Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập

MÃ SẢN PHẨM: TD-718141937059 Đã bán hơn 400
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
892,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yi'an
Mô hình: FF10
Chất liệu: NHỰA ABS
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Đông Quan
sắp xếp theo màu sắc:Màu vàng [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt Nguồn điện kép 8000 năng lượng mặt trời + pin lithium-gửi bộ sạc Màu vàng [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt Nguồn điện kép 10000 năng lượng mặt trời + pin lithium-gửi bộ sạc màu vàng [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 Quạt 12000- năng lượng mặt trời + pin lithium cung cấp năng lượng kép-gửi bộ sạc màu vàng [bốn quạt 9000 phiên bản đơn giản] năng lượng mặt trời + pin lithium cung cấp năng lượng kép-gửi bộ sạc màu vàng [bốn quạt điều hòa 13000 phiên bản Bluetooth] điều hòa không khí làm lạnh + Bluetooth nghe nhạc-gửi bộ sạc Màu vàng [Phiên bản Four Fans-Storm] Nâng cấp và tăng cấp nguồn kép cho quạt-năng lượng mặt trời + pin lithium-gửi bộ sạc Màu vàng [Four Fans-Bluetooth Storm Edition] nâng cấp và tăng cường quạt + bộ sạc gửi chức năng Bluetooth Màu vàng [Bốn quạt-Điều hòa không khí Phiên bản Bluetooth Storm] nâng cấp để tăng quạt + làm lạnh điều hòa không khí + chức năng Bluetooth đỏ [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt 8000 năng lượng mặt trời + nguồn điện kép pin lithium-gửi bộ sạc màu đỏ [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt 10000 năng lượng mặt trời + pin lithium kép Nguồn điện - gửi bộ sạc màu đỏ [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt 12000 - nguồn điện kép năng lượng mặt trời + pin lithium - gửi bộ sạc màu đỏ [bốn quạt 9000 phiên bản đơn giản] nguồn điện kép năng lượng mặt trời + pin lithium - gửi bộ sạc màu đỏ [bốn quạt 13000 máy điều hòa Phiên bản Bluetooth] làm lạnh điều hòa không khí + Bluetooth nghe nhạc - gửi bộ sạc màu đỏ [bốn quạt - phiên bản bão] nâng cấp để tăng quạt - nguồn điện kép năng lượng mặt trời + pin lithium - gửi bộ sạc màu đỏ [bốn quạt - phiên bản bão Bluetooth] nâng cấp và tăng quạt + chức năng Bluetooth - gửi bộ sạc màu đỏ [bốn quạt - điều hòa không khí Phiên bản bão Bluetooth] nâng cấp để tăng quạt + làm mát điều hòa + chức năng bluetooth màu xanh lam [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt Bộ nguồn kép 8000 năng lượng mặt trời + pin lithium - gửi bộ sạc màu xanh lam [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt Nguồn điện kép 10000 năng lượng mặt trời + pin lithium-gửi bộ sạc màu xanh lam [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt Nguồn điện kép 12000 năng lượng mặt trời + pin lithium-gửi bộ sạc màu xanh lam [bốn quạt 9000 phiên bản đơn giản] năng lượng mặt trời + Bộ nguồn pin kép lithium - gửi bộ sạc màu xanh [bốn quạt 13000 điều hòa phiên bản Bluetooth] điều hòa không khí làm lạnh + Bluetooth nghe nhạc - gửi bộ sạc màu xanh [bốn quạt - phiên bản bão] nâng cấp và tăng quạt - năng lượng mặt trời + pin lithium cung cấp - gửi sạc màu xanh [Bốn quạt-Phiên bản bluetooth Storm] Nâng cấp và tăng chức năng quạt + Bluetooth - gửi sạc màu xanh [Bốn quạt-điều hòa phiên bản Bluetooth Storm] Nâng cấp và tăng quạt + làm mát điều hòa + chức năng Bluetooth màu trắng [Nâng cấp động cơ chổi than ] 2 quạt 8000- Nguồn năng lượng mặt trời + pin lithium kép-gửi bộ sạc màu trắng [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt Nguồn điện kép 10000 năng lượng mặt trời + pin lithium-gửi bộ sạc màu trắng [nâng cấp động cơ không chổi than] 2 quạt 12000-năng lượng mặt trời + pin lithium kép cung cấp điện-gửiSạc trắng [bốn quạt 9000 phiên bản đơn giản] năng lượng mặt trời + nguồn điện kép pin lithium - gửi sạc trắng [bốn quạt 13000 điều hòa phiên bản Bluetooth] điều hòa không khí làm lạnh + Bluetooth nghe bài hát - gửi sạc trắng [bốn quạt - phiên bản bão] nâng cấp và tăng Quạt-năng lượng mặt trời + pin kép cấp nguồn-gửi bộ sạc màu trắng [bốn quạt-phiên bản bão Bluetooth] nâng cấp và tăng quạt + chức năng Bluetooth-gửi bộ sạc màu trắng [bốn quạt-điều hòa không khí Phiên bản bão Bluetooth] nâng cấp và tăng quạt + không khí điều hòa làm lạnh + Chức năng Bluetooth màu vàng - quạt đôi phiên bản tiêu chuẩn [năng lượng mặt trời + sạc USB] nguồn điện kép - gửi cáp sạc
Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập Mũ bảo hộ có quạt năng lượng mặt trời siêu mát, Mũ công trường chống va đập

Customer Reviews

t *** 0 (ẩn danh)
"Đây là lần đầu tiên mua, tôi cảm thấy khá tốt, rất hài lòng."
Qui *** 3 (Khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, gió to, mát, dùng được nửa ngày, pin vẫn đủ, mình sẽ tặng thêm 1 cái nữa cho thợ."
t *** 9 (khuyết danh)
"Gió mạnh, mặc thoải mái, thoáng mát, chất lượng tốt, thiết thực"
Điện thoại *** 5 (Giấu tên)
"Quạt mũ rất nhiều gió, mỗi quạt có một công tắc độc lập, đồng thời có thể hiển thị chức năng nguồn và chức năng thoại mọi lúc.Pin trong mũ rất bền, 4 cái quạt vẫn còn hơn nửa công suất trong 1 ngày."
Dành cho *** Ni (giấu tên)
"Thấy đồng nghiệp của mình đội loại mũ quạt này có vẻ hay ho, mình đã hỏi thông tin về bé và mua một chiếc, rất tốt, chất lượng tốt, sức gió rất mạnh, có thể điều chỉnh được sức gió, và có là thời lượng pin năng lượng mặt trời, điều này thực sự tốt. Có đèn vào ban đêm. thực tế."
t *** 6 (khuyết danh)
"Mũ quạt có hình thức tinh tế, dày dặn và chất lượng tốt, gió mạnh, hậu cần nhanh chóng, thái độ phục vụ khách hàng tốt, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè."
t *** 2 (khuyết danh)
"Mình mua cho bố, bố nói đội cái này rất tốt mà không bị đổ mồ hôi đầu"
Fan *** 2 (Khuyết danh)
"Đúng như tôi nghĩ, gió mạnh, phụ kiện đầy đủ, chính hãng, dễ sử dụng, chất lượng tốt và giá rẻ, hậu cần nhanh chóng và chất lượng tốt."
t *** 1 (giấu tên)
"Đúng như tôi nghĩ, gió mạnh, phụ kiện đầy đủ, chính hãng, dễ sử dụng, chất lượng tốt và giá rẻ, hậu cần nhanh chóng và chất lượng tốt."
Gió 5 *** (giấu tên)
"Rất hài lòng, chức năng tốt, chất lượng rất tốt, chất liệu cũng tốt, chắc chắn hơn hầu hết các loại mũ bảo hiểm trên công trường, cô nhân viên chăm sóc khách hàng cũng rất kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của tôi."
t *** 2 (khuyết danh)
"Đã nhận được mũ, rất ưng ý, đúng như mô tả của nhà bán hàng, đội rất mát, bạn bè công trường rất ghen tị, hàng chính hãng, giá cả phải chăng, thái độ phục vụ khách hàng tốt , bạn nào cần thì nhanh tay mua nhé"
b *** 6 (khuyết danh)
"Hai bên trái phải không có khe hở, quạt ở ngoài, không có khe hở gió không thổi vào được, tôi đã yêu cầu bộ phận chăm sóc khách hàng cho tôi trả lại hàng, trời nắng nóng như vậy mà hàng về mất mấy ngày v.v. Tôi cần nó gấp. Làm thế nào tôi có thể trả lại sản phẩm?"
z *** 5 (ẩn danh)
"Gió rất mạnh, mũ rất tốt, đội mũ cứng bình thường thì rất nóng, đội mũ quạt thì mát [mát][mát][mát]"
t *** 8 (khuyết danh)
"Đã nhận được mũ bảo hộ, sản phẩm giống hệt hình, chất lượng rất tốt, thái độ bán hàng trả lời nhanh, giao hàng nhanh, rất đáng mua."
y *** a (khuyết danh)
"Đây là lần đầu tiên tôi mua một sản phẩm đắt tiền như vậy, nhưng tôi cảm thấy nó có những lợi ích của nó, và tôi đã mất vài ngày để đánh giá nó! Mũ bảo hộ lao động này có chất lượng tốt, sức gió mạnh, một lần sạc có thể sử dụng được vài ngày, đây là sản phẩm tốt mà người lao động nhập cư chúng tôi đang cần."
t *** 8 (khuyết danh)
"khoản vay thực tế"

0965.68.68.11