Tùy chỉnh khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-694049386103 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
310,000 đ
màu sắc:
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Tagkita/her và những người khác
Kích thước: 4XL 5XL 6XL SML XL 2XL 3XL
Kiểu cổ áo: Ve áo
Màu sắc: Trắng 1 Trắng 2 Đỏ hồng 1 Đỏ hồng 2 Nâu 1 Nâu 2 Xanh denim 1 Xanh denim 2 Tím 1 Tím 2 Đen 1 Đen 2 Xám 1 Xám 2 Đỏ 1 Đỏ 2 Cam 1 Cam 2 Vàng 1 Vàng 2 Xanh huỳnh quang 1 huỳnh quang xanh lục 2 xanh dương 1 xanh dương 2 xanh hồ 1 xanh hồ 2 xanh nhạt 1 xanh nhạt 2
Kiểu tay áo: Thông thường
Mã số: CF168
Phong cách cơ bản: khác
Mùa áp dụng: mùa hè
Năm niêm yết Mùa: Mùa xuân 2023
chiều dài tay áo: tay áo ngắn
độ dày: Mỏng
Cảnh áp dụng: làm việc
phiên bản: tiêu chuẩn
Chức năng vải: nhanh khô
Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m Tùy chỉnh 
      khô nhanh ngắn tay lưới thoáng khí tòa nhà xây dựng vệ sinh đường bộ quần áo an toàn công trường quần áo quần áo phản quang tại chỗ mùa hè T áo phản quang 3m

Customer Reviews

t***3(匿名)
2023年03月12日 16:32
"真的超级喜欢,质量非常好,与卖家描述的一致!"
爱***8
2023年03月16日 11:44
"发货快,质量不错,价格实惠,值得购买"
乾***幽(匿名)
2023年02月22日 08:46
"反光效果:效果很好,很清晰, 外观款式:外观大气,简约"
灿***7(匿名)
2023年02月21日 10:58
"很棒的宝贝,物流很快,大小尺码合适,卖家服务态度很好"
t***1
2023年02月18日 08:17确认收货后 8 天追加
"此用户没有填写评价。 [追加评论] 衣服颜色没有色差,面料也不错,尺码合适"
快***压
2023年02月18日 20:58
"质量好,穿着合适,很满意"
h***9
2023年02月16日 10:22
"质量很好很喜欢面料很舒服"
t***8
2023年02月15日 09:16
"反光衣很好,站在路边修个车感觉安全了!"
守***宝
2023年02月15日 10:41
"做工还不错,没有异味,质量可以"
t***8
2023年02月26日 09:01
"质量很好值得购买"
t***4
2023年02月10日 16:41
"发货挺快的,做工不错,挺好。"
t***8(匿名)
2023年02月04日 23:08
"工作质量很好,面料很好,做工精细。"
t***4
2023年02月10日 15:36
"质量挺好的,会回购"
足***9(匿名)
14:47 ngày 16/02/2023
"挺快的。质量不错好评"
t *** 1
2023-02-16 15:46
"Chất lượng tốt, nhanh khô, giá rất cao, bạn nào có nhu cầu có thể mua nhé!"
t***9
19:45 ngày 13/02/2023
"Chất lượng tốt và tay nghề tốt"
băng *** tôi
09:00, 11/02/2023
"kích thước tốt và chất lượng tốt"
Bò***5
2023-02-03 05:09
"Vải ngắn tay thoáng khí"
t***9
2023-02-27 23:26
"Quần áo nhận được có chất lượng tốt và vừa vặn"
t***9 (ẩn danh)
Tháng 2 18, 2023 lúc 18:30
"Chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, tôi rất thích, khen ngợi"

0965.68.68.11