LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi

MÃ SẢN PHẨM: TD-43131826635 Đã bán 5000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
298,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Kbaoele
Mô hình: LTE-1101J
Phân loại màu sắc: Cảnh báo âm thanh và ánh sáng [đỏ] Cảnh báo âm thanh và ánh sáng 220V [đỏ] Cảnh báo âm thanh và ánh sáng 12V [đỏ] Cảnh báo âm thanh và ánh sáng 24V [đỏ] Cảnh báo âm thanh và ánh sáng 380V [vàng] Cảnh báo âm thanh và ánh sáng 220V [vàng] Báo động âm thanh và ánh sáng 12V [vàng] Báo động âm thanh và ánh sáng 24V [vàng] Báo động âm thanh và ánh sáng 380V [xanh dương] Báo động âm thanh và ánh sáng 220V [xanh dương] Báo động âm thanh và ánh sáng 12V [xanh dương] Báo động âm thanh và ánh sáng 24V [xanh dương] Màu sắc] Báo động âm thanh và ánh sáng 380V [xanh lục] Báo động âm thanh và ánh sáng 220V [xanh lá cây] Báo động âm thanh và ánh sáng 12V [xanh lục] Báo động âm thanh và ánh sáng 24V [xanh lá cây] Đèn LED 380V im lặng/220V (đèn LED đỏ mặc định im lặng/12V (đèn LED đỏ mặc định bu-lông im lặng/24V (đèn LED đỏ mặc định, bu-lông im lặng/380V (đỏ mặc định) bóng đèn/bu-lông/âm thanh/220V (đỏ mặc định) bóng đèn/bu-lông/âm thanh/24V (đỏ mặc định) bóng đèn/bu-lông/âm thanh/12V (mặc định đỏ) Bóng đèn/bu lông/âm thanh/380V (đỏ mặc định) Bóng đèn/bu lông/im lặng/220V (đỏ mặc định) Bóng đèn/bu lông/im lặng/24V (đỏ mặc định) Bóng đèn/bu lông/im lặng/12V (Đỏ mặc định) Loại bóng đèn/bu lông /im lặng/380V (màu đỏ mặc định) Đèn LED hút từ tính có âm thanh/220V (màu đỏ mặc định) Đèn LED hút từ tính có âm thanh/24V (màu đỏ mặc định) Đèn LED hút từ tính có âm thanh/12V (màu đỏ mặc định) Đèn LED hút từ tính có âm thanh/380V (mặc định đỏ) Đèn LED hút nam châm im lặng/220V (đỏ mặc định) Đèn LED hút nam châm im lặng/24V (đỏ mặc định) Đèn LED hút nam châm im lặng/12V (đỏ mặc định)
LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi LTE-1101J đèn báo xoay đèn nháy đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V24V12V đèn nháy cảnh báo đèn xoay cảnh báo 220v có còi

Customer Reviews

một *** 3 (khuyết danh)
"Nó rất hữu ích, đã mua nó lần thứ hai rồi"
Lưu *** 8 (khuyết danh)
"Tính năng sản phẩm: Đẹp ?...Dễ cài đặt; Hoạt động tốt"
t *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng tốt, âm báo lớn, cài đặt đơn giản, rất hài lòng."
ngọc *** 1 (khuyết danh)
"Tính năng sản phẩm: Báo động, đèn nhấp nháy để nhắc nhở an toàn đầu tiên! Chất liệu bề ngoài: } Đẹp và dễ lắp đặt Chất lượng hàng hóa: Chất lượng đầu tiên là OK!"
t *** 8 (khuyết danh)
"Không xuất hóa đơn được không? 2 lần từ chối nghĩa là gì?"
Nữ *** 3 (Khuyết danh)
"Rất tốt, rẻ hơn so với cửa hàng thực và âm thanh rất to!"
Quả Qui *** (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Dùng được 4 tháng thì hỏng"
Ja *** 1 (Khuyết danh)
"Như mô tả trong hình, hậu cần khoe khoang và chất lượng tốt, ??."
Bành *** 1 (Khuyết danh)
"Hậu cần siêu nhanh và tất cả đều khen ngợi năm sao!"
t *** 4 (khuyết danh)
"Những thứ tốt thì rẻ và tốt, và chúng được sử dụng trong phương tiện lấy mẫu đơn vị. Hiệu ứng cảnh báo của âm thanh lớn là rõ ràng. Đặc biệt là vào ban đêm, nó có thể đảm bảo an toàn cho người lao động!"
t *** 4 (khuyết danh)
"Âm thanh lớn, ánh sáng cũng rất dễ thấy và rất dễ cài đặt"
t *** 5 (giấu tên)
"Thời gian giao hàng nhanh, đèn báo thức nhìn đẹp và tinh tế, chất lượng rất tốt và tôi rất hài lòng."
t *** 9 (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: Báo động này có thể báo động bình thường sau khi cài đặt, rất dễ sử dụng."
t *** 4 (khuyết danh)
"Việc lắp đặt mô hình hút nam châm rất thuận tiện, ánh sáng sáng và dễ thấy, khen ngợi"
Thành phố Min *** (Khuyết danh)
"Bé đã nhận hàng, rất đẹp. Giá cả phải chăng, chất lượng tốt, mua sắm rất tốt. Sẽ đến một lần nữa nếu cần thiết.Tôi không biết những gì tôi đánh giá, có thể quá nhiều xếp hạng là sai. Đèn sáng tốt, có âm thanh báo động, khởi động khá rõ."
h *** 5 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
f *** 0 (ẩn danh)
"Cuối cùng bắt đầu mua. Nó cảm thấy tốt và phù hợp với khẩu vị của tôi. thỏa mãn"
mềm *** 0 (ẩn danh)
"Đèn cảnh báo 1101J (có hình ảnh): Không giao nhầm hàng, âm thanh to, chất lượng tốt"
t *** 2 (khuyết danh)
"Đèn báo động dễ lắp đặt và có tác dụng rõ rệt, đáp ứng yêu cầu mua hàng và sẽ mua lại trong tương lai."
Trương *** 2 (khuyết danh)
"Rất tốt, tay nghề ổn, chất liệu chắc chắn, âm thanh ánh sáng chuẩn, điều chỉnh nhiệt hoạt động hoàn hảo, tôi muốn mua lại và được phản hồi rất tốt."

0965.68.68.11