Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-713149568139 Đã bán 64
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
720,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Mô hình: FSM-6F20BA-Y20000
Thương hiệu: Nam Cực
Chất liệu: NHỰA ABS
Phân loại màu sắc: Năng lượng mặt trời quạt kép [vàng 8000] gửi cáp sạc, năng lượng mặt trời quạt kép [đỏ 8000] gửi cáp sạc, quạt đôi, năng lượng mặt trời kép, điều hòa kép [vàng 10000] gửi đầu + dây sạc, quạt đôi, năng lượng mặt trời kép, điều hòa kép [đỏ 10000] gửi sạc Đầu + dây quạt đôi điều hòa đôi năng lượng mặt trời [vàng 15000] gửi sạc + dây quạt đôi điều hòa đôi năng lượng mặt trời [đỏ 15000] gửi sạc + dây quạt đôi điều hòa đôi năng lượng mặt trời [trắng 15000] gửi đầu sạc + dòng quạt đôi Điều hòa kép năng lượng mặt trời kép [xanh dương 15000] gửi đầu sạc + dòng bốn quạt Điều hòa kép năng lượng mặt trời kép bluetooth [vàng 13000] gửi sạc nhanh đầu + dòng bốn quạt điều hòa đôi năng lượng mặt trời bluetooth [đỏ 13000] gửi sạc nhanh đầu + dòng bốn quạt đôi Điều hòa kép năng lượng mặt trời Bluetooth [vàng 18000] gửi đầu sạc nhanh + dòng bốn quạt điều hòa kép năng lượng mặt trời kép bluetooth [đỏ 18000] gửi đầu sạc nhanh + dòng bốn quạt Điều hòa kép năng lượng mặt trời kép bluetooth [18000 trắng] gửi đầu sạc nhanh + dòng bốn quạt Điều hòa kép năng lượng mặt trời kép Bluetooth [xanh dương 18000] gửi đầu sạc nhanh + dòng sáu quạt năng lượng mặt trời kép điều hòa kép bluetooth [vàng 20000] gửi đầu sạc nhanh + dòng 6 Quạt điều hòa kép năng lượng mặt trời kép bluetooth [đỏ 20000] gửi đầu sạc nhanh + dòng 6 Quạt điều hòa kép năng lượng mặt trời kép bluetooth [trắng 20000] gửi đầu sạc nhanh + dòng sáu quạt điều hòa kép năng lượng mặt trời đôi bluetooth [xanh 20000] gửi đầu sạc nhanh + quạt dòng tám điều hòa kép năng lượng mặt trời bluetooth [vàng 22000] gửi đầu sạc nhanh + dòng Tám quạt, năng lượng mặt trời kép, điều hòa kép, Bluetooth [đỏ 22000] gửi đầu sạc nhanh + quạt 8 dòng, năng lượng mặt trời kép, điều hòa kép Bluetooth [22000 trắng] gửi đầu sạc nhanh + quạt 8 dòng, năng lượng mặt trời kép, điều hòa kép Bluetooth [xanh dương 22000] gửi sạc nhanh đầu + dây
Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện Mũ bảo hộ quạt đa năng sạc năng lượng mặt trời Mũ điều hòa không khí lạnh làm mát mũ bảo hộ điện

Customer Reviews

t *** 1 (giấu tên)
"Hàng về nhanh, đóng gói cẩn thận, nhận xong không có vấn đề gì, sức gió không tệ, khá rộng, mình mua đi làm về đội, mình nghĩ có vài đồng nghiệp dùng loại mũ này ."
Kam *** 6 (Khuyết danh)
"Sau khi xem xét những chiếc mũ trong nhiều ngày và so sánh nhiều chiếc, cuối cùng tôi đã chọn chiếc mũ này, và tôi rất hài lòng với hàng hóa nhận được."
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng mũ rất tốt, mình mua cho bố, bố mang đi công trường, đội vài ngày, quạt trước sau có thể bật riêng, có điều hòa nên rất thích thoải mái khi thổi. Bố nói rằng pin bền và có thể dùng được cả ngày. , Có sách hướng dẫn nhìn qua là hiểu, dễ vận hành và đáng đồng tiền bát gạo."
y *** 5 (giấu tên)
"Mặc không nặng, quạt chạy hơi ồn, tạm chấp nhận được, gió khá mạnh nên mặc mát hơn nhiều."
t *** 5 (giấu tên)
"Sản phẩm thực tế giống với hình ảnh, khi nhận được không có lỗi gì, mọi chức năng đều bình thường, sau khi test thì sức gió rất mạnh, hàng về nhanh, tôi rất hài lòng về một lần mua sắm."
t *** 4 (khuyết danh)
"Bé đã nhận được, đèn phía trước nắp rất sáng, điều chỉnh sức gió dễ thao tác, sạc đầy có thể đeo cả ngày, đeo cái này đi làm không thấy nóng, rất đáng thu mua."
Geng *** 4 (khuyết danh)
"Mình thấy có sự kiện nên mua, mình dùng được mấy ngày rồi, đi làm mặc rất mát mà giá lại rất rẻ, mua là được."
F *** 2 (Khuyết danh)
"Tôi đã nhận được nắp quạt và dùng thử trong một buổi sáng. Gió rất mạnh và có thể hoạt động rất lâu sau một lần sạc. Nó được trang bị các tấm pin mặt trời và có thể tự động sạc bằng năng lượng mặt trời bên ngoài, điều này rất thú vị. thực tế."
t *** 0 (ẩn danh)
"Đồng nghiệp của tôi khuyên tôi nên mua nó, chiếc mũ được trang bị quạt và điều hòa không khí làm mát, đội khi làm việc trên công trường sẽ thoải mái hơn nhiều, trọng lượng vừa phải và gió mạnh, tôi đã không thất vọng ."
Hê *** 6 (Khuyết Danh)
"Gió khá mạnh, mặc rất mát và thoải mái, trọng lượng vừa phải, pin bền, công nhân mang ra công trường cũng ghen tị, haha."
Feng *** wu (khuyết danh)
"Đã nhận được nắp quạt, đeo vào không thấy nóng lắm, làm mát bằng điều hòa, mát dễ chịu, gió thổi mạnh."
t *** 6 (khuyết danh)
"Cap quạt rất tốt, điều chỉnh gió 6 cấp độ, đèn cap phía trước còn rất sáng, dùng được lâu 1 lần sạc, pin trâu, đáng tiền tiền."
riêng *** 7 (khuyết danh)
"Mũ có sức gió mạnh, đèn trên mũ rất sáng, tay nghề tinh xảo, pin hỗ trợ năng lượng mặt trời dùng được rất lâu, rất đáng mua với mức giá này."
Thanh * qing (khuyết danh)
"Mũ bảo hiểm đội rất thoải mái, quạt thổi gió mạnh giúp bạn luôn mát mẻ, bộ phận chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn hỏi đáp nhanh chóng, giao hàng khá nhanh."
Dây *** tím (khuyết danh)
"Mũ nặng hơn mũ cứng thông thường một chút, sức gió không tệ, đội vào rất mát, dùng vài ngày thì thấy chất lượng rất tốt."
Giang *** i (khuyết danh)
"Mũ rất mát để đội khi gió to, và nó đã đến nhanh chóng. Khen ngợi."
t *** 3 (khuyết danh)
"Giao hàng nhanh, chất lượng rất tốt, quạt kép mặc rất mát, làm việc mát hơn rất nhiều."
t *** 2 (khuyết danh)
"Kích thước mũ phù hợp, gió to đội rất thoải mái, có tấm năng lượng mặt trời có thể sạc khi sử dụng, thiết kế rất chu đáo."
t *** 1 (giấu tên)
"Mũ đội rất mát, đèn trước mũ rất sáng, gió trước sau siêu mạnh, có giấy chứng nhận các bạn yên tâm sử dụng, khen ngợi."
t *** 0 (ẩn danh)
"Mũ khá tốt, dùng cả ngày vẫn còn phân nửa. Có quạt ở phía trước và phía sau, có thể điều chỉnh tốc độ gió riêng biệt, mũ có lực gió mạnh, dễ sử dụng, bạn đừng lo sau khi mua về sẽ không sử dụng được. Chỉ cần bật công tắc quạt và sạc điện thoại của bạn.Thật tuyệt khi có nó trong mùa hè này"

0965.68.68.11