có thể điều chỉnh được, có thể điều chỉnh lực gió, hướng gió lực rất khỏe, đi làm ngoài trời không còn sợ nóng"
t *** 3
10:10 ngày 24/05/2023
"Đối với gia đình thì gió rất mạnh, có thể chỉnh số cấp, gió mát, để số tối đa vẫn dùng được khoảng 13 tiếng, rất hài lòng"
w***7 (ẩn danh)
Ngày 26 tháng 5 năm 2023 lúc 18:58
"Không sao, nhưng tay áo không co giãn."
liu***7
19:50 ngày 16/05/2023
"Mua cho bố già, bảo mát lắm, bố rất hài lòng"
t***1 (ẩn danh)
12:42 ngày 02/06/2023
"Gió rất mạnh, nhiệt độ cao sẽ không còn nóng như vậy nữa, giữa chừng có một số vấn đề nhỏ, thương nhân sẽ kịp thời giải quyết, thương nhân có lương tâm muốn mua thì mua nhanh lên."
Tôi *** 8 (giấu tên)
18:14, ngày 17 tháng 05 năm 2023
"Gió rất mạnh và mát, đi làm về vẫn có điện, pin dùng được lâu, anh em công nhân xung quanh thấy vậy xin link rồi cũng mua luôn."
q***7 (khuyết danh)
17:49 ngày 18/05/2023
"Vải rất tốt, gió mạnh, pin ở mức cao nhất có thể sử dụng trong một ngày, rất tốt, dịch vụ khách hàng lịch sự và kiên nhẫn, đây là một khu mua sắm hoàn hảo. . ."
ngày***3 (ẩn danh)
20:05, 16/05/2023
"Mua cho người nhà, SF express giao rất nhanh, ngày thứ 2 mình đã nhận được, mặc khá lâu, hôm về tình cờ trời mưa, gió to, vải tốt, pin quạt. rất an toàn, không sợ rò rỉ, tôi đã giới thiệu cho bạn bè"

0965.68.68.11