Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí

MÃ SẢN PHẨM: TD-716867051629 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Khiên mèo
Mô hình: 6600
Chức năng: chống phun
Chất liệu: Nhựa
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: Mặt nạ chống bụi toàn mặt chỉ có mặt nạ chống bụi toàn thân chính + Bộ chống bụi hộp lọc hiệu quả cao + Bộ chống bụi 20 miếng bông lọc + Bộ chống bụi 60 miếng bông lọc Bộ + 100 bông lọc bụi Bộ đồ chống độc + 20 miếng bông lọc + 2 hộp lọc Bộ chống bụi chống độc + 60 bông lọc + 2 hộp lọc Bộ chống bụi + 100 bông lọc + 2 hộp lọc Hiệu quả cao bông lọc 10 cái 2 Hộp lọc bụi độc hiệu quả cao
Tổng trọng lượng: 0,3
Năm niêm yết Mùa: Mùa xuân 2023
Khối lượng gói: 0,3
Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí Mặt nạ phòng độc mặt nạ đầy đủ mặt phun sơn đặc biệt mặt nạ dưỡng khí độc mặt nạ bụi mặt nạ chống bụi công nghiệp mặt nạ lọc không khí

Customer Reviews

k *** a (khuyết danh)
"Độ bịt cũng tương đối tốt, hít thở êm ái, đệm cao su quanh mũi rất mềm và dễ chịu. tiết kiệm chi phí hiệu quả. ❤❤ Đeo không khó chịu, rất đáng tin cậy! Rất khuyến khích! ❤❤❤Không có mùi keo, tôi thực sự không thể ngửi thấy mùi gì sau khi dán, hiệu quả không tệ, bộ lọc rất tốt, nó vừa vặn và con dấu rất tốt, tôi không thể ngửi thấy mùi của keo sơn, và tôi không cảm thấy ngột ngạt❤❤❤"
t *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng quá tốt mà giá lại rẻ như vậy. Nó thực sự hiệu quả về chi phí. Tôi sẽ nhận ra cái này trong tương lai. Tôi thường sử dụng nó để đốt moxibustion. Tôi đã dùng thử và chất lượng thực sự tốt. hầu như không có mùi khói"
t *** 9 (khuyết danh)
"Đã sử dụng, thở tốt. Khi làm việc trong môi trường có nhiều khí khó chịu thì mình không ngửi thấy mùi, hiệu quả lọc tốt, đồng nghiệp thấy vậy bảo sẽ mua"
t *** 3 (khuyết danh)
"Sau khi đeo vào mình cảm thấy rất thoải mái, phần thở ra và hít vào được thiết kế riêng biệt, thở rất thoải mái Thiết kế bảo vệ tốt?Chất lượng sản phẩm cũng rất tốt?"
Huệ *** g (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: tốt Chất liệu bên ngoài: mềm mại và thân thiện với da, có thể đeo vào, không gây khó chịu, sản phẩm không có mùi đặc biệt, chất lượng này, tiết kiệm chi phí, không đâu có được trong nước, tuyệt vời ?"
một *** 9 (khuyết danh)
"Tôi đã mua một cái với thái độ sẽ dùng thử, và nó thực sự rất tốt, tôi không thể thở được ngay cả khi lỗ thở bị chặn, việc bịt kín là tốt và rất đáng để giới thiệu."
t *** 5 (giấu tên)
"Rất tốt, lần sau tôi sẽ ủng hộ"
q *** 7 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, thái độ phục vụ của người bán cũng rất tốt, lần sau tôi sẽ mua tiếp."
j *** Fang (khuyết danh)
"Cảm thấy tốt, chất lượng hạng nhất, tay nghề thực sự tốt. Tôi vừa mới thử nó và cảm thấy rất tốt, nó ôm rất chặt vào đầu."
Xu *** g (khuyết danh)
"có vẻ tốt"
Sở Rui *** (khuyết danh)
"Tác dụng bảo vệ rất tốt, đeo xong không có mùi bên trong, đáng tin cậy ... hàng thật"

0965.68.68.11