Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ

MÃ SẢN PHẨM: TD-717742468404 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,092,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Nam Cực
Kích thước: S (160) M (165) L (170) XL (175) 2XL (180) 3XL (185) 4XL (190)
Vải: Cotton pha
sắp xếp theo màu sắc:2 quạt mẫu rằn ri 1 cái 50.000 phụ kiện 12V [gió mạnh] 1 bộ 4 quạt mẫu rằn ri 1 cái 50.000 phụ kiện 12V [gió mạnh] 1 bộ 4 quạt mẫu rằn ri 1 cái 100.000 phụ kiện 12V [gió mạnh] 1 bộ 2 quạt mẫu rằn ri 1 50,000 19V [Siêu gió] Phụ kiện 1 bộ 4 quạt rằn ri 1 cái 100,19V [Siêu gió] 1 bộ 2 quạt rằn ri 1 cái 50,24V [Hurricane] 1 bộ 4 quạt rằn ri 1 cái 100,000 24V [Cơn bão] phụ kiện 1 bộ 4 quạt mẫu xanh navy 1 cái 500012V phụ kiện 500012V [gió mạnh] 1 bộ 4 quạt mẫu xanh navy 1 cái 1000012V phụ kiện 1000012V [gió mạnh] 1 bộ 4 quạt mẫu xanh navy 1 cái 1000019V [gió siêu mạnh] Phụ kiện 1 bộ 4 quạt kiểu Xanh navy 1 cái 100.000 24V [Bão] Phụ kiện 1 bộ 4 quạt xám 1 cái 50.000 12V [gió mạnh] Phụ kiện 1 bộ 4 quạt xám 1 cái 100.000 12V [gió mạnh] Phụ kiện 1 bộ 4 quạt Phụ kiện kiểu xám 1 cái 100,0019V [gió siêu mạnh] 1 bộ 4 kiểu quạt phụ kiện xám 1 cái 100,0024V [bão] 1 bộ 2 quạt kiểu rằn ri 2 cái 50,012V [gió mạnh] phụ kiện 1 bộ 4 kiểu quạt rằn ri 2 cái 50,0012V【Gió mạnh】Phụ kiện 1 bộ 4 quạt ngụy trang 2 cái 100,12V【Gió mạnh】Phụ kiện 1 bộ 2 quạt ngụy trang 2 cái 50,19V【Gió siêu mạnh】Phụ kiện 1 bộ 4 quạt ngụy trang 2 cái 100,19V【Siêu gió】Phụ kiện 1 bộ 2 mẫu quạt ngụy trang 2 cái 50.000 24V [Bão]Phụ kiện 1 bộ 4 quạt mẫu ngụy trang 2 cái 100.000 24V [Bão]Phụ kiện 1 bộ 4 quạt mẫu xanh navy 2 cái 50.000 12V【Gió mạnh】Phụ kiện 1 Bộ 4 quạt mẫu xanh hải quân 2 cái phụ kiện 1000012V [gió mạnh] 1 bộ 4 quạt mẫu xanh hải quân 2 cái 1000019V phụ kiện 1000019V [gió siêu mạnh] 1 bộ 4 quạt mẫu xanh hải quân 2 cái 1000024V phụ kiện [cơn bão] 1 bộ 4 mẫu quạt Phụ kiện xám 2 cái 50.000 12V [gió mạnh] 1 bộ 4 quạt mẫu xám 2 cái 100.0012V phụ kiện [gió mạnh] 1 bộ 4 quạt mẫu xám 2 cái 100.0019V [siêu gió mạnh] phụ kiện 1 bộ 4 mẫu quạt xám 2 cái 10 phụ kiện 10.000 24V [bão] 1 bộ 2 quạt mẫu xanh hải quân 1 cái 50.000 phụ kiện 12V [gió mạnh] 1 bộ 2 quạt mẫu xanh hải quân 1 cái 50.000 19V [siêu gió mạnh] phụ kiện 1 bộ 2 mẫu quạt xanh hải quân 1 cái 50,0024V [bão] Phụ kiện 1 bộ, 2 kiểu quạt, xanh hải quân, 2 cái, 50,000 12V phụ kiện [gió mạnh], 1 bộ, 2 kiểu quạt, xanh nước biển xanh dương, 2 cái, 50.000 phụ kiện 19V [gió cực mạnh], 1 bộ, 2 kiểu quạt, xanh hải quân, 2 cái, 50.000 phụ kiện 24V [bão], 1 bộ 2 mẫu quạt xám 1 cái 50.000 phụ kiện 12V [gió mạnh] 1 bộ2 mẫu quạt màu xám 1 phụ kiện 50.019V [gió cực mạnh] 1 bộ 2 mẫu quạt màu xám 1 phụ kiện 50.024V [bão] 1 bộ 2 mẫu quạt màu xám 2 phụ kiện 50.012V [gió mạnh] 1 bộ 2 mẫu quạt màu xám 2 phụ kiện 50.019V [gió siêu mạnh] 1 bộ 2 quạt màu xám 2 phụ kiện 50.0024V [cơn bão] 1 bộ
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: làm việc
Đối tượng áp dụng: trung niên
Phân loại trên và dưới: Tops
Ngành áp dụng: xưởng sản xuất
Loại công việc: công nhân
Thời gian đưa ra thị trường: 2023
Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ Quần áo người Nam Cực 4 quạt, quần áo điều hòa, quần áo công nhân giải nhiệt mùa hè, chống nóng mùa hè, quần yếm sạc điện giải nhiệt áo gile bảo hộ

Customer Reviews

y***0(匿名)
2023年05月20日 14:52
"衣服收到,耐脏耐磨,码子准,穿着刚刚好,下水洗了不会掉色,良心卖家,值得推荐"
t***0
2023年06月06日 17:00
"电池容量大,风力也大,很凉快,尺码标准。面料柔软舒服。"
t***0
2023年06月06日 17:04
"收到货就赶紧试了一下,风力很大。穿上很凉快,面料柔软舒服。值得购买。"
w***3
2023年05月20日 14:59
"很不错的一款,价格合理,到货速度很快,卖家服务热情"
h***n
2023年06月09日 21:34确认收货后 0 天追加
"收货有几天了,这几天都穿着上工地,明天工作时间为9小时,有了这个风扇衣服,凉快了不少。大太阳?天也不会像之前那么热,特别开着4档,风力特大,工友说我在开飞机?。电池量也可以,测试了几个档的时间,1档大概2~3天,今天用2档,2档风也好大,衣服都是鼓气的。用了9.30小时还剩2格半电量,明天再用一天完全没问题,,3档一天也没问题,4档一天可能有点困难。衣服质量不错,机器也好,这个价位很值…… [追加评论] 这是今天2档使用一天剩下的电"
覃***慧
2023年06月16日 17:05
"给妈妈买的,质量不错,风也很大,很适合夏天去做工"
y***8
2023年06月12日 08:33
"有风,可以,本来就天气热,吹的自然也不是冷风,但总归是凉快的,不会出汗了,还是减轻点热的,"
t***5(匿名)
2023年05月22日 10:50
"买了很多次了,不断有工友叫我帮他们买,?这一次一下买了六七套,品质很不错,配件看着就不错,不是别家差的那样,风力大,最主要这家售后也特别好,之前那根线有点小问题直接补发了过来,这样的商家值得信赖"
t***1(匿名)
2023年06月01日 17:39
"此用户没有填写评价。"

0965.68.68.11