Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời

MÃ SẢN PHẨM: TD-641243039137 Đã bán 3000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
270,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: MCZKC
Mô hình: LTE-1101J
Chất liệu: ĐÈN LED
Phân loại màu sắc: 220V có âm thanh màu đỏ 380V có âm thanh màu đỏ 110V có âm thanh màu đỏ 24V có âm thanh màu đỏ 12V có âm thanh màu đỏ 220V có âm thanh màu xanh lam 380V có âm thanh màu xanh dương 110V có âm thanh màu xanh lam 24V có âm thanh màu xanh lam Màu 12V có âm thanh Màu xanh dương 220V có âm thanh Màu xanh lục 380V có âm thanh âm thanh Xanh lục 110V có âm thanh Xanh lục 24V có âm thanh Xanh lục 12V có âm thanh Xanh lá 220V có âm thanh Vàng 380V có âm thanh Vàng 110V có âm thanh Vàng 24V có âm thanh Vàng có âm thanh 12V có âm thanh Vàng 127V im lặng Xanh lục 380V im lặng mặc định đỏ 220V im lặng mặc định đỏ 110V im lặng mặc định im lặng màu đỏ 24V im lặng im lặng mặc định màu đỏ 12V im lặng im lặng mặc định màu đỏ Hút từ tính 380V có thể điều chỉnh màu đỏ mặc định Hút từ tính 220V màu đỏ Âm thanh có thể điều chỉnh, mô hình hút từ tính 110V màu đỏ mặc định, âm thanh có thể điều chỉnh, mô hình hút từ tính 24V màu đỏ mặc định có thể điều chỉnh, Mô hình hút từ 12V màu đỏ mặc định là âm thanh điều khiển từ xa 380V có thể điều chỉnh 1 km Bộ báo động quá nhiệt màu đỏ mặc định
Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời Đèn LED báo động âm thanh và ánh sáng LTE-1101J xoay đèn báo nhấp nháy tín hiệu đèn cảnh báo 220V24V12V đèn chớp cảnh báo năng lượng mặt trời

Customer Reviews

t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng tay nghề chưa bao giờ tệ đến thế, sản phẩm thật không giống với ảnh chụp, sản phẩm thật là nhựa phế thải màu xám, siêu mỏng và dễ vỡ! Độ sáng của cột đèn bên trong thấp, tay nghề còn thô, mong cửa hàng cải thiện"
w *** nhân dân tệ (khuyết danh)
"Nói thật là sản phẩm bị lỗi cắt góc, cắt chất liệu, một lô bốn màu khác nhau, mua hay không mua cái này, thương gia đã liên lạc với thương gia và nói thương nhân sẽ gửi hàng qua kiểm tra, giám định. cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày mà không cần lý do?Mọi người đừng mua đồ, kể cả khi đèn không sáng và đừng gọi cảnh sát, đồ nhựa đều là rác nhựa tái chế."
t *** 6 (khuyết danh)
"nó tốt để sử dụng"
t *** 8 (khuyết danh)
"Tính năng sản phẩm: Độ sáng vừa đủ, hậu cần thực sự không tốt, tôi thấy tài xế vứt đồ của mình, may mắn thay, ngoại trừ hộp bị hư hỏng nhẹ, bên trong còn đầy đủ, giá lại rẻ! Không quá cầu kỳ, nên mua"
cà phê điện (khuyết danh )
"khen ngợi, lớn tiếng"
t *** 9 (khuyết danh)
"Đã nhận được báo thức, đã thử, âm lượng khá lớn, tôi rất hài lòng với lời khen ngợi năm sao, chúc công việc kinh doanh phát đạt!"
Tìm người *** (giấu tên)
"Chất lượng của vật liệu không tệ, và tuổi thọ sẽ được xem xét sau"
Đặng *** 9 (khuyết danh)
"Dịch vụ của người bán rất nhiệt tình, sản phẩm rất mới, tay nghề tốt và hậu cần nhanh chóng. Dịch vụ của người bán rất nhiệt tình, sản phẩm rất mới, tay nghề tốt và hậu cần nhanh chóng. Dịch vụ của người bán rất nhiệt tình, sản phẩm rất mới, tay nghề tốt và hậu cần nhanh chóngDịch vụ của người bán rất nhiệt tình, sản phẩm rất mới, tay nghề tốt và hậu cần nhanh chóng. Dịch vụ của người bán rất nhiệt tình, sản phẩm rất mới, tay nghề tốt và hậu cần nhanh chóng. Dịch vụ của người bán rất nhiệt tình,"
q *** 1 (khuyết danh)
"Đã thử, âm lượng khá tốt,"
Mưa *** 2 (Khuyết Danh)
"Đèn cảnh sát đã nhận được unboxing và thấy rằng nó là chính xác, tôi đã thử nó và nó ổn, tôi chưa cài đặt nó, tôi sẽ viết đánh giá sau khi cài đặt."
c *** 5 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Xiang *** zi (khuyết danh)
"Đã cài đặt, hiệu ứng là ok."
t *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng tốt"
t *** 4 (khuyết danh)
"Em bé rất mạnh mẽ, tốc độ giao hàng nhanh, đèn cảnh báo to, độ sáng cao, chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, rất tốt,"
Trương *** 8 (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: Chức năng là báo động Chất liệu bên ngoài: Đẹp Chất lượng sản phẩm: Chất lượng tốt, báo động kịp thời, đóng gói chặt chẽ, lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng. Dịch vụ khách hàng giải thích tại chỗRất hữu ích, tốt tốt"

0965.68.68.11