Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ

MÃ SẢN PHẨM: TD-678375227551 Đã bán 700+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
201,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Khiên mèo
Mô hình: BQ001
Chức năng: Chống bẩn và chống dầu
Chất liệu:P
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Lâm Nghi
Phân loại màu sắc: Màn hình trong suốt + màn hình đen khung nhôm nâng cấp + màn hình xanh lá cây khung nhôm nâng cấp + màn hình nâu khung nhôm nâng cấp + màn hình riêng khung nhôm nâng cấp (trong suốt) màn hình riêng (đen) màn hình riêng (xanh lục) màn hình riêng (nâu) [vàng] Mũ cứng + giá đỡ + màn hình trong suốt [vàng] mũ cứng + giá đỡ + màn hình đen [vàng] mũ cứng + giá đỡ + màn hình xanh lục [vàng] mũ cứng + giá đỡ + màn hình nâu [đỏ] mũ cứng + giá đỡ + màn hình trong suốt [đỏ] Mũ cứng + giá đỡ + màn hình đen [đỏ] mũ cứng + giá đỡ + màn hình xanh lá cây [đỏ] mũ cứng + giá đỡ + màn hình nâu riêng mũ cứng (nhớ lưu ý màu sắc khi chụp ảnh nhé!!!)
Tổng trọng lượng: 0,6
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2020
Khối lượng gói: 0,1
Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ Mặt nạ bảo vệ trong suốt công trường xây dựng mũ cứng mũ bảo hiểm đặc biệt chống bụi mui xe chống thợ hàn mũ hàn toàn mặt phun thuốc hàn mũ trùm đầu bảo hộ

Customer Reviews

Jin *** Nest (Khuyết danh)
"Chất lượng thì khỏi phải nói rất chắc chắn và tiện lợi, nếu bạn muốn đi làm công trường ở Hồng Kông thì rất tốt và nên dùng."
8 *** bạn (giấu tên)
"Cá nhân dùng thấy ổn, sẽ mua lại"
t *** 5 (giấu tên)
"Chờ 1 thời gian để review, giờ chả biết tốt xấu, ko biết chất lượng thế nào!"
Ngày *** 0 (Ẩn danh)
"Chất lượng tệ thật, vừa lấy về đã bị rơi gương, chả buồn thay, vả lại là loại kém chất lượng, đường ra bến chuyển phát nhanh xa quá."
j *** 1 (ẩn danh)
"Chất lượng tốt, giá rất cao, và những thứ không có mùi đặc biệt"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng kém, và vấn đề lớn nhất là nó sẽ phản chiếu ánh sáng, than ôi. Nhìn vào ánh sáng sẽ phản xạ gây hại lớn nhất cho mắt."
Phát hành theo quy định ( ẩn danh )
"phù hợp với mô tả"
浪***1(匿名)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Review kém, đánh giá hơi lâu, đẩy lên xong thì nó lại rơi xuống, rất bất tiện. Ngoài ra còn có vấn đề về chất lượng, tôi đã mua một số phim bị rách cùng với các vết trầy xước."
十***林(匿名)
"开合不太好,隔热很好"
t***5(匿名)
"商品品质:不咋滴"
站***悟(匿名)
"好东西,锯木头不怕木屑弄的一头一脸了"
s***4(匿名)
"有电晃眼镜片不是很好"
吴***2(匿名)
"货品,设计不到位,"
z***2(匿名)
"货不对板,差评 明明买的不是图片里的,偏偏给我发了个这个"
a***3(匿名)
"不错不错颜色可以。烧焊解放双手啦"
t***4(匿名)
"质量很好"
t *** 5 (giấu tên)
"发热就起?️"
t *** 8 (khuyết danh)
"Giá đỡ quá mềm! ! Màn hình trong suốt quá lỏng lẻo!"
t *** 3 (khuyết danh)
"Thực sự dễ sử dụng và giá rẻ là thực sự tốt!"
yêu *** 8 (khuyết danh)
"Rất tốt, mạnh mẽ và minh bạch, đã mua hai lần"

0965.68.68.11