Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư

MÃ SẢN PHẨM: TD-694579606305 Đã bán 3000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
277,000 đ
kích cỡ:
cỡ L
Kích thước XL
mã 2XL
mã 3XL
sắp xếp theo màu sắc:
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: SFVest
Model: VM-1060
Kích thước: mã L, mã XL, mã 2XL, mã 3XL
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Kim Hoa
Phân loại màu: Vàng huỳnh quang nâng cấp, cam huỳnh quang nâng cấp, xanh hoàng gia, đỏ đậm nâng cấp, vàng vàng nâng cấp, lưới vàng huỳnh quang nâng cấp, lưới cam huỳnh quang nâng cấp, vàng huỳnh quang 1160, cam huỳnh quang 1160, lưới vàng huỳnh quang 1162, lưới cam huỳnh quang 1162 Huỳnh quang Tiêu chuẩn quốc gia cụ thể màu vàng (có dấu laze chống hàng giả) Lưới tiêu chuẩn quốc gia cụ thể màu vàng huỳnh quang (có vạch laze chống hàng giả) Tiêu chuẩn quốc gia cụ thể màu cam huỳnh quang (có vạch laze chống hàng giả)
Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư Quản lý áo vest an toàn phản quang bảo vệ quần áo phản quang lãnh đạo công trường xây dựng nhiều túi vest vàng quần áo an toàn giao thông áo phản quang kỹ sư

Customer Reviews

j *** m (khuyết danh)
"Áo rộng rãi và thoáng khí, túi trước ngực có khóa dán, hai túi dưới lớn, trang trí các dụng cụ nhỏ không có vấn đề gì, tôi nghĩ rất đáng để mua."
t *** 4 (khuyết danh)
"Áo giao nhanh, mình đã nhận được, mặc thử rất ưng, túi trước ngực có 2 lớp, 2 bên vai có móc treo, treo đồ nhỏ rất tiện lợi .Chất lượng là tốt, và lời khen ngợi là tốt."
Làng *** xưa (Khuyết danh)
"Tay nghề của áo vest rất tốt, không có một đường chỉ nào, tôi là khách quen và đã mua đồ của cửa hàng này nhiều lần, chất lượng không làm tôi thất vọng, khen ngợi."
Hồng *** rou (khuyết danh)
"Đó là vì chức năng phản quang đầy đủ và nhiều túi, túi ngực có hai lớp, túi bên hông cũng có hai lớp, khi làm việc chúng ta có nhiều dụng cụ, dễ dàng đóng gói, cũng rất an toàn khi mang theo. làm thêm vào ban đêm và giao hàng khá tốt.nhanh chóng."
Kam *** 6 (Khuyết danh)
"Tốc độ đặt hàng rất nhanh, chữ in bắt buộc phải rõ ràng, giặt một lần không phai màu, size chuẩn mặc thoải mái, khen ngợi."
t *** 4 (khuyết danh)
"Đã nhận được quần áo, chất liệu tốt, kích thước chuẩn, không có mùi, dây trơn, khi soi đèn pin thấy rõ hiệu ứng phản quang, khen ngợi."
Lee *** 3 (Khuyết danh)
"Chất vải của áo vest thoáng khí, tay nghề ổn, anh chuyển phát nhanh thái độ rất tốt, khi nào chuyển phát nhanh đến sẽ thông báo cho bạn qua điện thoại, khen ngợi."
Rối *** anh (khuyết danh)
"Áo vest không có sự khác biệt về màu sắc, kiểu dáng đẹp, chất vải thoải mái và thoáng khí, có thể mặc chắc chắn trong một ngày."
t *** 2 (khuyết danh)
"Mua tại công trường, tôi đã đặt hàng sau khi xem qua một số công ty, dịch vụ chăm sóc khách hàng rất chuyên nghiệp, nói đến là hiểu ngay, quần áo được đặt may theo yêu cầu, hiệu quả rất tốt, giá cả phải chăng giá cả phải chăng. Hàng được gửi đến cho tôi vội vàng. Thái độ phục vụ thuận tiện và tôi rất hài lòng. Đây là một mặt hàng tiêu dùng. Lần sau tôi cần đến nhà bạn để mua."
t *** 5 (giấu tên)
"Áo phản quang tốt, có tác dụng phản quang mạnh, khi đi ban đêm tôi có thể cảm nhận rõ xe phía sau sẽ giảm tốc độ và tránh mình khi mặc, mặc vào cảm thấy an toàn hơn rất nhiều."
Đến *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng quần áo rất tốt, tay nghề ổn, hiệu ứng phản quang vào ban đêm rất tốt, tôi rất hài lòng khi mua sắm"
Một con chó *** (Khuyết danh)
"Chất vải của quần áo đẹp hơn những lần mình mua trước, in miễn phí, chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình, giá cả rất tốt, giá cả phải chăng."
t *** 8 (khuyết danh)
"Tôi đã đi lấy nó khi nó đến và nó không làm tôi thất vọng, nó tốt hơn tôi mong đợi, túi hai bên lớn và có khuy bấm nên bạn không phải lo lắng về việc đánh rơi những thứ nhỏ nhặt."
c *** 2 (khuyết danh)
"Chiếc áo vest đã không làm tôi thất vọng khi nhận được, chất vải rất tốt, thoáng mát và thoải mái, tốc độ giao hàng rất nhanh, khách quen luôn tin tưởng và khen ngợi sản phẩm này."
x *** e (khuyết danh)
"Đã nhận được áo vest thật, không bị lệch màu, vải rất tốt, cảm thấy lần này mua đúng áo vest, lần sau có nhu cầu sẽ ghé nhà bạn mua."
1 *** g (ẩn danh)
"Quần áo nhận được vải tốt hơn mong đợi, giá cả phải chăng, không có mùi lạ, rất đáng đồng tiền bát gạo."
Tôi *** s (giấu tên)
"Hiệu ứng phản quang tốt vào ban đêm, tôi đã mua nó để đi vào ban đêm, nó có túi rất thiết thực, khen ngợi."
Ngô *** 3 (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, chất lượng vẫn rất tốt, giá rẻ hơn nhiều so với cửa hàng thực. Bây giờ hãy mặc nó ngay bên ngoài quần áo."
Lỗi quần áo (ẩn danh )
"Tôi đã mua vải lưới, rất thoáng khí trong thời tiết như thế này, bỏ đồ vào túi rất tiện lợi, đựng được cả điện thoại di động, không có đường chỉ, tay nghề rất tốt."
t *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng quần áo tốt, hậu cần cũng nhanh, size chuẩn, quần áo vừa vặn, rất đáng mua."

0965.68.68.11