Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-679702307188 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
206,000 đ
kích cỡ:
XL
2XL
3XL
sắp xếp theo màu sắc:
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Haoma
Model: HA-921
Kích thước: XL 2XL 3XL
Phân loại màu: nâng cấp mẫu nhiều túi dày [màu vàng huỳnh quang] nâng cấp mẫu nhiều túi dày [màu cam] nâng cấp mẫu nhiều túi dày [vàng] nâng cấp mẫu nhiều túi dày [màu đỏ] nâng cấp mẫu nhiều túi dày [xanh lá cây] nâng cấp Mẫu nhiều túi dày [xanh nhạt] Nâng cấp mẫu nhiều túi dày [xanh đậm] Nâng cấp mẫu trái tim nhiều túi [màu vàng huỳnh quang] Nâng cấp mẫu trái tim nhiều túi [màu cam] Nâng cấp mẫu trái tim nhiều túi [vàng] Nâng cấp thêm nhiều túi kiểu trái tim [đỏ] Kiểu trái tim nhiều túi được nâng cấp [xanh lá cây] Kiểu trái tim nhiều túi được nâng cấp [xanh nhạt] Kiểu trái tim nhiều túi được nâng cấp [xanh đậm] Dây kéo cải tiến có độ bóng cao [vàng huỳnh quang] Dây kéo cải tiến có độ bóng cao Các mẫu [ màu vàng] Dây khóa kéo có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [đỏ] Dây kéo có độ bóng cao [cam] Dây kéo có độ bóng cao [xanh lá cây] Dây kéo có độ bóng cao [xanh nhạt] Dây kéo có độ bóng cao [xanh đậm] Độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia Sáng mẫu khóa kéo [vàng huỳnh quang] Mẫu khóa kéo có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [vàng] Mẫu khóa kéo có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [màu cam] Mẫu khóa kéo có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [đỏ] Mẫu khóa kéo có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [xanh lá cây] Mẫu khóa kéo có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia mẫu khóa kéo bóng [xanh nhạt] Mẫu khóa kéo có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [xanh đậm] Mẫu khóa kéo tiêu chuẩn quốc gia có độ bóng cao [màu vàng huỳnh quang] Mẫu khóa kéo tiêu chuẩn quốc gia có độ bóng cao [vàng] Mẫu khóa kéo tiêu chuẩn quốc gia có độ bóng cao [đỏ] Mẫu khóa kéo tiêu chuẩn quốc gia có độ bóng cao [màu vàng] mẫu có độ bóng [cam] Mẫu có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [xanh lá cây] Mẫu có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [Xanh lam nhạt] Mẫu có độ bóng cao tiêu chuẩn quốc gia [xanh đậm]
Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang Áo phản quang Áo vest công trường xây dựng quần áo phản quang màu vàng quần áo đi xe giao thông chân máy quần áo làm việc in ấn thoáng khí áo lưới phản quang

Customer Reviews

y *** 6 (giấu tên)
"Miễn phí in logo công ty, hình thức sạch đẹp, tay nghề rất tốt, không tìm thấy khuyết điểm, kích thước khá vừa vặn, tốc độ giao hàng nhanh, đóng gói rất tốt, giá cả ưu đãi"
Fai *** 1 (Khuyết danh)
"Mình đã mua cho đơn vị, đã mua ở cửa hàng này nhiều lần, khuyên nên mua, thái độ rất tốt, chất lượng cũng rất tốt, lãnh đạo hài lòng"
f *** kang (khuyết danh)
"Chiếc áo vest không có đường chỉ thừa, thoáng khí, rất tốt, lần sau cần chỉnh sửa lại tôi sẽ lại đến đây."
m *** n (khuyết danh)
"Vâng, không có bao bì bên trong."
t *** 1 (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Người bán rất tuyệt, tôi đã mua lại N lần, tôi đặt hàng trong cùng một ngày, người bán in cùng ngày và giao hàng trong cùng ngày, về cơ bản, tôi có thể nhận hàng vào trưa hôm sau, đáp ứng nhu cầu mua hàng gấp Chất lượng quần áo cũng tốt Không đòi hỏi quá cao đối với loại quần áo này Cao Tất cả đều là hàng tiêu dùng."
Tôi *** quang (giấu tên)
"Áo in đẹp, đúng size, có dải phản quang tốt nhưng giá có thể rẻ hơn thì sẽ hoàn hảo hơn"
1 *** z (ẩn danh)
"Đã nhận được hàng, chất lượng tốt, hậu cần nhanh, chưa bán online, lần trước mình mua rồi, lần này sẽ mua tiếp, lần sau sẽ mua tiếp."
t *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng của lô áo phản quang này rất tốt, họ đã sử dụng ngay, bộ phận dự án báo cáo rằng họ rất tốt, và họ sẽ mua lại với số lượng lớn. rất hài lòng!"
Nhanh *** 5 (Khuyết danh)
"Sau khi tôi mua nó giống như mô tả trên mạng, tôi có thể mặc quần áo dày vào mùa đông, lý do chính là trời tối sớm vào mùa đông, mặc quần áo tối màu ra đường khi đi xe điện không rõ ràng ô tô. Mặc áo vest này sẽ không lo xe lớn chạy trên đường vào ban đêm. không nhìn thấy tôi"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng quần áo khá ổn, không bị hở đường chỉ hay gì cả, mặc không bị bí, logo cũng ổn, không bị lệch màu, mình rất thích, lý do chính là giá cả phải chăng không đắt và tỷ lệ hiệu suất giá rất cao"
Hoa *** 7 (Khuyết danh)
"Chất lượng tốt, in ấn hoàn hảo, hy vọng trong tương lai sẽ hợp tác lâu dài, túi đã hoàn thiện, thể hiện hình ảnh công ty, bạn yên tâm mua hàng."
một bên *** (giấu tên)
"Đã nhận được áo vest, hiệu ứng phản quang rất rõ ràng, đặc biệt là vào ban đêm, nó đóng vai trò cảnh báo rất tốt!"
Mẹ kiếp (khuyết danh )
"Chất lượng rất tốt, công nhân rất thích, hiệu ứng phản quang rất sáng vào ban đêm. Thái độ phục vụ khách hàng tốt, giao hàng cũng nhanh, sau này nếu có nhu cầu mình vẫn sẽ mua của shop."
t *** 4 (khuyết danh)
"Chất lượng áo phản quang rất tốt, mặc thoải mái, thoáng khí, khách hàng rất hài lòng, rất đáng đồng tiền bát gạo, sau này sẽ mua lại, mọi người yên tâm nhé"
Đồi *** 9 (Khuyết danh)
"Quần áo đẹp, phản quang rất tốt, in chữ rất rõ, cái này rẻ hơn, giống thật hơn những cái khác!"
Bắc *** min (khuyết danh)
"Chất lượng tốt và giá rẻ, rất OK, rẻ hơn nhiều so với cửa hàng thực"
1 *** 2 (giấu tên)
"Chất lượng tốt, tay nghề ổn, hậu cần cũng nhanhChất lượng tốt, khen ngợi, tôi sẽ mua 20 cái trước, sau đó tôi sẽ mua ở đây, in miễn phí, không tệ!"
t *** 4 (khuyết danh)
"Chiếc áo khoác có chất lượng tốt. Tôi đã mua một số, và thay đổi một số, cái này là tốt nhất. Chất lượng và tốc độ thật tuyệt vời. thỏa mãn"
Trần *** 5 (Khuyết danh)
"Chất lượng tốt và giá rẻ, rất hài lòng khi mua hàngBất kể chất liệu hay tay nghề, nó đều vượt quá mong đợi, siêu giá trị và trông rất đẹp khi đeo. Người bán cũng giao hàng sớm hơn nhiều so với dự kiến, và sẽ quay lại. Mua nó, bạn sẽ không hối tiếc! Tất cả năm điểm. Và tôi mặc nó trên công trường, vì vậy nó khác, bạn có thể đặt biệt hiệu hoặc tên hiển thị của riêng bạn hoặc tên của bạn trên đó. rất cá nhân,"
t *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng rất tốt, mặc rất thoải mái, size chuẩn, hài lòngĐã nhận được áo, áo đẹp, ban đêm sáng và rõ ràng là an toàn, khóa dán dễ mặc vào và cởi ra, tốt ?"

0965.68.68.11