Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong

MÃ SẢN PHẨM: TD-648507043303 Đã bán hơn 400
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
852,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Beauty Star Fox
Kích thước: 4XL{170-190kg} ML XL 2XL 3XL
Vải: Cotton pha
Phân loại màu sắc: "Pure Cotton" 4 quạt ngụy trang 1 cái + 100.000 phụ kiện 1 bộ "Pure Cotton" 4 quạt ngụy trang 2 cái + 100.000 phụ kiện 1 bộ "Pure Cotton" 4 quạt ngụy trang 1 cái + 5 1 bộ "Pure Cotton" 4 mẫu quạt ngụy trang 2 cái + 50.000 phụ kiện 1 bộ "Cotton tinh khiết" 2 mẫu quạt ngụy trang 2 cái + 50.000 phụ kiện 1 bộ "Cotton tinh khiết" 2 mẫu quạt xanh 2 cái + 50.000 phụ kiện 1 bộ "Cotton tinh khiết" 2 mẫu quạt xám nhạt 2 cái + 50.000 phụ kiện 1 bộ "Pure Cotton" 2 mẫu quạt rằn ri 1 cái + 50.000 phụ kiện 1 bộ "Pure Cotton" 2 mẫu quạt màu xanh Màu sắc 1 cái + 50.000 phụ kiện 1 bộ "Pure Cotton" 2 mẫu quạt xám nhạt 1 cái + 50.000 phụ kiện 1 bộ "Cotton nguyên chất" 2 mẫu quạt ngụy trang 2 cái + 10.000 phụ kiện 1 bộ "Cotton nguyên chất" 2 Quạt kiểu xanh dương 2 cái + 10.000 phụ kiện 1 bộ quạt "cotton nguyên chất" 2 kiểu xám nhạt 2 cái + 10.000 phụ kiện 1 bộ" bông nguyên chất" 2 kiểu ngụy trang 1 cái + 10.000 phụ kiện 1 bộ "bông nguyên chất" 2 kiểu quạt màu xanh 1 cái + 10.000 phụ kiện 1 bộ "bông nguyên chất" 2 kiểu quạt xám nhạt 1 cái + 10.000 phụ kiện 1 bộ thay đổi "bông nguyên chất" quần áo [2 quạt] 2 cái không kèm phụ kiện "Cotton nguyên chất" Thay quần áo [4 quạt] 2 cái không kèm phụ kiện
Mục số: 20219
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: làm việc
Đối tượng áp dụng: kích thước lớn
Phân loại trên và dưới: Tops
Ngành áp dụng: xưởng sản xuất
Loại công việc: công nhân
Thời gian đưa ra thị trường: 2023
Thành phần chất liệu: cotton 100%
Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong Tặng kèm 4 chiếc quạt điện, quần áo, cotton nguyên chất, sạc điện, làm mát, quần áo điều hòa, áo khoác nam, quần áo bảo hộ lao động, thợ hàn, quạt điện nữ áo bao ho lao dong

Customer Reviews

t***1(匿名)
2023年05月26日 08:57
"哪一个行业都不容易,电焊工这行也是如此,在高温下作业,还要被电焊焊的高温烤着,真是受罪,买了空调服,不用担心老公在外面受罪了,太心疼老公了,热的身上痱子就起来,这下好多了,凉快了心情都好了,不烦躁了值得购买的一款空调服"
t***6
2023年05月20日 15:57
"衣服质量真的是很不错的,风扇动力也很强,老爸很喜欢,值得推荐!真心的哦~"
李***8(匿名)
2023年04月23日 10:15
"纯棉衣服上身舒适柔软又透气,衣服质量好做工精细,风扇风力足,电池容量待日后使用再评,客服态度上佳,总体好评。"
t***2
2023年05月10日 22:03
"衣服非常的好,买了两件,现在又来买两件,爸妈非常的喜欢,值得购买,"
t***0
2023年05月13日 18:27
"纯棉衣服上身舒适柔软。做工很精细,质量不错,风扇风力穿着很凉快客服咨询很详细,态度上佳"
t***1
2023年05月28日 22:45
"好用,去年买了几套,今天在下单,值得信赖"
遇***哒
2023年05月18日 17:56
"衣服已收到质量还可以,客服很好,有发安装风扇视频很简单,自己动手就会,期待效果!"
f***0
2023年05月25日 17:42
"真心商家,还是不错的产品,四个大风扇,这次可以外出钓鱼其它活动有它真心满意,不怕热了。"
t***1(匿名)
2023年05月23日 18:15
"用了两天再评价,衣服材质的确是百分百纯棉,电池充一次电可以用两天,配件什么的都有,数据线,充电器。夏天高温穿着做事很舒服"
我***妮(匿名)
2023年04月28日 10:29
"衣服很好,也凉快"
扣***药(匿名)
2023年05月16日 13:28
"正常使用了一个星期不到,没碰没摔一个电扇忽然自己发热后已经不转,没反应了。不建议购买"
j***n(匿名)
2023年05月23日 19:28
"挺好的,用了一天电池还没完,风力也算大,拍的大了一码,比较宽松了"
顺***脑
2023年05月08日 22:47
"衣服的布料很好,摸着柔软,风扇风大,值得推荐给大家"
豆***t
2023年04月12日 13:02
"衣服面料不错,现在开始热了就很需要这么一款风扇衣"
李***茜(匿名)
2023年04月30日 14:04
"现在天气开始热了穿上凉爽,风力大,售后客服服务很好"
h***扬
2023年04月25日 20:02
"老板人很好,我很少在淘宝上评论,但是商家的服务态度让我很暖心,必须点个赞!"
带***1(匿名)
2023年04月06日 16:41
"风力很大,夏天我们有了它好幸福,续航时间长,电池 耐用"
a***1
2023年04月29日 14:58
"好评吧,买来这段时间都不热,还没穿"
仁***8(匿名)
2023年05月30日 19:58
"给家人买的,说质量很差,衣服就值30块"
t***9
2023年05月13日 20:21
"买给爸爸的,没看到实物也没听他们说不好,"

0965.68.68.11