Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh

MÃ SẢN PHẨM: TD-703887733537 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
720,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dianshi (dụng cụ cầm tay)
Mô hình: YT313
Chất liệu: NHỰA ABS
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
sắp xếp theo màu sắc:Quạt đôi màu vàng 20000+ năng lượng mặt trời + đèn pha quạt đôi màu đỏ 20000+ năng lượng mặt trời + đèn pha màu vàng 8000 [gió đôi Bluetooth + APP] năng lượng mặt trời đỏ 8000 [gió kép Bluetooth + APP] năng lượng mặt trời vàng 11000 [nâng cấp 6 gió + quạt đôi siêu lớn] -Năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu đỏ 11000 [Nâng cấp gió 6 tốc độ + quạt đôi siêu lớn] - năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu vàng 15000 [Nâng cấp gió 6 tốc độ + quạt đôi siêu lớn] - năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu đỏ 15000 [6 -nâng cấp tốc độ gió + quạt đôi siêu lớn] - năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu vàng 18000 [nâng cấp gió 6 tốc độ + quạt đôi siêu lớn] - năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu đỏ 18000 [nâng cấp gió 6 tốc độ + quạt đôi siêu lớn] - năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu xanh 18000 [ Nâng cấp gió 6 tốc độ + quạt đôi siêu lớn] - năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu trắng 18000 [ Nâng cấp gió 6 tốc độ + quạt đôi siêu lớn] - năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu vàng 19000 [ siêu quạt đôi lớn + điều hòa đôi siêu lớn 5 cấp] có đèn + Thái dương năng + tặng sạc đỏ 19000 [quạt đôi siêu lớn + điều hòa siêu kép 5 cấp] có đèn + năng lượng mặt trời + sạc miễn phí màu vàng 9000 [quạt đôi siêu lớn + điều hòa đôi + Bluetooth + APP] năng lượng mặt trời đỏ 9000[Quạt kép siêu lớn + Điều hòa kép + Bluetooth + APP] Solar Yellow 10000 [Quạt kép siêu lớn + Điều hòa kép + Bluetooth + APP] Solar Red 10000 [Quạt kép siêu lớn + Điều hòa kép + Bluetooth + APP] Solar Yellow 22000 [Quạt kép siêu lớn + Điều hòa siêu lớn + Bluetooth giảm ồn] có đèn + năng lượng mặt trời + sạc đỏ 22000 [quạt đôi siêu lớn + điều hòa siêu lớn + Bluetooth giảm ồn] có đèn + năng lượng mặt trời + sạc trắng 22000 [siêu lớn quạt đôi + điều hòa siêu tốc + Bluetooth khử tiếng ồn] có đèn + năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc màu xanh 22000 [quạt đôi siêu lớn + điều hòa siêu tốc + Bluetooth giảm tiếng ồn] có đèn + năng lượng mặt trời + gửi bộ sạc? —— bốn quạt tốt nhất -phong cách bán màu vàng 10000 [bốn quạt siêu lớn + Điều hòa kép + Ứng dụng Bluetooth] Solar Red 10000 [Bốn quạt siêu lớn + Điều hòa kép + Ứng dụng Bluetooth] Solar Yellow 13000 [Bốn quạt siêu lớn + Điều hòa kép + Bluetooth APP] Solar Red 13000 [Bốn quạt siêu lớn + Điều hòa kép + Ứng dụng Bluetooth] Solar Yellow 20000 [Bốn quạt siêu lớn + điều hòa kép + Bluetooth APP] Solar red 20000 [Bốn quạt siêu lớn + điều hòa kép + Bluetooth APP] Vàng năng lượng mặt trời 22000 [Bốn quạt + điều hòa siêu kép] Đỏ năng lượng mặt trời 22000 [Bốn quạt + điều hòa siêu kép] Vàng năng lượng mặt trời 20000 [Bốn quạt] Đỏ năng lượng mặt trời 20000 [Bốn quạt] Vàng năng lượng mặt trời 24000 [Bốn quạt + Điều hòa kép siêu tốc + Bluetooth giảm tiếng ồn] Solar Red 24000 [Bốn quạt + Điều hòa không khí siêu kép + Bluetooth giảm tiếng ồn] Solar?—— Kiểu bán chạy nhất 6 quạt màu vàng 20000 [sáu quạt siêu lớn + điều hòa không khí kép + Ứng dụng Bluetooth] màu đỏ năng lượng mặt trời 20000 [ sáu quạt siêu lớn + điều hòa không khí kép + Bluetooth APP] năng lượng mặt trời vàng 24000 [sáu quạt siêu lớn + điều hòa kép AI + Bluetooth APP + báo động điện mạnh] năng lượng mặt trời Đỏ 24000 [Sáu quạt siêu lớn + điều hòa kép AI + Bluetooth APP + báo động điện mạnh] Xanh năng lượng mặt trời 24000 [Sáu quạt siêu lớn + Điều hòa kép AI + Ứng dụng Bluetooth + báo động điện mạnh] Trắng năng lượng mặt trời 24000 [Sáu quạt siêu lớn + Điều hòa kép AI + Ứng dụng Bluetooth + Báo động điện mạnh] Vàng năng lượng mặt trời 24000 [Sáu Quạt + Điều Hòa Siêu Kép] Solar Red 24000 [Sáu Quạt + Điều Hòa Siêu Kép] Solar Yellow 25000 [Sáu Quạt + Điều Hòa Siêu Kép + Bluetooth Giảm Ồn] Solar Red 25000 [Sáu Quạt + điều hòa siêu kép + chống ồn] giảm bluetooth] năng lượng mặt trời xanh 25000 [sáu quạt + điều hòa siêu kép + giảm tiếng ồnBluetooth] Solar White 25000 [Sáu quạt + Điều hòa không khí siêu kép + Bluetooth giảm tiếng ồn] Solar?—— Tiêu chuẩn quốc gia Kiểu bán chạy nhất Màu vàng 13000 [Quạt kép tiêu chuẩn quốc gia + Bluetooth Voice + APP] Không Solar Red 13000 [Quạt kép tiêu chuẩn quốc gia + Bluetooth Voice + APP] Không có năng lượng mặt trời vàng 10000 [quạt đôi tiêu chuẩn quốc gia + điều hòa đôi + giọng nói Bluetooth APP] đỏ năng lượng mặt trời 10000 [quạt đôi tiêu chuẩn quốc gia + điều hòa đôi + giọng nói Bluetooth APP] vàng năng lượng mặt trời 13000 [quạt đôi tiêu chuẩn quốc gia + điều hòa đôi + giọng nói Bluetooth APP] năng lượng mặt trời Red 13000 [quạt kép tiêu chuẩn quốc gia + điều hòa không khí kép + giọng nói Bluetooth APP] năng lượng mặt trời vàng 13000 [bốn quạt tiêu chuẩn quốc gia + điều hòa kép + giọng nói Bluetooth APP] năng lượng mặt trời đỏ 13000 [tiêu chuẩn quốc gia AI bốn quạt + điều hòa không khí kép + giọng nói Bluetooth APP] năng lượng mặt trời màu vàng 16000 [tiêu chuẩn quốc gia AI bốn quạt + điều hòa không khí kép + giọng nói Bluetooth APP] năng lượng mặt trời đỏ 16000 [tiêu chuẩn quốc gia AI bốn quạt + điều hòa không khí kép + giọng nói Bluetooth APP] năng lượng mặt trời màu vàng 22000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa không khí kép + giọng nói Bluetooth APP] năng lượng mặt trời đỏ 22000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa không khí kép + giọng nói Bluetooth APP] năng lượng mặt trời vàng 24000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa không khí kép + Bluetooth APP + cảnh báo điện mạnh bằng giọng nói] năng lượng mặt trời đỏ 24000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa không khí kép + Bluetooth APP + cảnh báo điện mạnh bằng giọng nói] năng lượng mặt trời xanh 24000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa không khí kép + ứng dụng Bluetooth + cảnh báo điện mạnh bằng giọng nói] Trắng năng lượng mặt trời 24000 [Tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa không khí kép + Ứng dụng Bluetooth + cảnh báo điện mạnh bằng giọng nói] Vàng năng lượng mặt trời 10000 [Quạt đôi Bluetooth + APP] Đỏ năng lượng mặt trời 8000 [Bốn quạt + Bluetooth + APP] năng lượng mặt trời đỏ 10000 [quạt đôi Bluetooth + APP] vàng năng lượng mặt trời 8000 [bốn quạt + Bluetooth + APP] vàng năng lượng mặt trời 5000 [quạt đôi + ba năng lượng mặt trời] phiên bản nâng cao + dây sạc đỏ 5000 [quạt đôi + ba năng lượng mặt trời] phiên bản nâng cao + dây sạc vàng 10000 [quạt đôi + ba năng lượng mặt trời] phiên bản nâng cao + sạc dòng đỏ 10000 [quạt đôi + ba năng lượng mặt trời] phiên bản nâng cao + sạc dòng+ Giọng nói ứng dụng Bluetooth] Solar Yellow 13000 [Bốn quạt tiêu chuẩn quốc gia + Điều hòa không khí kép + Giọng nói ứng dụng Bluetooth] Solar Red 13000 [Bốn quạt AI tiêu chuẩn quốc gia + Điều hòa không khí kép + Giọng nói Bluetooth APP] Solar Yellow 16000 [Bốn quạt AI tiêu chuẩn quốc gia + Điều hòa không khí kép + Giọng nói ứng dụng Bluetooth] Solar Red 16000 [Tiêu chuẩn quốc gia AI bốn quạt + Điều hòa không khí kép + Giọng nói ứng dụng Bluetooth] Solar Yellow 22000 [Tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + Điều hòa không khí kép + Giọng nói ứng dụng Bluetooth] Solar Red 22000 [Tiêu chuẩn quốc gia AI Sáu quạt + Điều hòa kép + Giọng nói ứng dụng Bluetooth] Màu vàng năng lượng mặt trời 24000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa không khí kép + ứng dụng Bluetooth + cảnh báo điện mạnh bằng giọng nói] năng lượng mặt trời đỏ 24000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa không khí kép + ứng dụng Bluetooth + báo động điện mạnh bằng giọng nói] năng lượng mặt trời màu xanh lam 24000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa đôi + ứng dụng Bluetooth + báo động điện mạnh bằng giọng nói] Solar White 24000 [tiêu chuẩn quốc gia AI sáu quạt + điều hòa kép + ứng dụng Bluetooth + báo động điện mạnh bằng giọng nói] Solar Yellow 10000 [Quạt đôi Bluetooth + APP] Solar Red 8000 [Bốn quạt + Bluetooth + APP] Solar Red 10000 [quạt đôi Bluetooth + APP] vàng năng lượng mặt trời 8000 [bốn quạt + Bluetooth + APP] vàng năng lượng mặt trời 5000 [quạt đôi + ba năng lượng mặt trời] phiên bản nâng cao + dòng sạc màu đỏ 5000 [quạt kép + ba năng lượng mặt trời] phiên bản nâng cao + dòng sạc màu vàng 10000 [Quạt đôi + Ba năng lượng mặt trời] Phiên bản nâng cao + Dòng sạc màu đỏ 10000 [Quạt đôi + Ba năng lượng mặt trời] Phiên bản nâng cao + Dòng Sạc
Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh Mũ bảo hộ có quạt điều hoà làm mát tốc độ cao, Mũ bảo hộ đa năng chống va đập mạnh

Customer Reviews

Ya *** yeon (khuyết danh)
"Tôi đã mua nó cho bố tôi. Ông ấy rất thích. Mặc thoải mái và không nặng đầu. Tay nghề tinh xảo. Mặc mát hơn nhiều. Tôi thích nó"
Cát *** jiu (khuyết danh)
"Sau nhiều ngày xem xét, tôi loay hoay không biết nên mua cái nào, cuối cùng tôi rất hài lòng với chế độ bảo hành hậu mãi của công ty này nên tôi đã chọn cái này, tôi đã không thất vọng khi nhận được hàng mũ. Gió rất mạnh, mang theo đèn pha rất tiện lợi. Rất tiện lợi khi làm thêm giờ và thỉnh thoảng làm một số công việc, hơn nữa còn có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Nhìn chung là rất tốt"
Về *** mệt mỏi (khuyết danh)
"Mũ cứng đến nhanh chóng, đóng gói rất tốt và không bị hư hại, rất thích hợp để đội mà không cần ấn đầu, có khóa điều chỉnh giúp bạn rảnh tay và mát mẻ, rất đáng tiền."
t *** 5 (giấu tên)
"Bố em làm công trường, sắp đến hè rồi, sợ nóng quá nên em mua trên mạng cái mũ điều hòa này. Chất lượng khá tốt, bố tôi nói rằng nó vừa vặn và rất mát. Gió rất mạnh. Hơn nữa, chiếc mũ này có đèn nên an toàn hơn khi làm việc vào ban đêm. Rất đáng đồng tiền. Tôi hy vọng mùa hè này bố tôi sẽ không còn nóng bức khó chịu nữa Khuyến nghị, đáng mua! ! !"
q *** 2 (khuyết danh)
"Mũ này mở ra rất ngầu, có chế độ khẩn cấp đầy đủ tính năng, rất đáng để giới thiệu, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, rất đáng để giới thiệuKết cấu không tệ, mặc trong một ngày là ổn."
l *** 3 (giấu tên)
"Đã nhận được hàng, dùng mấy ngày thấy nói chung là ổn, trước sau phải có 2 quạt siêu lớn thổi gió, gió rất mạnh, giá cả phải chăng, mình đã mua một số để so sánh. Cái này có hiệu quả tốt nhất. Nó mát, mạnh và nhẹ. Nó thoáng khí và mát hơn so với mũ bảo hiểm thông thường. Ưu điểm của chiếc mũ bảo hiểm này là gió mạnh, và các nút có khả năng chống mưa, rất tốt ."
t *** 5 (giấu tên)
"Hàng rất tốt, chất lượng mũ bảo hiểm rất tốt, tay nghề ổn, giao hàng cũng rất nhanh, đội mát và thoải mái hơn nhiều so với mũ bảo hiểm thông thường, nhiều đồ rất tốt, gió mạnh .Các bạn nào có nhu cầu thì nhanh tay đặt hàng nhé..."
t *** 8 (khuyết danh)
"Chất liệu chắc chắn, rất dày và tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta thường sử dụng! Gió rất mạnh nên không lo đi công trường trời nóng ☺️☺️"
Vương *** 0 (Khuyết danh)
"Tôi đã mua nó cho bố tôi, bố tôi thích đeo nó và cố tình chụp ảnh tôi ở nơi làm việc, bố rất vui và hài lòng, ông rất vui, ông nói rằng gió rất mạnh và hiệu ứng rất tốt. đồng nghiệp rất ghen tị và muốn thử nó."
w *** 9 (giấu tên)
"Đã nhận được bé. chất lượng tốt. Thật mát mẻ sau khi mặc nó. Sẽ mua lại trong tương lai. Nó cũng có các tấm pin mặt trời. Giá cả cũng khá hợp lý."
t *** 2 (khuyết danh)
"Mặc vào rất mát, đi công trường cũng không sợ say nắng, cực thích luôn. dự định mua cái khác"
Tôi *** 3 (giấu tên)
"Mũ cứng thật, thổi gió nhanh, bền, quạt trước sau thổi gió tốt. Làm việc trong thời tiết nắng nóng và không lo nóng nữa"
Tiểu *** 4 (Khuyết danh)
"Cảm ơn người bán đã giới thiệu, đây là sản phẩm nhất thiết phải có trong thời tiết nắng nóng, gia đình tôi rất nóng lòng được dùng thử sau khi nhận hàng, gió to lắm."
t *** 4 (khuyết danh)
"Mũ nhận được rất tốt, không bị cấn đầu, chất lượng rất tốt, hậu cần nhanh, chuyển phát nhanh tốt, đóng gói rất tốt, không bị hư hại gì, mặc mát, rất phù hợp với có một cái vào mùa hè"
t *** 6 (khuyết danh)
"Cái này rất dễ sử dụng. Tôi đã mua nó cho bố tôi. Ông ấy nói nó rất tuyệt. Tôi cũng đã dùng thử. Có phải là loại gió đặc biệt nhẹ hay năng lượng mặt trời không? Không lo hết điện. Tôi rất thích nó."
t *** 3 (khuyết danh)
"Gia đình mình dùng rất tốt, đi công trường hay đi làm thực sự có tác dụng làm mát rất tuyệt vời, mình rất khuyên dùng cho gia đình mình, nhắm mắt mua là được."
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng sản phẩm tốt. Nó cũng rất mát mẻ sau khi mặc nó. Chất liệu bên ngoài cũng khá cứng và không mấy mềm mại. Có thể được sử dụng trên các trang web xây dựng"
với *** 6 (giấu tên)
"Chất lượng mũ bảo hiểm rất tốt, tay nghề tốt, đội rất thoải mái, tôi rất hài lòng với việc giao hàng và giao hàng rất nhanh, đội vào mát hơn rất nhiều, thoải mái hơn nhiều so với loại thông thường mũ bảo hiểm! Khuyên mọi người nên mua"
t *** 5 (giấu tên)
"Quạt có thể điều chỉnh bật tắt độc lập, khi nóng sẽ bật để làm mát và thổi mát."
t *** 0 (ẩn danh)
"Đã nhận hàng, cảm giác rất tốt, không hư hỏng, rất mát"

0965.68.68.11