Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-651030617040 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
192,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Lá chắn
Mô hình: YD10101
Phân loại màu: Nhiều túi màu vàng huỳnh quang Nhiều túi màu cam Nhiều túi màu xanh hoàng gia Nhiều túi màu đỏ Nhiều túi kaki Nhiều túi màu xanh lam Nhiều túi màu xanh lá cây Nhiều túi màu xanh lá cây Nhiều túi màu xanh da trời Nhiều túi màu đen Nhiều túi nhiều túi/cam và xanh lam nhiều ngăn/huỳnh quang màu vàng và xanh lam Lưới huỳnh quang nhiều ngăn màu vàng lưới nhiều ngăn màu cam Lưới nhiều ngăn màu xanh hoàng gia nhiều ngăn màu đỏ Lưới nhiều ngăn màu xanh lục Lưới nhiều ngăn màu vàng đất Lưới nhiều ngăn/vàng huỳnh quang với xanh dương lưới nhiều túi/màu cam có màu vàng huỳnh quang xanh lam không có túi màu cam Không có túi màu đỏ không có túi màu xanh hoàng gia không có túi kaki không có túi khóa dán màu vàng huỳnh quang/khóa dán màu cam màu xám/khóa dán màu đỏ xám/khóa dán màu xanh sapphire xám/khóa dán màu xanh lục xám/khóa dán màu xám kaki/ Dải màu cam dải màu xám Velcro/dải keo màu vàng Áo vest dạng lưới màu đỏ (kiểu này không được in)
Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang Áo phản quang an toàn áo vest vàng xây dựng quần áo huỳnh quang công trường giao thông công trình vệ sinh áo khoác nam logo tùy chỉnh áo ghi lê phản quang

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
"Mình mới nhận về, mở ra thì như thế này, không cắt được chỉ, xe không tốt, chỉ bị lỏng, tay nghề cực kỳ kém."
x *** 1 (giấu tên)
"Đã nhận được quần áo phản quang, giao hàng nhanh, tay nghề rất tốt, tôi cảm thấy hiệu ứng phản quang rất tốt! Chưa phát cho nhân viên, đợi nhân viên mặc 1 thời gian rồi quan sát chất lượng nhé! Tôi cảm thấy khá tốt cho đến nay, và nếu nó tốt, chúng tôi sẽ hợp tác lâu dài!"
s *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng phù hợp với hình ảnh, tốt hơn so với chiếc 20 tệ mua ở cửa hàng thực, giá rất cao, hình in cũng rất đẹp, chữ viết và hình ảnh rất rõ ràng, vải tốt và thoáng khí, công nhân Khi mặc sẽ không bị nóng, túi đóng gói cũng rất tốt Sau khi mở ra Không có mùi, tốt hơn mong đợi, không làm bạn thất vọng, lần sau mình sẽ đặt hàng bên bạn"
t *** 3 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
đào *** 2 (khuyết danh)
"Dịch vụ chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng rất tốt, cũng rất tiết kiệm chi phí trong thời gian diễn ra sự kiện, nhưng hậu cần hơi chậm, tôi đã nhờ giúp đỡ nhưng dịch vụ khách hàng thực sự nói với tôi rằng họ chỉ đảm bảo giao hàng emmm"
cũ *** 1 (ẩn danh)
"Lưới, rất thoáng khí"
Lắc *** anh (khuyết danh)
"Đã nhận được áo phản quang, tay nghề không tồi, chất vải rất thoải mái, giá cả phải chăng, chất liệu mềm mại không thô cứng. Hiệu quả của phần trên cơ thể cũng không tệ, và các công nhân nói rằng quần áo sau khi mặc vào rất đẹp. Các câu trả lời dịch vụ khách hàng cũng tương đối nhanh và kiên nhẫn. Giao hàng nhanh chóng và không có thiệt hại. Chờ công nhân mới đặt hàngCác chi tiết được kiểm soát hoàn hảo."
trần truồng *** w (ẩn danh)
"Không có bao bì trực tiếp trong hộp, nhưng không sao nếu nội dung không bị hư hỏng."
y *** 1 (giấu tên)
"Mua nó và giữ nó trong xe chỉ trong trường hợp"
n *** 3 (khuyết danh)
"Áo vest màu sắc đẹp, chất lượng vải không đến nỗi như vậy, mình đã mua nhiều chiếc một lúc, rất đáng tiền, rất tốt và chúc bạn mua sắm vui vẻ"
Mẹ Lê *** (khuyết danh)
"Tôi đã đặt hàng 40 chiếc nhưng thực tế chỉ nhận được 20 chiếc và việc liên lạc với người bán vẫn chưa được giải quyết."
Nhanh *** 2 (Khuyết danh)
"Tôi đã mua cửa hàng này do đồng nghiệp giới thiệu, tôi đã không thất vọng khi nhận hàng và nhìn thấy hàng thật, tay nghề tuyệt vời và phần in ấn cũng được xử lý rất tốt, tôi đã mua những cửa hàng khác không tốt bằng cái này Giá cả cũng phải chăng Dịch vụ khách hàng rất tuyệt vời Thái độ cũng rất tốt."
h *** k (khuyết danh)
"nhặt"
t *** 8 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Yue *** ya (khuyết danh)
"Siêu dễ sử dụng, tôi rất thích nó."
t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng tốt, hiệu quả rất cao, rất đáng để giới thiệu!"
l *** 9 (khuyết danh)
"Màu thực tế là màu vàng sáng. Đẹp. Nó giống như hình ảnh trong cửa hàng. Sử dụng nó để đi bộ vào ban đêm bằng xe điện."
Cựu học sinh *** (giấu tên)
"Đặt nó trong xe và sử dụng nó cho những đêm ngoài trời"
Béo *** ( Khuyết danh)
"Tôi đã có một trải nghiệm mua sắm thú vị, nhưng tôi không in tên mình trên áo vest. Dịch vụ chăm sóc khách hàng quá khắt khe và bạn phải yêu cầu tôi làm điều này hoặc điều kia nếu bạn tự làm sai. Đây là lần đầu tiên tôi đưa ra đánh giá không tốt cho một thương gia. Xin chúc mừng, bạn đã giành được giải thưởng."
Tháng 5 *** 1 (khuyết danh)
"Áo vest dùng tốt, thông thoáng không ngột ngạt, mùa hè mặc áo cộc tay thì mát, dải phản quang màu huỳnh quang rất bắt mắt dù ngày hay đêm, túi thiết kế đẹp, đựng đồ tiện lợi trong. Quần áo đã được giặt và sẽ không phai màu. Nó không bị biến dạng, và nó phù hợp hơn với mô tả hình ảnh, và sự khác biệt không lớn. Có thể."

0965.68.68.11