Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng

MÃ SẢN PHẨM: TD-654194566546 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
302,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: CUSCO/ Cusco
Model: Solar Strobe Light-D
Phân loại màu sắc: Loại sạc năng lượng mặt trời vỏ trắng đèn trần hút từ (nhấp nháy đỏ và xanh dương) sạc năng lượng mặt trời vỏ đỏ và xanh hút từ tính (nhấp nháy đỏ và xanh) sạc năng lượng mặt trời đèn trần vỏ đỏ hút từ tính (nhấp nháy đỏ) sạc năng lượng mặt trời vỏ vàng Đèn trần hút từ tính (nhấp nháy vàng) Sạc năng lượng mặt trời vỏ xanh dương hút từ tính (xanh lam nhấp nháy xanh dương) Sạc năng lượng mặt trời vỏ xanh lá cây hút từ tính (nhấp nháy xanh lục) Không sạc lại được [vàng] Không sạc lại được [đỏ và xanh dương] Sạc loại B mẫu [vàng] Bộ sạc xe hơi bật lửa B mẫu sạc [đỏ và xanh] Bộ sạc xe hơi bật lửa B mẫu sạc [vàng] Bộ sạc gia đình 220V mẫu sạc B [đỏ và xanh dương] Bộ sạc gia đình 220V 72 đèn không sạc được [Vàng siêu sáng] 72 đèn không sạc [Siêu sáng đỏ và xanh dương] Kiểu sạc loại C [Siêu sáng vàng] Bật lửa sạc xe hơi kiểu C sạc [Siêu sáng đỏ và xanh dương] Bật lửa sạc thuốc lá sạc xe hơi kiểu C [Siêu sáng vàng] 220V bộ sạc gia đình kiểu sạc loại C [Siêu sáng đỏ và xanh lam] Bộ sạc gia đình 220V mới có độ sáng cao đỏ và xanh dương năng lượng mặt trời độ sáng cao mới xanh lá cây năng lượng mặt trời độ sáng cao mới đỏ năng lượng mặt trời mới trắng năng lượng mặt trời độ sáng cao mới (đỏ và xanh lam) cao mới Xanh dương tươi sáng mới nắng vàng rực rỡ
Loại đèn xe: đèn biểu cảm
Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng Mặt dây chuyền năng lượng mặt trời đèn cảnh báo biển đèn tín hiệu giao thông xây dựng ánh sáng nhấp nháy ban đêm ánh sáng nhấp nháy hàng rào hàng rào ánh sáng đèn cảnh báo xe nâng

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tôi đã mua hai cái trước đó, sau đó một cái đột nhiên không sáng và tôi phát hiện ra rằng một trong các dây bị đứt. Sau đó, người bán đã gửi trực tiếp cho tôi một cái mới. Cảm ơn bạn rất nhiều, những thứ này chắc chắn là thứ tốt và nó trông đặc biệt tốt vào ban đêm. tuyệt vời. 100 điểm khen ngợi"
một *** 5 (khuyết danh)
"Hiệu ứng sử dụng: rất sáng vào ban đêm"
float *** 1 (ẩn danh)
"lớn và chất lượng tốt."
t *** 3 (khuyết danh)
"được, không vấn đề gì"
Than ôi *** ( vô danh )
"Hiệu ứng sử dụng: độ sáng được đặt ra."
Ghét *** City (Khuyết Danh)
"Bé ngoan, độ sáng caohiệu quả tốt"
f *** f (ẩn danh)
"hoạt động rất tốt"
Lôi *** thanh (khuyết danh)
"Hàng còn tốt, có 1 cái bị gãy nhưng không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng"
khi *** 9 (khuyết danh)
"Rất tốt, tôi sẽ mua nó một lần nữa, tôi rất thích nó, sẽ không có cướp vào ban đêm"
tinh ranh *** 0 (ẩn danh)
"Vấn đề chất lượng vẫn chưa được công nhận"
Yu *** shang (khuyết danh)
"Độ sáng rất tốt, hiệu ứng từ tốt, nên mua!Độ sáng rất tốt, rất hài lòng!"
Vĩnh *** 5 (Khuyết danh)
"Chất lượng tốt, giao hàng nhanh, lần sau mình sẽ mua nhiều."
t *** 5 (giấu tên)
"Rất tốt và rẻ. Độ sáng cũng rất tốt. Hài lòng Hài lòng."
g *** 0 (ẩn danh)
"Chất liệu và tay nghề: Tay nghề kém, vừa nhận hàng đã có dấu hiệu hư hỏng, Pinduoduo tốt hơn nhà mình, sáng hơn mình chỉ 28 tệ, độ sáng này thực sự không đạt yêu cầu, khuyên bạn không nên mua. Tôi đang ở trên đó, mọi người, đừng theo tôi ..."
t *** 5 (giấu tên)
"Đánh giá chung: rất tốt, rất thực tế, rất tốt"
Zhang *** dong (khuyết danh)
"Rất hài lòng, kích thước đủ lớn, hút từ tính rất tiện lợi và có thể sử dụng sạc năng lượng mặt trời bất cứ lúc nàoRất hài lòng, sẽ quay lại lần sau"
Mười *** 9 (Khuyết danh)
"Đánh giá chung: Tác dụng của đèn cảnh báo rất tốt! Các đặc tính khác: sử dụng năng lượng mặt trời thuận tiện khi sử dụng Tác dụng: đèn rất sáng!"
Đồi *** 3 (Khuyết danh)
"Tốt hơn là đặt nó phía sau người cắm trại. Xe không thể vào ga ra ở độ cao lớn, vì vậy nó chỉ có thể được đặt ở bên đường. Hãy sử dụng đèn này để cảnh báo. Đừng yêu cầu quá nhiều cho giá này thì chơi thôi."
điều * cũ (khuyết danh)
"Đánh giá chung: Rất tốt, chất lượng tốt, giá tốt, nói chung là tuyệt vời"
t *** 3 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, chất lượng cao, độ sáng mạnh, đủ năng lượng, khuyên dùngđộ sáng chói"

0965.68.68.11