02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế

MÃ SẢN PHẨM: TD-617649594396 Đã bán 39
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
370,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongjin
Mẫu: 02
Chất liệu: vải chống cháy
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: 02 bộ đồ cứu hỏa [áo + quần] 97 [áo + quần] 02 bộ + 97 ủng (thông dụng) 97 bộ [97 mũ bảo hiểm + 97 giày] 02 bộ tiêu chuẩn + ủng mũi thép (chất lượng cao) 02 kiểu lót dày tiêu chuẩn + 02 ủng thép (chất lượng cao) 14 kiểu quần áo chữa cháy 3C (áo + quần) [lính cứu hỏa cấp thực chiến] 14 Bộ quần áo chữa cháy 3C 6 món [lính cứu hỏa cấp thực chiến] 17 Bộ quần áo chữa cháy 3C nâng cấp ( áo khoác + quần) [cấp độ thực chiến của lính cứu hỏa] 17 bộ đồ chữa cháy 3C nâng cấp sáu mảnh [cấp độ thực chiến của lính cứu hỏa] bộ đồ chữa cháy một người, bộ đồ chữa cháy hai người, bộ đồ chữa cháy ba người, bộ đồ chữa cháy bốn người bộ đồ, một người Trạm cứu hỏa thu nhỏ [bao gồm tủ 1,2 * 0,9 * 0,4 mét] [bình chữa cháy miễn phí] trạm cứu hỏa thu nhỏ cho hai người [bao gồm tủ 1,2 * 0,9 * 0,4 mét] [bình chữa cháy miễn phí] 201 ghế đơn (hai mặt) khung) 201 ghế đôi (khung 2 mặt) 02 bộ quần áo [Mũ bảo hiểm Hàn Quốc + ủng 97] 02 bộ quần áo [Mũ bảo hiểm Hàn Quốc + ủng thép] 02 mẫu lót dày [Mũ bảo hiểm Hàn Quốc + ủng thép] 02 găng tay
02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế 02 bộ đồ chữa cháy phù hợp với lửa bộ năm món dày quần áo chữa cháy phù hợp với chữa cháy chống cháy quần áo bảo hộ quần áo y tế

Customer Reviews

妈***姐(匿名)
"公司需要的,卖家服务态度很好,质量也不错,值得购买"
s***6(匿名)
"首先发货不严谨,发过来一个没帽徽的,衣服鞋子也没按订的型号发,造成退货换货,耽误了好长时间,第三客服服务不好,解决问题拖拉!衣服大号和特大号是一个号,号码不准确!"
祥***儿(匿名)
"挺好,就是线头有点多"
w***6(匿名)
"服务好,物流很快,物品齐全"
c***6(匿名)
"东西收到,发货挺快的质量不错,正好适合消防检查,下次回购"
定***l(匿名)
"商品性价比很高,证件齐全能过审,非常推荐微型消防站购置!"
t***7(匿名)
"消防服已经收到了,质量很好没有破损,配件齐全没有异味,店家的商品品质非常好,帮公司购买的预防为主,全套放在消防柜中,使用方便,卖家服务也很热情,开票也很快,第一次买的这么顺心,还有优惠,实事求是的评价,也会介绍给需要的人,消防安全大于一切!需要还会再来的,非常棒!"
y***0(匿名)
"东西收到了,质量很好,下次有需要再次购买"
t***3(匿名)
"宝贝已经收到了,很不错哦!"
w***8(匿名)
"此用户没有填写评论!客服无缘无故把我拉黑名单,还欠我发票 ,还有一批货叫这个客服报价都不报,这个店有这样的客服真是倒霉,"
黎***桑(匿名)
"有活人吗。。"
t***4(匿名)
"此用户没有填写评论!服务很好,东西质量也很不错"
自***1(匿名)
"性价比很高,卖了两套,一百多点能买一套挺好。客服也很不错什么都耐心回复。"
r***面(匿名)
"很好,质量都不错"
柚***n(匿名)
"此用户没有填写评论!东西很喜欢,质量也很好的,这个价格能买到是真的很划算"
a***7(匿名)
"差评,差评,差评……这家的客服不理人了,扫兴!发票都不开给我了,我报账报不到,什么店啊!第一次还好,第二次的回购极其的查"
w***7(匿名)
"套装齐全,发货快!质量很不错,胶鞋厚实,推荐购买!"
钓***6(匿名)
"名副其实的骗子,没有按照下单的尺码发货不说,说好的103元一套,按照原价下单,收到货后联系客户退差价,联系一天了全都装糊涂,事先都说了是公益救援队采购,经费短缺,能省点是点,结果还被骗"
t***9(匿名)
"上身效果棒棒哒,颜色和图片一样非常好看,穿上效果真的很好"
z***g(匿名)
"宝贝与描述基本一致,发货很快,值得一买"

0965.68.68.11