Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong

MÃ SẢN PHẨM: TD-719347147250 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
972,000 đ
màu sắc:
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: khác / khác
Kích thước: M165 phù hợp với [90-110] catty L170 phù hợp với [100-120] catty XL175 phù hợp với [120-140] catty 2XL180 phù hợp với [140-160] catty 3XL185 phù hợp với [160-180 ] catty 4XL190 phù hợp với 【180-200】catty
Hoa văn: Ngụy trang
Kiểu cổ áo: Ve áo
Túi quần áo: dây kéo
Màu sắc: 2 quạt [Pin 50.000 mAh] + ngụy trang hoa vàng [Phiên bản mạnh 12V] 2 quạt [Pin 50.000 mAh] + ngụy trang hoa đen [Phiên bản mạnh 12V] 2 quạt [Pin 50.000 mAh] + mẫu xanh quân đội [12V] phiên bản mạnh] 2 quạt [Pin 50.000 mAh] + mẫu màu xanh hải quân [phiên bản mạnh 12V] 3 quạt [Pin 50.000 mAh] + ngụy trang hoa màu vàng [phiên bản mạnh 12V] 3 quạt [Pin 50.000 mAh] + ngụy trang hoa màu đen [ Phiên bản mạnh 12V] 3 quạt [pin 50.000 mAh] + mẫu màu xanh quân đội [phiên bản mạnh 12V] 3 quạt [pin 50.000 mAh] + mẫu A màu xanh hải quân [phiên bản mạnh 12V] 4 quạt [pin 50.000 mAh] + bông hoa màu vàng ngụy trang [Phiên bản mạnh 12V] 4 quạt [Pin 50.000 mAh] + ngụy trang hoa đen [Phiên bản mạnh 12V] 4 quạt [ Pin 50.000 mAh] + mẫu xanh quân đội [Phiên bản mạnh 12V] 4 quạt [Pin 50.000 mAh] + hải quân mẫu màu xanh [bản mạnh 12V] 2 quạt [pin 50.000 mAh] hoa vàng + hoa đen [ bản mạnh 12V] 2 quạt [pin 50.000 mAh] hoa vàng + xanh navy [bản mạnh 12V] 2 quạt [pin 50.000 mAh] hoa vàng + xanh quân đội [bản mạnh 12V] 2 quạt [pin 50.000 mAh] hoa đen + xanh quân đội [bản mạnh 12V] 2 quạt [pin 50.000 mAh] hoa đen + xanh navy [bản mạnh 12V] 2 quạt [pin 50.000 mAh] quân đội xanh lá cây + xanh nước biển [phiên bản mạnh 12V] 3 quạt [Pin 50.000 mAh] hoa vàng + xanh quân đội [Phiên bản mạnh 12V] 3 quạt [pin 50.000 mAh] hoa đen + xanh quân đội [Phiên bản mạnh 12V] 3 quạt [Pin 50.000 mAh ] xanh navy + xanh quân đội [bản mạnh 12V] 3 Quạt [pin 50.000 mAh] hoa vàng + hoa đen [bản mạnh 12V] 3 quạt [pin 50.000 mAh] hoa vàng + xanh navy [bản mạnh 12V] 3 quạt [50.000 mAh pin] hoa đen + xanh hải quân [Phiên bản mạnh 12V] 4 quạt [Pin 50.000 mAh] hoa vàng + xanh quân đội [Phiên bản mạnh 12V] 4 quạt [Pin 50.000 mAh] xanh hải quân + xanh quân đội [Phiên bản mạnh 12V] 4 quạt [50.000 pin mAh] hoa đen + xanh quân đội [bản mạnh 12V] 4 quạt [pin 50.000 mAh] xanh hải quân + hoa đen [bản mạnh 12V] 4 quạt [pin 50.000 mAh] hoa đen + hoa vàng [bản mạnh 12V] 4 quạt [ Pin 50.000 mAh] Xanh hải quân + Hoa vàng [Phiên bản mạnh mẽ 12V]
Kiểu tay áo: Thông thường
Kiểu phân khu: Công cộng cơ bản
Phong cách cơ bản: pop trẻ trung
Mùa áp dụng: mùa hè
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2023
Chiều dài tay áo: dài tay
độ dày: Mỏng
Cảnh áp dụng: làm việc
Chiều dài: Thường xuyên
Loại phiên bản: Lỏng lẻo
Chi tiết kiểu dáng: nhiều túi (ba hoặc nhiều hơn)
Quy trình xử lý: xử lý không ủi
Đối tượng áp dụng: thanh niên
Thiết kế viền: viền có gân
Kiểu túi quần áo: Túi vá dòng Ming
Chức năng vải: Chống tia cực tím
Cách mặc: Áo khoác ngoài
Thành phần chất liệu: bông 85% polyetylen terephthalate (polyester) 15%
Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong Say nắng mùa hè và nhiệt độ cao quần áo làm việc cho nam và nữ sạc điện lạnh có quạt điều hòa không khí quạt xây dựng quần áo bảo hộ lao động thợ hàn áo bao ho lao dong

0965.68.68.11