Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ

MÃ SẢN PHẨM: TD-718413832898 Đã bán 1
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
439,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: U57217
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thái Châu
Phân loại màu sắc: Bộ quần áo cách nhiệt 5 mảnh J78-500 độ (mẫu thông thường) Bộ quần áo 5 mảnh cách nhiệt M82-500 độ (mẫu chất lượng cao) có báo cáo thử nghiệm Bộ quần áo 5 mảnh cách nhiệt C75-500 độ ( dày) Báo cáo thử nghiệm Bộ quần áo cách nhiệt năm mảnh P20-500 độ (kèm ba lô) bao gồm báo cáo thử nghiệm Bộ quần áo cách nhiệt năm mảnh J71-1000 độ (kiểu thường) Cách nhiệt năm mảnh I26-1000 độ bộ quần áo (kiểu chất lượng cao) có báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm Q24-bộ quần áo cách nhiệt 1000 độ 5 món (dày) bao gồm báo cáo thử nghiệm D86-bộ 5 món quần áo cách nhiệt 1000 độ C (có ba lô) với báo cáo thử nghiệm F81-500 độ C chỉ áo + quần (mẫu thường) ) J37-500 độ chỉ áo + quần (mẫu chất lượng cao) kèm báo cáo thử nghiệm Găng tay cách nhiệt Q68-500 độ (mẫu chất lượng cao) kèm báo cáo thử nghiệm S45-500 mũ trùm đầu độ (mẫu chất lượng cao) có báo cáo thử nghiệm Q45-1000 độ chỉ áo khoác + quần (bình thường) R50-1000 độ chỉ áo khoác + quần (chất lượng cao) có báo cáo thử nghiệm Găng tay cách nhiệt Q28-1000 độ (chất lượng cao) có báo cáo thử nghiệm C61 -Mui xe 1000 độ (chất lượng cao) với báo cáo thử nghiệm
Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ Quần áo cách nhiệt 1000-500 độ chống cháy quần áo làm việc chịu nhiệt độ cao quần áo chống bỏng quần áo bảo hộ quần áo chống cháy quần bảo hộ

0965.68.68.11