Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ

MÃ SẢN PHẨM: TD-643389636762 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
644,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: LEAGOR/ Lingge
Mã số: KT1601
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2021
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Thành phần chất liệu: polyetylen terephthalate (polyester) 85% cotton 15%
Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ Quần áo có quạt mùa hè quần áo điều hòa mát mẻ quần áo công sở nam dài tay chống say nắng ngắn tay hàn điện mỏng có thể sạc lại áo bảo hộ

Customer Reviews

t *** 6 (khuyết danh)
"Làm việc trong xưởng nóng quá, quần áo con dâu mua điều hòa chỉ đơn giản là một công cụ thần kỳ để hạ nhiệt, nếu không thì ngày nào cũng phải ướt ba bốn cái áo, giờ đã có rồi. Một thiết lập là đủ, và tốc độ gió mạnh, nó vừa phải trong một ngày. Khen ngợi."
tôi *** 1 (giấu tên)
"Các đồng nghiệp khuyên nên mua nó, nó thực sự mát mẻ, không cần phải đổ nhiều mồ hôi sau khi mặc, một chút mồ hôi, nó sẽ khô sau khi thổi một lúc, khô ráo và thoải mái"
t *** 2 (khuyết danh)
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có những bộ quần áo có quạt, nó chỉ đơn giản là một vật phẩm để hạ nhiệt, hãy đeo một chiếc quạt điện trên người. Thật mát mẻ. Bạn không cần nó."
t *** 2 (khuyết danh)
"Quần áo vừa vặn, trước đây tôi lớn hơn một cỡ, tôi gầy hơn, gió đã hết, dịch vụ khách hàng rất kiên nhẫn, tôi đã đổi kích cỡ cho tôi, có bảo hiểm vận chuyển, tôi không tốn đồng nào, bây giờ tôi đang mặc một chiếc áo gió nhỏ, thật tuyệt vời"
Mức độ siêu cao (ẩn danh)
"Tôi thực sự không biết phải nói gì, bộ quần áo này thực sự rất quan tâm đến những người lao động chân tay ngoài trời, tôi không thể đánh giá cao cảm giác làm việc ngoài trời vào mùa hè, mồ hôi đầm đìa và sức mạnh khó chịu của quần áo dính vào lưng, mặc đồ máy lạnh gió thổi mát rượi dễ chịu quá"
Cao *** n (Khuyết danh)
"Khi quần áo được thổi, bên trong đầy gió, quấn quanh cơ thể, rất mát mẻ, và không cần phải lo lắng về việc đổ mồ hôi nữa, quần áo thoải mái hơn, thật tuyệt"
Lưu *** ah (khuyết danh)
"Mùa hè năm nay đi chụp không còn nóng nữa, hôm nay tăng hơn chục cân, mua loại to hơn và nguồn điện, tôi là khách hàng cũ, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt."
y *** 6 (giấu tên)
"Chất lượng rất tốt, giao hàng nhanh, khen ngợi"
khói *** c (khuyết danh)
"Được một người bạn giới thiệu, chất lượng tốt và rất tiện lợi khi sử dụng"
t *** 5 (giấu tên)
"Với thái độ cố gắng, tôi sẽ không sợ mặc nó vào một ngày nắng nóng sau khi mua nó."
p *** 0 (ẩn danh)
"Tôi thực sự khuyên bạn nên mặc nó, nó rất thoải mái và chuyển phát nhanh rất nhanh"
bạn *** c (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, tôi rất thích, và tôi sẽ ủng hộ trong tương lai"
Đó là *** Sword (Khuyết danh)
"Quần áo rất tốt, thích hợp cho công việc ngoài trời, rất mát mẻ, khen ngợi"
mép *** 4 (khuyết danh)
"chất lượng tốt. Dễ sử dụng, sau khi sử dụng thì hiệu quả rất tốt, hàng chính hãng"
q *** g (khuyết danh)
"Chuyển phát nhanh giao tận nơi, mặc thẳng vào, ngồi làm việc cạnh phòng phơi nóng quá, mặc quần áo có quạt mát quá, không còn đổ mồ hôi nữa"
t *** 7 (khuyết danh)
"Bộ quần áo điều hòa này thực sự rất mát mẻ. Quần áo điều hòa vào mùa hè giống như một chiếc áo khoác nhỏ có đệm vào mùa đông, thật ân cần và thoải mái, còn gì dễ chịu hơn làn gió mát vào mùa hè."
moe *** a (khuyết danh)
"Đã nhận được quần áo, rất mát, quạt rất êm, chỉ đủ chạy 1 ngày, rất tốt"
Đầu *** nhỏ (khuyết danh)
"Nói chung là khá ổn, chất lượng tốt"
Bài hát *** 3 (Khuyết danh)
"Không, nếu bạn không có sức mạnh đó, bạn có thể mua nó như một thứ xa xỉ, chưa kể nó thực sự thú vị, tuyệt vời và bạn có thể điều chỉnh nó theo ý muốn."
t *** 4 (khuyết danh)
"Đây là lần đầu tiên tôi mua loại quần áo này, rất hài lòng, khen ngợi"

0965.68.68.11