Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-640277897750 Đã bán 3000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
191,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: King Kong Bull
Model: Áo phản quang bò King Kong
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Kim Hoa
Phân loại màu: Khóa kéo hai chiều tiêu chuẩn quốc gia (màu xanh huỳnh quang), khóa kéo hai chiều tiêu chuẩn quốc gia (màu vàng đường sắt), khóa kéo hai chiều tiêu chuẩn quốc gia (đỏ cam), khóa kéo hai chiều tiêu chuẩn quốc gia (màu đỏ lớn), tiêu chuẩn quốc gia hai -Nâng cấp khóa kéo ngang (xanh nhạt) Khóa kéo đa năng (xanh huỳnh quang) Nâng cấp khóa kéo đa năng (màu vàng đường sắt) Nâng cấp khóa kéo đa năng (màu đỏ lớn) Nâng cấp khóa kéo đa năng (xanh nhạt) Nâng cấp đa năng Khóa kéo túi chức năng (đỏ cam) Nâng cấp khóa kéo túi đa năng (xanh đậm) Nâng cấp khóa kéo túi thoáng khí đa năng (xanh huỳnh quang) Nâng cấp khóa kéo túi thoáng khí đa năng (đỏ to) Nâng cấp khóa kéo túi thoáng khí đa năng (đỏ cam) Khóa kéo thoáng khí túi đa năng nâng cấp (Xanh đậm) Khóa kéo thoáng khí túi đa năng nâng cấp (màu cam trên và xanh dương dưới) Khóa kéo thoáng khí túi đa năng nâng cấp (xanh lá cây trên và xanh dương dưới) Khóa kéo hai chiều ngang và hai chiều tiêu chuẩn quốc gia ( huỳnh quang màu xanh lá cây) Tiêu chuẩn quốc gia dây kéo hai ngang và hai dọc (đường sắt Màu vàng) Tiêu chuẩn quốc gia hai ngang hai dây kéo dọc (xanh đậm) Tiêu chuẩn quốc gia hai ngang hai dây kéo dọc (xanh đậm) Tiêu chuẩn quốc gia hai ngang hai dây kéo dọc (xanh nhạt) Tiêu chuẩn quốc gia hai ngang hai dây kéo dọc (đỏ cam) Hai ngang tiết kiệm Velcro loại 60g (huỳnh quang xanh) Tiết kiệm hai ngang Velcro loại 60g (đỏ cam) Vẩy cá Lưới vàng hàng trắng vảy cá lưới đỏ hàng vàng vảy cá lưới đen hàng vàng lưới màu đen vảy cá màu trắng mặt hàng vảy cá màu đỏ rượu vang lưới màu vàng mặt hàng màu xanh huỳnh quang kiểu dính liền Lưới vảy cá màu cam lưới vảy cá một mảnh mẫu sang trọng nhiều túi-mẫu sang trọng nhiều túi màu xanh lục huỳnh quang-mẫu sang trọng nhiều túi màu đỏ lớn-màu cam mẫu sang trọng nhiều túi màu đỏ-màu xanh
Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang Áo phản quang quần áo phản quang áo bảo hộ công nhân vệ sinh xây dựng công trường phù hợp với giao thông nam huỳnh quang in tùy chỉnh áo mưa phản quang

Customer Reviews

t *** 6 (khuyết danh)
"Áo phản quang form dáng cực chuẩn, béo gầy đều mặc được, chất lượng cũng tốt, quan trọng nhất là có dải phản quang, ban đêm rất sáng, an toàn hơn nhiều so với quần áo bảo hộ lao động không có dải phản quang trước sau."
Yêu *** chị (khuyết danh)
"Màu sắc rất tươi sáng và hình in rất tốt, tôi rất hài lòng với sản phẩm thực tế, vải có cảm giác rất chắc chắn, cảm giác tốt hơn nhiều so với cái tôi đã mua trước đây, nếu tôi cần nó trong tương lai, tôi sẽ đến cửa hàng này để mua nó một lần nữa."
Trung bình *** 8 (Ẩn danh)
"Sản phẩm tốt nhưng thái độ chăm sóc khách hàng cực kỳ tệ, đã là cuối tháng nên tôi phải để ý kỹ kết quả thanh toán và dặn tôi xác nhận hóa đơn trước, tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trong ba ngày sau khi xác nhận đã nhận hàng và dịch vụ khách hàng mỗi ngày một khác. Hoặc là tôi phải đăng ký lại hoặc tôi đang xử lý hai hóa đơn với tổng hóa đơn thực tế dưới 500 nhân dân tệ.Việc đăng ký lập hóa đơn thực sự rất xa. Đề nghị các bạn có nhu cầu xuất vé cẩn thận ( thái độ phục vụ khách hà"
một *** 1 (giấu tên)
"Chữ viết rõ ràng và chất lượng rất tốt."
0 *** ánh sáng (ẩn danh)
"Mình đã mua nhiều lần rồi, chất lượng rất tốt, dịch vụ của Xiaohan cũng rất tốt"
t *** 5 (giấu tên)
"Kết cấu tốt, màu sắc tươi sáng, vừa vặn và thoải mái khi mặc"
O *** 4 (Khuyết danh)
"Tôi đang vội, tôi đang vội. Khi tôi nhìn thấy đánh giá tốt của người khác, tôi cũng cảm thấy như vậy, giống như những điều đó thực sự xảy ra, vào lúc này tôi thực sự đã phá vỡ sự phòng thủ của mình, làm sao tôi có thể không đánh giá tốt! ! Nền tảng mua hàng rất tốt, chất lượng tốt, đặc biệt là những sản phẩm có thương hiệu, đáng tin cậy, sản phẩm lý tưởng, chất lượng tốt, giao hàng nhanh, đáng khen ngợi"
du lịch *** 6 (khuyết danh)
"Hiệu suất chi phí cao! chất lượng tốt!"
t *** 3 (khuyết danh)
"Chất lượng áo phản quang rất tốt, mặc rất thoải mái, size chuẩn, tay nghề ổn"
t *** 3 (khuyết danh)
"Rất hài lòng, khen ngợi và hỗ trợ"
t *** 2 (khuyết danh)
"chất lượng tốt"
c *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, hiệu ứng phản chiếu tốt! Hiệu quả thoáng khí tốt, thoải mái khi mặc!"
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng trông khá tốt, tôi hài lòng với lần mua sắm này, tôi sẽ giới thiệu bạn bè mua nó, khen ngợi năm sao"
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, khuyên dùng"
Trương *** 7 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!chất lượng rất kém"
c *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, giá cả phải chăng và hậu cần rất nhanh"
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng của áo phản quang rất tốt, giá cả phải chăng, hậu cần nhanh chóng, rất hài lòng!"
t *** 3 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, tay nghề tốt, hiệu suất chi phí cao, thiết kế chu đáo, rất hài lòng"
t *** 5 (giấu tên)
"Đã nhận được áo, chất lượng rất tốt, mặc rất thoải mái"
t *** 6 (khuyết danh)
"Kích thước phù hợp, cảm thấy tốt, cảm thấy tốt, giao hàng nhanh, thái độ phục vụ là hạng nhất, tuyệt vời! 5 sao khen ngợi!"

0965.68.68.11