Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động

MÃ SẢN PHẨM: TD-648961016526 Đã bán 700+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
852,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dedong (phần cứng)
Kiểu dáng: nắp quạt đôi
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
?Mua lại để gửi quà tặng/bán hàng trực tiếp tại nhà máy/mua chênh lệch giá hoàn tiền đắt/bộ sưu tập cộng với mua hàng để có nhiều bất ngờ hơn! ! ! ?Số lượng càng nhiều chiết khấu càng + xuất hóa đơn + in ấn miễn phí (vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng) Quạt đôi tăng cường model 13000]-gửi mũ vành vàng năng lượng mặt trời [quạt kép 6000]-gửi mũ vành đỏ năng lượng mặt trời [quạt đôi 6000]-gửi mũ năng lượng mặt trời vành vàng [phiên bản nâng cao quạt đôi 8000]-gửi năng lượng mặt trời mũ vành đỏ [phiên bản nâng cao quạt đôi 8000] - gửi mũ vành vàng năng lượng mặt trời [quạt đôi 12000] - gửi mũ vành đỏ năng lượng mặt trời [quạt đôi 12000] - gửi năng lượng mặt trời mũ vành vàng [máy lạnh 9000 + quạt đôi + màn hình kỹ thuật số] - gửi năng lượng mặt trời mũ vành đỏ [máy lạnh 9000 + quạt đôi + màn hình kỹ thuật số] 】 - gửi năng lượng mặt trời mũ vành vàng [máy lạnh 9000 + quạt đôi] + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] - gửi năng lượng mặt trời vành mũ đỏ [máy lạnh 9000 + quạt đôi + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] - gửi năng lượng mặt trời vành mũ xanh [máy lạnh 9000 + quạt đôi + Bluetooth + Radio + kỹ thuật số Hiển thị]-gửi năng lượng mặt trời vành trắng [máy điều hòa 9000+quạt đôi+Bluetooth+radio+màn hình kỹ thuật số]-gửi mũ vành vàng [lớn] năng lượng mặt trời [quạt đôi bão + điều hòa không khí+Bluetooth+radio] đỏ [lớn] Năng lượng mặt trời [Quạt kép Storm + điều hòa + Bluetooth + radio] Năng lượng mặt trời kép màu vàng [10000 điều hòa kép + quạt kép + màn hình kỹ thuật số + 6 bánh răng có thể điều chỉnh] Năng lượng mặt trời kép màu đỏ [10000 điều hòa kép + quạt kép + màn hình kỹ thuật số + 6 bánh răng có thể điều chỉnh ] Phiên bản tăng cường năng lượng mặt trời kép màu vàng [15000 điều hòa kép + quạt kép + màn hình kỹ thuật số + thời gian chờ siêu dài] Phiên bản tăng cường năng lượng mặt trời kép màu đỏ [15000 điều hòa kép + quạt kép + màn hình kỹ thuật số + thời gian chờ siêu dài] Bốn quạt? Mua một món quà miễn phí! ! Mua đắt hoàn tiền! ! ! (Bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng để in/bộ sưu tập cộng với mua hàng với những điều bất ngờ!!!) Năng lượng mặt trời màu vàng [bốn mẫu quạt]---gửi năng lượng mặt trời vành mũ màu đỏ [bốn mẫu quạt]---gửi năng lượng mặt trời vành mũ màu vàng [ bốn quạt 13000+Bluetooth+radio] - Gửi năng lượng mặt trời màu đỏ cho bộ sạc [bốn quạt 13000+ Bluetooth + radio] - gửi năng lượng mặt trời vành mũ màu vàng [bốn quạt 16000+ điều hòa + Bluetooth + radio] - gửi năng lượng mặt trời vành mũ màu đỏ [ bốn quạt 16000+ điều hòa + Bluetooth + radio] - gửi sạc Năng lượng mặt trời xanh [bốn quạt 16000 + điều hòa + Bluetooth + radio] - gửi năng lượng mặt trời trắng vành mũ [bốn quạt 16000 + điều hòa + Bluetooth + radio] - gửi vành mũ Năng lượng mặt trời kép màu vàng [Bốn quạt + Điều hòa kép + Bluetooth + Radio + Màn hình kỹ thuật số + Giọng nói] Năng lượng mặt trời kép màu đỏ [Bốn quạt + Điều hòa kép + Bluetooth + Radio + Màn hình kỹ thuật số + Giọng nói] Phiên bản nâng cao năng lượng mặt trời kép màu vàng [Bốn quạt + Điều hòa kép Điều hòa không khí + Bluetooth + radio + chế độ chờ siêu dài]] Phiên bản tăng cường năng lượng mặt trời kép màu đỏ [bốn quạt + điều hòa không khí kép + Bluetooth + radio + chế độ chờ lâu] Sáu quạt? Mua một món quà miễn phí! ! Mua đắt hoàn tiền! ! ! (Bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng để in/bộ sưu tập cộng với mua hàng với những điều bất ngờ!!!) Năng lượng mặt trời kép màu vàng [sáu quạt 16000+ phát giọng nói + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] - năng lượng mặt trời kép màu đỏ [sáu quạt 16000+ phát giọng nói + Bluetooth + radio] + màn hình kỹ thuật số]-gửi năng lượng mặt trời kép vành vàng [sáu quạt 20000+ điều hòa + cuộc gọi + Bluetooth + đài + màn hình kỹ thuật số] -gửi năng lượng mặt trời kép vành đỏ [sáu quạt 20000+ điều hòa + cuộc gọi +Bluetooth+radio+màn hình kỹ thuật số]-gửi Hat vành xanh năng lượng mặt trời kép [sáu quạt 20000+ điều hòa + cuộc gọi + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] - gửi hat vành trắng năng lượng mặt trời kép [sáu quạt 20000+ điều hòa + cuộc gọi + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] - gửi mũ vành vàng năng lượng mặt trời kép [ Sáu quạt + điều hòa kép + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] Năng lượng mặt trời kép màu đỏ [sáu quạt + điều hòa kép + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] Năng lượng mặt trời kép màu xanh năng lượng [sáu quạt + điều hòa kép + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] Năng lượng mặt trời kép màu trắng [sáu quạt + điều hòa kép + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] Tám quạt? Bạn có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để in/thu thập cộng với mua hàng, tại đó là những bất ngờ! ! ! Năng lượng mặt trời kép màu vàng [tám quạt + điều hòa kép + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] Năng lượng mặt trời kép màu đỏ [tám quạt + điều hòa kép + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] Năng lượng mặt trời kép màu xanh lam [tám quạt + điều hòa kép + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] Hiển thị] Năng lượng mặt trời kép màu trắng [tám quạt + điều hòa không khí kép + Bluetooth + radio + màn hình kỹ thuật số] quạt đôi gắn ở thắt lưng 22000 (mẫu tiêu chuẩn) quạt đôi gắn ở eo 24000 (mẫu nâng cao điều hòa không khí) )
Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động Quạt mũ bảo hiểm tích hợp điều hòa năng lượng mặt trời sạc mũ bảo hiểm công trường làm lạnh mũ điện đôi nam mũ lao động

Customer Reviews

t *** 9 (khuyết danh)
"Vừa nhận được sản phẩm, đã chạy thử, gió vẫn mạnh, chỉnh 4 tốc độ, đeo thoải mái không mỏiCó một vấn đề với chất lượng của sản phẩm này, tôi đã mua một chiếc cách đây vài ngày, và nó đã bị hỏng ngay sau khi sử dụng và người bán đã không giải quyết vấn đề đó."
t *** 8 (khuyết danh)
"Quạt của bạn quá nhỏ, gió không mạnh, khi quạt thổi thì có một chút gió như quạt không thổi."
Nam *** 8 (Khuyết danh)
"Mũ cứng xịn, hè này không sợ nóng nữa,Thực sự thiết thực, mua sắm thú vị, sẽ giới thiệu bạn bè mua,"
Ye *** chết (khuyết danh)
"Đa năng bé, đã dùng rồi. Bây giờ là repo. Mong những khách hàng thông thái nắm được..."
z *** n (khuyết danh)
"Mũ cứng rất tốt. Chất lượng là tuyệt vời. Bền chặt. Ngoài ra còn có một chiếc quạt năng lượng mặt trời, giúp làm việc rất mát mẻ. Không cần phải lo lắng về việc hết điện. Mặt trời tính phí."
hạt z *** (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mua về làm quà cho gia đình, chất lượng ổn, gió mạnh là mua được"
cô gái khóc (khuyết danh )
"Chất lượng rất tốt, chất liệu tốt và hậu cần nhanh chóngĐược một người bạn giới thiệu mua, cá nhân tôi thấy rất tốt, mùa hè không lo say nắng."
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, cầm trên tay có cảm giác rất chắc chắn và gió rất mạnh, hài lòng!"
t *** 5 (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng thực sự tốt, gió cũng rất mạnh, đó là một chiếc quạt tốt"
Phòng khiêu dâm (Khuyết danh )
"Chất lượng mũ bảo hộ lao động rất tốt, đội rất mát, tôi định mua thêm vài chiếc nữa để sử dụng trong công trường, giá cả phải chăng, giao hàng nhanh."
Trà Thơm (Khuyết Danh )
"Được một ngôi sao nữ giới thiệu, trông đẹp và rất thiết thực! Đề nghị tất cả mọi người để mua! ! !Rất khuyên bạn nên mua! ! !"
đường *** c (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Máy lạnh 4 quạt năng lượng mặt trời mới tinh, bố công trường không cho dùng, đã quá hạn trả hàng, nếu cần thì 200 vòng/phút"
nhỏ *** u (khuyết danh)
"Đã nhận được mũ bảo hiểm, chất lượng rất tốt, đội rất thoải máiHàng thật rất tốt, gió to, mặc vào thấy rất thoải mái, mát và thoáng khí, anh em công nhân có nhu cầu cứ yên tâm đặt hàng"
t *** 0 (ẩn danh)
"Đã nhận được hàng, màu rất đẹp. Gió từ quạt khá mạnh và mát.Tôi đã mua nó cho bố tôi, và tôi muốn nói rằng chất lượng của món đồ này rất tốt. giá trị của đồng tiền"
Chung *** ( giấu tên )
"Chất lượng rất tốt, lần sau mình sẽ mua tiếp.Đã được một thời gian, và nó tốt."
t *** 7 (khuyết danh)
"Tuyệt, mua của bố cho đỡ nóng.Rất tốt, bố đã và đang sử dụng"
t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng mũ rất tốt, tốc độ gió cũng rất cao, có chức năng phát giọng nói và radio Bluetooth, các chức năng khá đầy đủ, hy vọng pin sẽ dùng được lâuMũ đã được sử dụng một thời gian và tôi nghĩ nó rất tốt, tốc độ gió rất mạnh, đội bên ngoài rất mát và chất lượng cũng rất tốt"
Lee *** 8 (Khuyết danh)
"Đã nhận được mũ, rất tốt, khuyên những người hay phải làm việc ngoài trời hãy yên tâm mua, đây là một lựa chọn tốt để chống thấm nước và chống nắng vào mùa hè.Năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện, mát mọi lúc mọi nơi khi làm việc ngoài trời"
Chen *** e (khuyết danh)
"Thái độ phục vụ của chủ shop rất tốt, giao hàng cũng nhanh. Chất lượng sản phẩm cũng khá tốt. Mua cho gia đình tôi, tôi thích nó rất nhiều, cảm ơn bạn ~Mũ bảo hiểm rất tốt.Mùa hè nóng quá.Tôi mua mũ bảo hiểm nội địa cho người lớn.Sau này đi làm không bị chóng mặt.Cảm ơn người bán"
Zeng *** 6 (Khuyết danh)
"Kiểu dáng đẹp, chất lượng rất tốt, an toàn, chắc chắn, quạt đủ mã lực, chạy rất mát.Tiện dụng vừa sạc vừa dùng được lâu, quạt khỏe gió mạnh, giá cả phải chăng mình rất thích"

0965.68.68.11