giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle

MÃ SẢN PHẨM: TD-626257439413 Đã bán 33
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
278,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Shield Zekang
Model: DZK-01
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Lâm Nghi
Phân loại màu sắc: Ưu đãi đặc biệt cho trường nhìn nhỏ không có quà tặng, găng tay hàn không có tầm nhìn nhỏ + kính bảo vệ trường nhìn nhỏ + 12 tấm bảo vệ găng tay hàn miễn phí + kính bảo vệ tầm nhìn nhỏ + 36 tấm bảo vệ găng tay hàn miễn phí + kính bảo vệ trường nhìn nhỏ Loại + 20 tấm bảo hộ + kìm hàn Tặng găng tay hàn + kính bảo hộ trường nhìn rộng Găng tay hàn miễn phí + kính bảo hộ trường nhìn rộng + 12 tấm bảo hộ Găng tay hàn miễn phí + kính bảo hộ trường nhìn rộng + 36 tấm bảo hộ Găng hàn miễn phí + Kính có tầm nhìn rộng + 20 tấm bảo vệ + kìm hàn Găng tay hàn miễn phí + kính bảo hộ [đèn chiếu sáng] trường nhìn nhỏ Găng tay hàn miễn phí + kính bảo hộ [chiếu sáng] trường nhìn nhỏ + 12 tấm bảo vệ Găng tay hàn miễn phí + Kính [đèn chiếu sáng] trường nhìn nhỏ + 36 tấm bảo vệ găng tay hàn miễn phí + kính bảo hộ [chiếu sáng] trường nhìn nhỏ + 20 tấm bảo vệ + kìm hàn miễn phí găng tay hàn + kính bảo hộ [chiếu sáng] trường nhìn rộng miễn phí Găng tay hàn + kính bảo hộ [đèn chiếu sáng] trường nhìn rộng tầm nhìn + 12 tấm bảo vệ Găng tay hàn miễn phí + kính bảo hộ [chiếu sáng] trường nhìn rộng + 36 tấm bảo vệ Găng tay hàn miễn phí + kính bảo hộ [chiếu sáng] trường nhìn rộng +20 Tấm bảo vệ + kìm hàn Găng tay hàn miễn phí + kính bảo hộ Trường nhìn nhỏ ống kính Trường nhìn rộng ống kính
Mã số: DZK-01
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2020
giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle giá mặt nạ hàn điện tử Mặt nạ hàn bảo vệ mặt gắn trên đầu mũ hàn tự động làm mờ hàn hồ quang argon thứ hai bảo vệ thợ hàn cung cấp kính mũ hàn tig mặt nạ hàn blue eagle

Customer Reviews

z *** 1 (ẩn danh)
"Mũ hàn này đẹp, pin mặt trời kiêm dụng, tiết kiệm"
Giọng Ting *** (khuyết danh)
"Sự kiên nhẫn của ông chủ hoàn hảo ??????"
n *** s (khuyết danh)
"Tốt! Tốt hơn nhiều so với kính râm. Chỉ là ống kính trong suốt không dễ thay đổi."
t *** 7 (khuyết danh)
"Hàn là một công việc được hỗ trợ bằng tay, nó rất thiết thực và ánh sáng thay đổi rất nhanh! Bé rất ngoan, đáng mua"
d *** 5 (khuyết danh)
"Ngoại hình và chất liệu: Chất liệu quá tệ, bạn chuyển phát nhanh thế nào, đóng gói quá tệChuyển phát nhanh của bạn là quá vô trách nhiệm, phải không? Tất cả đều không có trong túi đóng gói, chất lượng không tốt lắm, bạn đóng gói cẩn thận"
Cần * xue (khuyết danh)
"Thực sự rất tốt để đánh giá sau khi sử dụng, tốc độ phản hồi rất nhanh."
l *** 6 (giấu tên)
"Một sản phẩm như vậy có thể có đánh giá tốt? Chất lượng sản phẩm: tệ"
Mạnh *** 1 (Khuyết danh)
"Hiệu quả là tuyệt vời. Sáng lên nhanh chóng và hoạt động tuyệt vời"
tôi *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, có thể điều chỉnh ánh sáng, còn gửi rất nhiều tấm bảo vệ và găng tay, rất hài lòng."
ở lại *** nhảy (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mặt nạ rất dễ sử dụng, người thợ lắp cho biết sau khi sử dụng rất tốt, sẽ mua lại nếu có nhu cầu."
Xem *** Mua (Khuyết danh)
"Chiếc mũ này mới về hôm nay, tôi có một số câu hỏi, tôi muốn nói về 1. Núm băng đô của mũ rất chặt, có thể nói là không thể xoay được, thuộc về vòng quay bạo lực, kinh nghiệm là rất tệ! ! ! 2. Kiểm tra chất lượng không thành công và ống kính không thay đổi ánh sáng. Bộ phận dịch vụ khách hàng hứa sẽ phát hành lại một cái và sau đó rút lui. Nói cho tôi một cái điện tử, nếu điện tử không tốt, tôi phải đợi vài ngày để chuyển phát nhanh, tôi không có nắp hàn, bạn có cần lo lắng không? 3. Tấm nhựa bả"
t *** 3 (khuyết danh)
"Em bé trong mơ đã được nhận, và không cần phải lo lắng về việc đau mắt trong tương lai."

0965.68.68.11