20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo

MÃ SẢN PHẨM: TD-708355203218
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
912,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo
20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo
20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: DAFINO
Mô hình: USB
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ nguồn: USB
Các yếu tố phổ biến: màu đặc
Phân loại màu sắc: Quạt đeo thắt lưng 20.000 + sạc nhanh (sạc đầy 6 giờ), Quạt đeo thắt lưng 20.000 + sạc thông thường Quạt đeo thắt lưng 10.000 (siêu năng lượng gió)
Tổng trọng lượng: 620G
Mã hàng: 01
Khối lượng đóng gói: 162*67*92
Người áp dụng: công chúng
Loại quạt: quạt kẹp
20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo 20.000 mAh điều hòa không khí phụ kiện quần áo treo thắt lưng quạt sạc usb kho báu ngoài trời công trường xây dựng thể hiện với pin lithium quần áo quạt quạt gắn áo

0965.68.68.11